Akademik Unvanlar

 • 2014 / ...

  YARDIMCI DOÇENT

 • 1998 / 2014

  OKUTMAN

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2013

  Çevre bilincinin geliştirilmesinde çevre eğitiminin rolü ve Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SOSYAL ÇEVRE BİLİMLERİ (DR)

 • Yüksek Lisans 2008

  Örgütsel etiğin çalışan memnuniyetine etkisi üzerine bir araştırma

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, YÖNETİM VE ORGANİZASYON (YL) (TEZLİ)

 • Lisans 1994

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / EDEBİYAT FAKÜLTESİ, İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2014
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
  image
  Niğde Üniversitesi 2014 Yılı Uluslararası Atıf Endeksi (SSCI) Kapsamında Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
 • 2012
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
  image
  Niğde Üniversitesi Multidisipliner Etik Kongresi Poster Sunum Ödülü
 • 2017 -
  Bölüm Bşk.
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
  YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
 • 2016 -
  Yönetim Kurulu Üyeliği
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
 • 2016 -
  Yönetim Kurulu Üyeliği
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
 • 2015 - 2017
  Bölüm Bşk.
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
  YABANCI DİLLER VE KÜLTÜRLER BÖLÜMÜ
 • 2015 -
  Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
 • 2015 -
  Yönetim Kurulu Üyeliği
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

EBE2029 BİLİM SOSYOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

EBE3014 BİLİM SOSYOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EBE3026 ÇEVRE VE TOPLUM

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EBE3028 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI

Seçmeli Ders Amaç:İnsan hakları kavramını, insan haklarının tarihsel gelişimini, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunmasını, 1982 Anayasasının benimsediği temel hak ve hürriyetler sistemini öğretmektir.

Dersin İçeriği

İnsan hakları kavramını, insan haklarının tarihsel gelişimini, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunmasını, 1982 Anayasasının benimsediği temel hak ve hürriyetler sistemini öğretmektir.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

EBELİK

EBE3029 DOĞAL AFETLER VE AFET YÖNETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı, Öğrencilere mesai esnasında meydana gelebilecek olumsuz koşullarda neler yapmaları gerektiğinin öğretilmesidir. Ayrıca doğal afetlerin insan yaşamındaki olumsuz etkilerinin incelenmesi ve alınacak tedbirlerin öğretilmesi.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, Öğrencilere mesai esnasında meydana gelebilecek olumsuz koşullarda neler yapmaları gerektiğinin öğretilmesidir. Ayrıca doğal afetlerin insan yaşamındaki olumsuz etkilerinin incelenmesi ve alınacak tedbirlerin öğretilmesi.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

EBELİK

EBE4023 ÇEVRE VE TOPLUM

Seçmeli Ders Amaç: Ders, öğrencilerin çevre-toplum ilişkisi hakkındaki farklı kuramsal yorumlardan haberdar olmasını, bu ilişkinin toplumun ve çevrenin şekillenmesindeki rolünü ve yaşanan sorunları sosyolojik ve sorgulayıcı şekilde tartışabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği

Ders, öğrencilerin çevre-toplum ilişkisi hakkındaki farklı kuramsal yorumlardan haberdar olmasını, bu ilişkinin toplumun ve çevrenin şekillenmesindeki rolünü ve yaşanan sorunları sosyolojik ve sorgulayıcı şekilde tartışabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

HEM2017 BİLİM SOSYOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

HEM3012 BİLİM SOSYOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

HEM3024 ÇEVRE VE TOPLUM

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

HEM3026 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

Seçmeli Ders Amaç:Demokrasi kültürü ve vatandaşlık bilgisi konusunda bilgi ve beceriler kazandırmak.

Dersin İçeriği

Demokrasi kültürü ve vatandaşlık bilgisi konusunda bilgi ve beceriler kazandırmak.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

HEM3027 DOĞAL AFETLER VE AFET YÖNETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı, Öğrencilere mesai esnasında meydana gelebilecek olumsuz koşullarda neler yapmaları gerektiğinin öğretilmesidir. Ayrıca doğal afetlerin insan yaşamındaki olumsuz etkilerinin incelenmesi ve alınacak tedbirlerin öğretilmesi.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, Öğrencilere mesai esnasında meydana gelebilecek olumsuz koşullarda neler yapmaları gerektiğinin öğretilmesidir. Ayrıca doğal afetlerin insan yaşamındaki olumsuz etkilerinin incelenmesi ve alınacak tedbirlerin öğretilmesi.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

HIR4036 ÇEVRE VE POLİTİKALARI

Seçmeli Ders Amaç:İnsan ve çevre ilişkilerinde doğanın vazgeçilmez bir yeri olduğunun bilincine ulaşılmak. Çevre kirliliği ile mevcut ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yaşam arasındaki ilişkileri irdelemek.

Dersin İçeriği

İnsan ve çevre ilişkilerinde doğanın vazgeçilmez bir yeri olduğunun bilincine ulaşılmak. Çevre kirliliği ile mevcut ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yaşam arasındaki ilişkileri irdelemek.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

KAM3001 YEREL YÖNETİMLER I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

KAM3002 YEREL YÖNETİMLER II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

KAM5123 YERİNDEN YÖNETİM

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

KAM5124 MUKAYESELİ YEREL YÖNETİMLER

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

KAM5508 YEREL YÖNETİM TEORİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

KAM6123 YERİNDEN YÖNETİM

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı; subsidiarite, bölgeselleşme, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, yerel yönetimlere görev ve yetki aktarılması; merkezi yönetimdeki yetkilerin çevre unsurlara (taşra birimlerine, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına, vs) aktarılması şeklindeki gelişmeleri incelemektir.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı; subsidiarite, bölgeselleşme, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, yerel yönetimlere görev ve yetki aktarılması; merkezi yönetimdeki yetkilerin çevre unsurlara (taşra birimlerine, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına, vs) aktarılması şeklindeki gelişmeleri incelemektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KAMU YÖNETİMİ

NTO1004 MESLEKİ YABANCI DİL I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

SHU2007 MESLEKİ YABANCI DİL – I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

SHU2008 MESLEKİ YABANCI DİL II

Zorunlu Ders Amaç:Öğrencilerin mesleki İngilizceyi kullanabilme becerilerinin ileri düzeye çıkarılması.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin mesleki İngilizceyi kullanabilme becerilerinin ileri düzeye çıkarılması.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

UIC1012 TOPLUMLAR VE KÜLTÜRLER

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı, toplum ve kültür kavramlarını yakından incelemek ve toplum ile birey arasındaki ilişki üzerinde durmaktır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, toplum ve kültür kavramlarını yakından incelemek ve toplum ile birey arasındaki ilişki üzerinde durmaktır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK

UIC2007 MESLEK ETİĞİ

Zorunlu Ders Amaç:Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK

UTO1004 MESLEKİ YABANCI DİL I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

YDL1013 YABANCI DİL I

Ortak Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

YDL1014 YABANCI DİL II

Ortak Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

YER2012 ÇEVRE SORUNLARI I

Seçmeli Ders Amaç:Çevre sorunlarının ortaya çıkmasına katkıda bulunan nedenlerin ve çözümü sürecinde uygulanan politikaların analizi ve yerel yönetimlerin bu süreçteki görev, yetki ve sorumluluklarının öğrencilere aktarılması; ekoloji hareketinin tarihi ve teorisinin tartışılması.

Dersin İçeriği

Çevre sorunlarının ortaya çıkmasına katkıda bulunan nedenlerin ve çözümü sürecinde uygulanan politikaların analizi ve yerel yönetimlerin bu süreçteki görev, yetki ve sorumluluklarının öğrencilere aktarılması; ekoloji hareketinin tarihi ve teorisinin tartışılması.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

YEREL YÖNETİMLER

YER2022 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

YER2023 KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKALARI

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı Türkiye’deki ve dünyadaki kentleşme ve konut ile ilgili sorunlar ve bu sorunların çözüm yollarına ilişkin bilgiler vermektir.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı Türkiye’deki ve dünyadaki kentleşme ve konut ile ilgili sorunlar ve bu sorunların çözüm yollarına ilişkin bilgiler vermektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

YEREL YÖNETİMLER

Yıla Göre Sırala:

The importance of fishery production as an income source inTurkey

KARATAŞ EBRU,KARATAŞ ABDULLAH (Dergi:Journal of Survey in Fisheries), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:4 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Turizmde Çevre Eğitiminin Gerekliliği

KARATAŞ ABDULLAH,TÜRKMEN HASAN HÜSEYİN (Dergi:Sosyal Bilimler Dergisi), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:crossref, doi | Cilt:4 | Sayı:11 | DOI: | ISSN:

The Role of Local Governments in Conservation of Endemic Species: Case of Taurus Frog (Rana Holtzi)

KARATAŞ EBRU,KARATAŞ ABDULLAH (Dergi:International Journal of Scientific Research and Management), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index Copernicus,Directory of Research Journals Indexing, Google Scholar | Cilt:5 | Sayı:9 | DOI: | ISSN:

The Definition of Republic and Democracy from a Conceptual Perspective

DEMİRKOL TANER,KARATAŞ ABDULLAH (Dergi:International Review of Social Sciences and Humanities), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ, EBSCO, Ulrich’xxs Periodicals Directory, Open J-Gate, Google Scholar, Academic Keys, JournalSeek, Science Central, Library of Georgetown University, EconLit, ResearchBib, Universe Digital Library, Social Science Research Network, Cabell’xxs Directories, CiteFactor, InfoBase Index, CNKI Scholar | Cilt:13 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Sürdürülebilir Kentsel Gelişme ve Yeşil Alanlar

KARATAŞ ABDULLAH,KILIÇ SELİM (Dergi:İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index | Cilt:26 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Environmental Education as a Tool for Increasing Environmental Awareness of Vocational School Students

KARATAŞ ABDULLAH,GÜRBÜZ ORHAN ATAKAN (Dergi:Anthropologist-International Journal of Contemporary and Applied Studies of Man), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ, ProQuest, Sociological Abstracts Database,Worldwide Political Science Abstracts Database, | Cilt:23 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

Yerel Yönetimlerde Çevre Korumanın Bir Aracı Olarak Çevre Eğitimi

KARATAŞ ABDULLAH (Dergi:CYBD-JCAS Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergi), 2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

The Role of Environmental Education in Transition from Anthropocentrism to Ecocentrism

KARATAŞ ABDULLAH (Dergi:International Journal of Business and Social Science), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCOhost, DOAJ, IndexCopernicus | Cilt:7 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

The Role of Sustainable Water Management in Protection of Water Resources

KARATAŞ EBRU,KARATAŞ ABDULLAH (Dergi:Journal of Survey In Fisheries Sciences), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:2 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

The Relationship Between Organizational Ethics and Green Marketing

DEMİRKOL TANER,KARATAŞ ABDULLAH (Dergi:International Review of Social Sciences and Humanities), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ, Ulrich’xxs Periodicals Directory, Google Scholar, EBSCOhost, Academic Keys | Cilt:10 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Environmental Education as a Solution Tool for the Prevention of Water Pollution

KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ EBRU (Dergi:Journal of Survey in Fisheries Sciences), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:3 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

The Opinions of 14th Century Philosopher Ibn Khaldun on Urbanization

KARATAŞ ABDULLAH,DEMİRKOL TANER (Dergi:International Review of Social Sciences and Humanities?), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ, EBSCO, CiteFactor | Cilt:11 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Environmental Impacts of Globalization and a Solution Proposal

KARATAŞ ABDULLAH (Dergi:American International Journal of Contemporary Research), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ, EBSCO, Ulrichsweb, Cabell’xxs Directories | Cilt:6 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

The Importance of Ethical Responsibility in Management of Natural Resources

KARATAŞ ABDULLAH (Dergi:European Journal of Sustainable Development), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ, EBSCO, GOOGLE SCHOLAR, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL | Cilt:4 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:

The Role and Importance of Environmental Education in Sustainable Rural Development

KARATAŞ ABDULLAH,GÜRBÜZ ORHAN ATAKAN,ÇİLKAYA BİLAL,AYİŞ AKKURT AYŞE (Dergi:Asian Academic Research Journal of Social Sciences Humanities), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ISI, INDEX COPERNICUS, DOAJ | Cilt:2 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:

Importance of Ethical Principles for Eco friendly Management

KARATAŞ ABDULLAH (Dergi:China-USA Business Review), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBCSO, ULRICH, GOOGLE SCHOLAR | Cilt:14 | Sayı:6 | DOI: | ISSN:

Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci İle İlişkili Faktörler Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği

KARATAŞ ABDULLAH, ALPAGUT BERNA (Dergi:UHBAB-Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:11 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:

The Significance of Fishery Production for Economic Development Example of Ecemiş

KARATAŞ ABDULLAH (Dergi:Journal of Survey in Fisheries Sciences), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Google Scholar, CrossRef | Cilt:1 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

The Relationship Between the Bioculture and Bioenvironment

KARATAŞ ABDULLAH (Dergi:Anthropologist-International Journal of Contemporary and Applied Studies of Man), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:18 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Environmental Ethics Education as a Tool for the Prevention of Environmental Problems in the Community

KARATAŞ ABDULLAH (Dergi:European Journal of Sustainable Development), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index Copernicus International | Cilt:3 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:

Kültür Varlıklarının Korunmasında Çevre Eğitiminin Rolü

TALAS MUSTAFA, KARATAŞ ABDULLAH (Dergi:UHBAB-Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:3 | Sayı:7 | DOI: | ISSN:

A Study on the Environmental Attitudes of Candidate Teachers

YALÇINKAYA ELVAN,KARATAŞ ABDULLAH,TALAS MUSTAFA (Dergi:Mediterranean Journal of Humanities), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS Index | Cilt:4 | Sayı:1 | DOI:10.13114/MJH.201416439 | ISSN:2146-4812

Toplumda Çevre Bilincinin Yaygınlaştırılmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Türkiye Örneği

KARATAŞ ABDULLAH (Dergi:Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:9 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Toward A New Trend in Marketing Management Green Positioning

KARA BARIŞ, KARATAŞ ABDULLAH, KARABAĞ ÖZGÜR (Dergi:IJER-International Journal of Economics and Research), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:5 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

The Importance of Environmental Education In the Adoption of a Sustainable Life Style In a Society

KARATAŞ ABDULLAH (Dergi:International Journal of Global Education), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:2 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Gençlerin Doğal Çevre İle Etkileşim Kurmalarının Güvenli Yarınlar İçin Önemi

KARATAŞ ABDULLAH (Dergi:Türkiz-Düşünce Dünyasında Siyaset ve Kültür Dergisi), 2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:4 | Sayı:23 | DOI: | ISSN:

Cittaslow Hareketinde Çevre Eğitiminin Önemi

KARATAŞ ABDULLAH, KARABAĞ ÖZGÜR (Dergi:Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi), 2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Türk Eğitim İndeksi | Cilt:16 | Sayı:29 | DOI: | ISSN:

İlköğretim Öğretmen Adayları İçin Meslek Etiğinin Önemi

KARATAŞ ABDULLAH (Dergi:Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Marmara Coğrafya Dergisi), 2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM | Cilt:28 | Sayı: | DOI: | ISSN:

The Role of Faculties of Education in IncreasingSustainable Environmental Awareness of Society

KARATAŞ ABDULLAH (Dergi:European Journal of Sustainable Development), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ | Cilt:2 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:

Örgütlerde Sosyal Sorumluluk Bilinci ve Güven OrtamınınOluşturulmasında Etiğin Önemi

DOĞAN SELEN,KARATAŞ ABDULLAH (Dergi:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi), 2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS | Cilt:26 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

İlköğretim Öğrencilerine Çevre Bilincinin Kazandırılmasında Çevre Eğitiminin Rolü Ekoloji Temelli Yaz Kampı Projesi Örneği

KARATAŞ ABDULLAH,ASLAN GÖKÇE (Dergi:Zeitschrift für die Welt der Türken (Journal of World of Turks)), 2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index Copernicus (IC) | Cilt:4 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Çevre Bilincinin Geliştirilmesinde Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Önemi Niğde Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Programı Örneği

TALAS MUSTAFA,KARATAŞ ABDULLAH (Dergi:Zeitschrift für die Welt der Türken (Journal of World of Turks)), 2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index Copernicus (IC) | Cilt:4 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Çevre Bilincinin Geliştirilmesinde Doğa Tarihi Müzeleri nin Rolü

KARATAŞ ABDULLAH (Dergi:Akademik Bakış Dergisi), 2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS | Cilt:27 | Sayı: | DOI: | ISSN:

Örgütsel Etiğin Çalışan Memnuniyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma

DOĞAN SELEN,KARATAŞ ABDULLAH (Dergi:Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi), 2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Journal of Economic Literature | Cilt:3 | Sayı: | DOI: | ISSN:

The Significance of Environmental Education in Protecting Endemic Species: Case of Taurus Frog (Rana Holtzi)

KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ EBRU, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

İnsan Hakları Bağlamında Çevre Hakkı

KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ EBRU,KARATAŞ KÜBRA, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Üniversite Öğrencilerinin ve Öğretim Elemanlarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumların Belirlenmesi

KOCAÖZ SEMRA,GÖRDELES BEŞER NALAN,KARATAŞ ABDULLAH,ALBAYRAK GÜLDENER,FURAT MİNA,ÖZKAN RECEP,CAN YÜCEL,ŞAHAN ARZU, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Yerel Düzeyde Bilinçlendirme Faaliyetleri Kapsamında Çevre Eğitimi

KARATAŞ ABDULLAH, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

İnsan Merkezli Bakış Açısından Çevre Merkezliliğe Geçişte Çevre Eğitiminin Rolü

KARATAŞ ABDULLAH, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

Çevre Sorunlarına Bir Çözüm Aracı Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk

KARATAŞ ABDULLAH,TÜRKMEN HASAN HÜSEYİN, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Toplumda Çevre Sorunlarının Önlenmesi Kapsamında Çevre Eğitimi: Kanada Örneği.

KARATAŞ ABDULLAH,KARATAŞ EBRU, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Yerel Yönetimlerde Çevre Korumanın Bir Aracı Olarak Çevre Eğitimi

KARATAŞ ABDULLAH, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Sağlık Kuruluşlarında Çevre Etiği Eğitiminin Önemi

KARATAŞ ABDULLAH, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Çevre Sorunlarının Sınırlar Ötesi Özelliği: Hazar Denizi Örneği

KARATAŞ ABDULLAH, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Çevre Sorunlarına Alternatif Bir Çözüm Aracı Olarak Yükseköğretimde Çevre Eğitimi

KARATAŞ ABDULLAH, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

The Importance of Environmental Ethics Education at Universities

KARATAŞ ABDULLAH, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Bölgesel Kalkınmada Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi: Niğde İli Örneği

KARATAŞ ABDULLAH, YALÇINKAYA ELVAN, TALAS MUSTAFA, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

Doğal Çevreye Ait Sorunlar ve Doğal Çevrenin İnsan Sağlığı Açısından Önemi

KARATAŞ ABDULLAH, BEŞER GÖRDELES NALAN, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

Toplumda Sürdürülebilir Bir Yaşam Tarzının Benimsenmesinde Çevre Eğitiminin Önemi

KARATAŞ ABDULLAH, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitiminin Önemi

KARATAŞ ABDULLAH, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

İlköğretim Öğrencilerine Çevre Bilincinin Kazandırılmasında Sosyal Bilgiler Dersinin Önemi

KARATAŞ ABDULLAH, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Okul Öncesi Dönem İçin Çevre Eğitiminin Gerekliliği

KARATAŞ ABDULLAH, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Doğa Turizminde Çevre Eğitiminin Önemi

KARATAŞ ABDULLAH, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

Sağlıklı Bir Çevre İçin Çevre Eğitiminin Gerekliliği

KARATAŞ ABDULLAH, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Okullarda Örgütsel Etiğin Yapılandırılmasında Okul Yöneticilerinin Rolü

KARATAŞ ABDULLAH, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Çevre Sorunlarının Çözümünde Bilinçlendirme Faaliyetlerinin Önemi

KARATAŞ ABDULLAH, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

İlköğretim Öğretmen Adayları İçin Meslek Etiğinin Önemi

KARATAŞ ABDULLAH, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Kültür Varlıklarının Korunmasında Çevre Eğitiminin Rolü

TALAS MUSTAFA, KARATAŞ ABDULLAH, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Toplumda Çevre Bilincinin Yaygınlaştırılmasında İlköğretim Öğretmenlerinin Rolü ve Eğitimi

KARATAŞ ABDULLAH, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin Yetişkin Eğitimindeki Yeri ve Önemi.

KARATAŞ ABDULLAH, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

 • image
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2013 - 2014

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Gençler Elele

  Proje Konusu:Gençlik ve Spor Bakanlığı Sosyal Dahil Etme Projesidir. Dezavantajlı bir grupta olan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu öğrencileri ile Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarını kaynaştırma ve çeşitli etkinliklerle biraraya getirme, Yatılı İlköğretim Bölge Okulu öğrencilerinin sosyal yaşamlarını zenginleştirme.


 • image
  TÜBİTAK PROJESİ 2011 - 2011

  Proje Konumu:Bursiyer

  Kapadokya Yöresinde Ekoloji Temelli Yaz Kampı

  Proje Konusu:Doğa eğitimi, bilimsel süreç becerileri.


 • image
  Yüksek Lisans 2017   Mohammad Atef Khalily   Tamamlandı

  Afganistan’da Kamu Yönetimi


 • image
  Yüksek Lisans   Koray Çelik   Devam Ediyor

  Üniversitelerdeki Erasmus Programlarının Öğrencilerin Sosyo-Kültürel Durumlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma Aksaray Ünivesitesi Örneği


 • image
  Yüksek Lisans   Ferhat Atar   Devam Ediyor

  1980 Sonrası Türkiye’de Yerel Yönetim Anlayışı ve Sonuçları


 • image
  Yüksek Lisans   Ömer Tuğrul Özkan   Devam Ediyor

  Kentleşme ve İçgöç Olgusunun Kentleşme Sürecine Etkisi • Adres:
 • Tel:0 388 211 2965
 • Email: