Akademik Unvanlar

 • 2010 / ...

  PROFESÖR

 • 2005 / 2010

  DOÇENT

 • 2001 / 2005

  YARDIMCI DOÇENT

 • 1995 / 2001

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2000

  EGE ÜNİVERSİTESİ / FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

 • Yüksek Lisans 1996

  EGE ÜNİVERSİTESİ / FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

 • Lisans 1993

  EGE ÜNİVERSİTESİ / FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

1901544 ZOOCOĞRAFYA

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1901545 MÜZEOLOJİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1901546 TAKSONOMİK ZOOLOJİNİN ESASLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1901547 TÜRKİYE YARASALARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1901610 DOĞA FOTOĞRAFÇILIĞI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1916641 TAKSONOMİK ZOOLOJİNİN PRENSİP VE METODLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1916642 BİYOLOJİDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1916648 TÜRKİYE KUŞLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

BIO3003 OMURGALI HAYVANLAR BİYOLOJİSİ I

Zorunlu Ders Amaç:Omurgalı Hayvan gruplarını (ilkel Kordalılar ve Anamniyota sınıfları) anatomik-fizyolojik, ekolojik vs genel özellikleri yanında sistematik olarak tanıtmaktır.

Dersin İçeriği

Omurgalı Hayvan gruplarını (ilkel Kordalılar ve Anamniyota sınıfları) anatomik-fizyolojik, ekolojik vs genel özellikleri yanında sistematik olarak tanıtmaktır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

BIO3004 OMURGALI HAYVANLAR BİYOLOJİSİ II

Zorunlu Ders Amaç:Omurgalı Hayvanların gelişmiş sınıflarının yer aldığı Amniyota grubunun tanıtımı; Sürüngenler, Kuşlar ve Memelilerin, öncelikle ülkemizdeki türleri yoksa dünyadaki örnek türleriyle tanıtımı; sınıfların genel özellikleri

Dersin İçeriği

Omurgalı Hayvanların gelişmiş sınıflarının yer aldığı Amniyota grubunun tanıtımı; Sürüngenler, Kuşlar ve Memelilerin, öncelikle ülkemizdeki türleri yoksa dünyadaki örnek türleriyle tanıtımı; sınıfların genel özellikleri

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

BIO4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

BIO4028 MİLLİ PARKLAR VE YABAN HAYATI

Seçmeli Ders Amaç:Canlıların ve doğanın korunması için tahsis edilmiş Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, Ramsar Alanları gibi önemli doğa koruma alanlarının tanıtımı, IUCN'nin Kırmızı Listesi ve kriterleri, Bern Sözleşmesi ve Ekleri gibi önemli doğa koruma kriterleri hakkında bilgi vermek.

Dersin İçeriği

Canlıların ve doğanın korunması için tahsis edilmiş Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, Ramsar Alanları gibi önemli doğa koruma alanlarının tanıtımı, IUCN'nin Kırmızı Listesi ve kriterleri, Bern Sözleşmesi ve Ekleri gibi önemli doğa koruma kriterleri hakkında bilgi vermek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

BIY5107 MÜZEOLOJİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

BIY5135 TÜRKİYE YARASALARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

BIY5148 DOĞA FOTOĞRAFÇILIĞI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

BIY5158 ZOOCOĞRAFYA

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

BIY6107 MÜZEOLOJİ

Seçmeli Ders Amaç:Müzecilik ve özelde Tabiat Tarihi Müzeciliği ve herbaryumlar, ülkemizdeki kısa tarihçesi; taksidermi ve önemli hayvan gruplarında ve bitkilerde preparasyon tekniklerini öğretmektir. Sistematik çalışmalar yapacaklar için alt yapı niteliğindedir.

Dersin İçeriği

Müzecilik ve özelde Tabiat Tarihi Müzeciliği ve herbaryumlar, ülkemizdeki kısa tarihçesi; taksidermi ve önemli hayvan gruplarında ve bitkilerde preparasyon tekniklerini öğretmektir. Sistematik çalışmalar yapacaklar için alt yapı niteliğindedir.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOLOJİ

BIY6125 TÜRKİYE YARASALARI

Seçmeli Ders Amaç:Yarasaları ve Türkiye'deki türlerini, zoocoğrafyasını, ekolojik ve biyolojik özelliklerini tanıtmak; arazi çalışmaları hakkında bilgi vermektir.

Dersin İçeriği

Yarasaları ve Türkiye'deki türlerini, zoocoğrafyasını, ekolojik ve biyolojik özelliklerini tanıtmak; arazi çalışmaları hakkında bilgi vermektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOLOJİ

BIY6139 TAKSONOMİK ZOOLOJİNİN PRENSİP VE METODLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

BIY6142 ZOOCOĞRAFYA

Seçmeli Ders Amaç:Zoocoğrafya hakkında genel bilgiler, tarihsel gelişimi; dünyada ve ülkemizde hayvan dağılımlarına göre bölgelenmelerin şekli ve örnek dağılım tiplerinin öğretimi, Zoocoğrafik bölgelerdeki ve bunları oluşturan altbölgelerdeki hayvan çeşitliğini örneklerle sunmak, Dünyadaki biyolojik çeşitliliğin neler olduğu; kıtalara göre hayvanların çeşitlerinin önemli ölçüde nasıl değiştiğinin ve hangi bölgede ne tip hayvanların yaşadığının gösterilmesi, kendine has zoocoğrafik yapısı olan adaların neden anakaralardan farklı zoocoğrafik özelliklere sahip oldukları ve izolasyon mekanizmasının öğrenilmesi, Türkiyenin hangi zoocoğrafik, bölge, altbölge ve vilayet (provins)te yer aldığı; diğer zoocoğrafik bölgelerle ilişkisinin olup olmadığını gösterilmesi, Türkiyede hayvanların dağılım tipleri ve buna ilişkin örneklerin verilmesi.

Dersin İçeriği

Zoocoğrafya hakkında genel bilgiler, tarihsel gelişimi; dünyada ve ülkemizde hayvan dağılımlarına göre bölgelenmelerin şekli ve örnek dağılım tiplerinin öğretimi, Zoocoğrafik bölgelerdeki ve bunları oluşturan altbölgelerdeki hayvan çeşitliğini örneklerle sunmak, Dünyadaki biyolojik çeşitliliğin neler olduğu; kıtalara göre hayvanların çeşitlerinin önemli ölçüde nasıl değiştiğinin ve hangi bölgede ne tip hayvanların yaşadığının gösterilmesi, kendine has zoocoğrafik yapısı olan adaların neden anakaralardan farklı zoocoğrafik özelliklere sahip oldukları ve izolasyon mekanizmasının öğrenilmesi, Türkiyenin hangi zoocoğrafik, bölge, altbölge ve vilayet (provins)te yer aldığı; diğer zoocoğrafik bölgelerle ilişkisinin olup olmadığını gösterilmesi, Türkiyede hayvanların dağılım tipleri ve buna ilişkin örneklerin verilmesi.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOLOJİ

BIY6150 TÜRKİYE KUŞLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

BIY7004 BİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

Zorunlu Ders Paket Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

BIY7131 TAKSONOMİK ZOOLOJİNİN PRENSİP VE METODLARI

Seçmeli Ders Amaç:Sistematik çalışmalar yapanlar için sistematiğin anayasası niteliğindeki uluslararası taksonomi kurallar ve sistematik çalışma kurallarını anlatır.

Dersin İçeriği

Sistematik çalışmalar yapanlar için sistematiğin anayasası niteliğindeki uluslararası taksonomi kurallar ve sistematik çalışma kurallarını anlatır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOLOJİ

BIY7138 TÜRKİYE KUŞLARI

Seçmeli Ders Amaç:Kuşlar (Aves)ın genel özellikleri ve sistematik düzende tanıtımları, ülkemizdeki kuş türleri (468 tür) ve ülkemizde bulunması muhtemel komşu bölgelerdeki kuş türlerinin tanıtmaktır.

Dersin İçeriği

Kuşlar (Aves)ın genel özellikleri ve sistematik düzende tanıtımları, ülkemizdeki kuş türleri (468 tür) ve ülkemizde bulunması muhtemel komşu bölgelerdeki kuş türlerinin tanıtmaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOLOJİ

COG3015 BİYOCOĞRAFYA

Seçmeli Ders Amaç:Biyosfer’de mevcut düzeni ve işleyişi, canlı yapıyı, ekosistemlere bağlı olarak doğal ortamda işleyen etken ve süreçler kapsamında coğrafyanın çalışma prensiplerine uygun olarak tanımlamak, tasniflemek, bunlar üzerinde rol oynayan faktörleri ekolojik temelli ortaya koymaktır. Doğal ortam ve yöreleri ayırt eder, canlılar ile ortamsal koşulları sorgulayıp değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapar.

Dersin İçeriği

Biyosfer’de mevcut düzeni ve işleyişi, canlı yapıyı, ekosistemlere bağlı olarak doğal ortamda işleyen etken ve süreçler kapsamında coğrafyanın çalışma prensiplerine uygun olarak tanımlamak, tasniflemek, bunlar üzerinde rol oynayan faktörleri ekolojik temelli ortaya koymaktır. Doğal ortam ve yöreleri ayırt eder, canlılar ile ortamsal koşulları sorgulayıp değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapar.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

COĞRAFYA

Yıla Göre Sırala:

Dobrava-Belgrade Virus in Apodemus flavicollis and A. uralensis Mice, Turkey

Oktem IMA, Uyar Y, Dincer E, Gozalan, A, Schlegel, M, Babur, C, Celebi, B, Sozen, M, KARATAŞ, A, Ozkazanc, NK, Matur, F, Korukluoglu, G, Ulrich, RG,Ertek, M, Ozkul, A (Dergi:EMERGING INFECTIOUS DISEASES), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:20 | Sayı:1 | DOI:http://dx.doi.org/10.3201/eid2001.121024 | ISSN:1080-6040

The Mitochondrial and Nuclear Genetic Structure of Myotis capaccinii (Chiroptera: Vespertilionidae) in the Eurasian Transition, and Its Taxonomic Implications

Bilgin R, Çoraman E, Karataş A, Morales, JC (Dergi:ZOOLOGICA SCRIPTA), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:37 | Sayı: | DOI: | ISSN:0300-3256

Phylogeographic analysis of Anatolian bats highlights the importance of the region for preserving the Chiropteran mitochondrial genetic diversity in the Western Palaearctic

Çoraman E, Furman A, KARATAŞ A, Bilgin, R (Dergi:CONSERVATION GENETICS), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:14 | Sayı: | DOI:10.1007/s10592-013-0509-4 | ISSN:1566-0621

Türkiye'deki Kemirici (Mammalia: Rodentia) Türleri

KARATAŞ AHMET (Dergi:TURKISH BULLETIN OF HYGIENE AND EXPERIMENTAL BIOLOGY), 2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:scopus | Cilt:68 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:0377-9777

2008. Phylogeography of the Mediterranean horseshoe bat Rhinolophus euryale (Chiroptera: Rhinolophidae) in southeastern Europe and Anatolia

Bilgin R, Furman A, Çoraman E, KARATAŞ, A (Dergi:ACTA CHIROPTEROLOGICA), 2008
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:10 | Sayı: | DOI: | ISSN:1508-1109

Noteworthy bat records from Upper Mesopotamia, Turkey (Chiroptera).

KARATAŞ A, SACHANOWICZ K (Dergi:Lynx (Praha)), 2008
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Zoological Records | Cilt:39 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:0024-7774

Regionally and climatically restricted patterns of distribution of genetic diversity in a migratory bat species, Miniopterus schreibersii (Chiroptera: Vespertilionidae)

Bilgin R, Karataş A, Çoraman E, Disotell, T, Morales, JC (Dergi:BMC EVOLUTIONARY BIOLOGY), 2008
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:8 | Sayı:209 | DOI:10.1186/1471-2148-8-209 | ISSN:1471-2148

The recovery of Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) (Chiroptera: Vespertilionidae) in Turkey

KARATAŞ A, Özkurt Ş, Kock D (Dergi:Acta Zoologica Cracoviensia), 2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Biological Abstract | Cilt:50 | Sayı: | DOI: | ISSN:2299-6060

Karyology of three bat species of the genus Myotis, (M. myotis, M. bechsteinii, M. brandtii) (Chiroptera: Vespertilonidae) from Turkey

Karataş A, Sözen M, Özkurt Ş, Matur, F (Dergi:Zoology in the Middle East), 2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Biological Abstracts | Cilt:40 | Sayı: | DOI: | ISSN:

Karyology of three vespertilionid bats (Chiroptera: Vespertilionidae) from Turkey

Karataş A, Sözen M (Dergi:Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae), 2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:53 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

The Distribution of Bats (Mammalia: Chiroptera) in Syria

Shehab A, Karataş A, Amr Z, Mamkhair, I, Sözen, M (Dergi:Vertebrate Zoology), 2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:57 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1864-5755

Notes on the mammals occurs in Kazdağı National Park and its environs

Yiğit N, Demirsoy A, Karataş A, Özkurt, Ş, Çolak, E (Dergi:TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY), 2006
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:30 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1300-0179

Bats of the middle and upper Kızılırmak regions, Central Anatolia, Turkey (Chiroptera).

KARATAŞ A, Sözen M (Dergi:Lynx (Praha)), 2006
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Zoological Records | Cilt:37 | Sayı: | DOI: | ISSN:0024-7774

Bats of the middle and upper Kızılırmak regions, Central Anatolia, Turkey (Chiroptera).

KARATAŞ A, Sözen M (Dergi:Lynx (Praha)), 2006
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Zoological Records | Cilt:37 | Sayı: | DOI: | ISSN:

Molecular taxonomy and phylogeography of Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) (Chiroptera: Vespertilionidae), in the Eurasian Transition

Bilgin R, KARATAŞ A, Çoraman E, Morales, JC (Dergi:Biological Journal of the Linnean Society), 2006
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:87 | Sayı: | DOI: | ISSN:0024-4066

An extremely low genetic divergence across the range of Euscorpius italicus (Scorpiones: Euscorpiidae)

Fet V, Gantenbein B, Karataş Ay, Karataş, A (Dergi:JOURNAL OF ARACHNOLOGY), 2006
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:34 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:0161-8202

On some Mediterranean populations of bats of the Myotis mystacinus morpho-group (Chiroptera: Vespertilionidae)

Benda P, KARATAŞ A (Dergi:Lynx (Praha)), 2005
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Zoological Records | Cilt:36 | Sayı: | DOI: | ISSN:0024-7774

Spinturnix acuminata (C. L. Koch, 1836), a new species to the fauna of Turkey (Acari, Mesostigmata)

Karataş A, Çakır M (Dergi:ZOOLOGY IN THE MIDDLE EAST), 2004
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:31 | Sayı: | DOI: | ISSN:0939-7140

Histo-anatomical studies on the accessory reproductive glands of the Anatolian souslik (Spermophilus xanthoprymnus (Mammalia: Sciuridae)

Çakır M, KARATAŞ A (Dergi:ANATOMIA HISTOLOGIA EMBRYOLOGIA), 2004
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:33 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:0340-2096

On the distribution, taxonomy and karyology of the genus Plecotus (Chiroptera: Vespertilionidae) in Turkey

KARATAŞ A, Yiğit N, Çolak E, Kankılıç, T (Dergi:TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY), 2003
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Biological Abstract | Cilt:27 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:1300-0179

Circum-Mediterranean phylogeography of a bat coupled with past environmental niche modelling: a new paradigm for the recolonization of Europe? 08/2013

Bilgin. R, Maracı. Ö, Gürün. K, Rebelo, H, Puechmaille, S, Presetnik, P, Hamidovic, D, Fressel, N, Hulva, P, Horacek, I, Ibanez, C, KARATAŞ, A, Karataş, A, Allegrini, B, Georgiakakis, P, Gazaryan, S, Nagy, Z, AbiSaid, M, Lucan, R, Bartonicka, T, Nicolaou, H, Scaravelli, D, Karapandza, B, Uhrin, M, Paunovic, M, Benda, P and Juste, J, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Türkiye'nin Av Hayvanları (T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yayınları)

Sözen. M, KARATAŞ. A, 2013
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:

Karadağ'ın Doğal ve Kültürel Varlıkları

Ünal. A, Sözen. M, Karataş. A, Kumlutaş, Y, Akkuş, A, Kılıç, R, İncekara, Hİ, Aydal, S, 2012
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-4610-08-2

Rodents of Turkiye

Yiğit. N, Çolak. E, Sözen. M, KARATAŞ, A, 2006
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:9944-5560-0-9

Türkiye'nin Önemli Doğal Alanları I-II

KARATAŞ AHMET, 2006
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-975-98901-3-1

Çevresel Etki Değerlendirme

Yiğit. N, Çolak. E, Ketenoğlu. O, Kurt, L, Sözen, M, Hamzaoğlu, E, KARATAŞ, A, Özkurt, Ş, 2002
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:9975-96176-1-7

 • image
  BAP 2010 - 2010

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Giresun İlinde Rodentlerde Hantavirüs Varlığınin Virolojik ve Serolojik Yöntemler Kullanilarak İnsan Enfeksiyonları İle İlişkilerinin Araştırılması

  Proje Konusu:T.C. Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hifzisihha Merkezi Başkanlığı Projesi


 • image
  BAP 2009 - 2010

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Rodentlerde Hantavirüs Varlığının Virolojik ve Serolojik Yöntemler Kullanılarak İnsan Enfeksiyonları ile İlişkilerinin Araştırılması

  Proje Konusu:T.C. Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hifzisihha Merkezi Başkanlığı Projesi - Bartın ve Zonguldak İllerinden Hantavirüs


 • image
  BAP 2007 - 2012

  Proje Konumu:Yönetici

  Doğu Anadolu ve İç Anadolu Spermophılus xanthoprymnus (Bennet, 1835) (Mammalia: Rodentia)’larının bakulum özelliklerinin analizi

  Proje Konusu:


 • image
  BAP 2003 - 2004

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Türkiye’deki Rodentlerde Hantavirus Araştırılması, Dokuz Eylül Üniv. B.A.P. Projesi

  Proje Konusu:


 • image
  BAP 2002 - 2004

  Proje Konumu:Yönetici

  Ankara, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir illeri Eumenidae türleri üzerine faunistik ve ekolojik araştırmalar

  Proje Konusu:


 • image
  BAP 2001 - 2008

  Proje Konumu:Yönetici

  Türkiye Yarasaları (Mammalia: Chiroptera) ve Beslenme Biyolojileri

  Proje Konusu:Türkiye Yarasaları


 • image
  BAP 1998 - 2002

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Türkiye Spermophilus (Rodentia: Sciuridae) türlerinde anatomik ve karyolojik araştırmalar

  Proje Konusu:


 • image
  Yüksek Lisans 2015   SERCAN BİLGİN   Devam Ediyor

  Süzülerek göç eden kuşların İstanbul Boğazı'ndaki ilkbahar göçü

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Biyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   MEHMET ARSLAN   Devam Ediyor

  Adana'daki İki Koruma Alanının Memeli Faunası: Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (Karataş) ve Halep Çamlığı (Yumurtalık)

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Biyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   MELTEM ÜNAL   Devam Ediyor

  Çulha Kuşunun (Remiz pendulinus) Üreme Davranışları

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Biyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Doktora 2013   BİLGE YENİ   Devam Ediyor

  "Türkiye'deki Sylvia (Aves: Passeriformes) Türlerinin Morfolojik Ve Moleküler İlişkilerinin Araştırılması"

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Biyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2013   ASLI EMİROĞLU   Devam Ediyor

  Melendiz Dağı Ornitofaunasının Araştırılması

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Biyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2010   ELİF KÖKSALAN   Tamamlandı

  Kahramanmaraş ilinin yarasaları (Chiroptera) üzerine faunistik ve ekolojik çalışmalar

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Biyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2009   VEYSEL GEZİCİ   Tamamlandı

  Niğde, Nevşehir ve Aksaray illerinden toplanan peletlerle strıgıformes (clasis: aves) ordosu üyelerinin besin analizi

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Biyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2007   MEHMET ÇOLAK   Tamamlandı

  Kilis ve Şanlıurfa illerinden toplanan peletlerle peçeli baykuş, Tyto alba (Scopoli, 1769) ve kukumav, Athene noctua (Scopoli, 1769) besin analizi

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Biyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2007   BİLGEHAN KAHRAMAN   Tamamlandı

  Adıyaman yarasaları (Mammalia:Chiroptera)'nın sistematik ve dağılımı

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Biyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2004   FERHAT TOPRAK   Tamamlandı

  Türkiye yarasalarının Kanat akarları (Acari: Mesostigmata: Spinturnicidae)

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Biyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2004   HASAN KARAKAYA   Tamamlandı

  Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa illeri yarasa (Mammalia: Chiroptera) faunası

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Biyoloji Anabilim Dalı • Adres:Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Merkez Yerleşke, NİĞDE
 • Tel:0 388 225 4207
 • Email: