Akademik Unvanlar

 • 2018 / ...

  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

 • 2011 / 2018

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2017

  Büyük sosyal medya verisinden mekânsal ve mekân-zamansal önemli lokasyonlar keşfi ve bulut bilişim sistemlerine uyarlanması

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ , BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (DR)

 • Yüksek Lisans 2013

  Hidrolojik ve meteorolojik veritabanlarında hidro-meteorolojik birliktelik örüntülerinin keşfi

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ , BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)

 • Lisans 2010

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2018 -
  Bölüm Bşk.
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

EGZ0007 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR

Ortak Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

Yıla Göre Sırala:

Wind power forecasting based on daily wind speed data using machine learning algorithms

Demolli Halil,DOKUZ AHMET ŞAKİR,ECEMİŞ ALPER,GÖKÇEK MURAT (Dergi:Energy Conversion and Management), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:198 | Sayı: | DOI:10.1016/j.enconman.2019.111823 | ISSN:01968904

GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİĞİ YARDIMIYLA ELDE EDİLEN DENEYSEL SONUÇLARIN HİBRİD SAYISAL DALGA MODELİNİN PERFORMANS ANALİZİNDE KULLANIMI

ERDURAN KUTSİ SAVAŞ,DOKUZ AHMET ŞAKİR,ÜNAL UĞUR (Dergi:Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi), 2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:8 | Sayı:3 | DOI:10.28948/ngumuh.634708 | ISSN:2564-6605

ANOMALOUS ACTIVITY DETECTION FROM DAILY SOCIAL MEDIA USER MOBILITY DATA

DOKUZ AHMET ŞAKİR (Dergi:Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi), 2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:8 | Sayı:2 | DOI:10.28948/ngumuh.535232 | ISSN:2564-6605

Discovering socially similar users in social media datasets based on their socially important locations

ÇELİK METE,DOKUZ AHMET ŞAKİR (Dergi:Information Processing and Management), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:54 | Sayı:6 | DOI:10.1016/j.ipm.2018.08.004 | ISSN:

Emerging and Vanishing Association Pattern Mining in Hydroclimatic Datasets

ÇELİK METE,DOKUZ AHMET ŞAKİR,DADAŞER ÇELİK FİLİZ (Dergi:Karaelmas Science and Engineering Journal), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:8 | Sayı:1 | DOI:10.72122Fzkufbd.v8i1.692 | ISSN:

Discovering Socially Important Locations of Social Media Users

DOKUZ AHMET ŞAKİR,ÇELİK METE (Dergi:Expert Systems with Applications), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:86 | Sayı: | DOI:10.1016/j.eswa.2017.05.068 | ISSN:09574174

Bulut Bilişim Sistemlerinde Verinin Farklı Boyutları Üzerine Derleme

DOKUZ AHMET ŞAKİR,ÇELİK METE (Dergi:Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi), 2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:6 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:2564-6605

Discovering socio-spatio-temporal important locations of social media users

ÇELİK METE,DOKUZ AHMET ŞAKİR (Dergi:Journal of Computational Science), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:22 | Sayı: | DOI:10.1016/j.jocs.2017.09.005 | ISSN:18777503

Daily and Hourly Mood Pattern Discovery of Turkish Twitter Users

ÇELİK METE,DOKUZ AHMET ŞAKİR (Dergi:Global Journal of Computer Sciences), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Google Scholar | Cilt:5 | Sayı:2 | DOI:10.18844/gjcs.v5i2.183 | ISSN:2301-2587

Discovery of hydrometeorological patterns

Filiz DADASER CELİK, Mete CELİK, Ahmet Sakir DOKUZ (Dergi:TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:22 | Sayı:4 | DOI:10.3906/elk-1210-20 | ISSN:13000632

Associations Between Stream Flow and Climatic Variables at Kizilirmak River Basin in Turkey

DADAŞER ÇELİK FİLİZ,ÇELİK METE,DOKUZ AHMET ŞAKİR (Dergi:Global NEST Journal), 2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:3 | Sayı:14 | DOI: | ISSN:1790-7632

Hourly, Daily, and Monthly Analysis of Big Dataset of Bitcoin Blocks

DOKUZ AHMET ŞAKİR,ECEMİŞ ALPER,ÇELİK METE, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Evaluation of Wind-Solar Hybrid Renewable Energy Systems using Loss of Power Supply Probability

ECEMİŞ ALPER,Demolli Halil,GÖKÇEK MURAT,DOKUZ AHMET ŞAKİR, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Makine Öğrenmesi Algoritmalarıyla Güneş Enerjisi Tahmini: Niğde İli Örneği

Demolli Halil,ECEMİŞ ALPER,DOKUZ AHMET ŞAKİR,GÖKÇEK MURAT, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Belirli Yük Talepleri için Makine Öğrenmesi Algoritmalarıyla Rüzgâr Türbini Seçimi

ECEMİŞ ALPER,Demolli Halil,DOKUZ AHMET ŞAKİR,GÖKÇEK MURAT, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Çeşitli Veri Kümeleri Üzerinde Veri Madenciliği AlgoritmalarınınPerformansının Değerlendirilmesi

ECEMİŞ ALPER,DOKUZ AHMET ŞAKİR,ÇELİK METE, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Sentiment Analysis of Posts of Social Media Users in Their Socially Important Locations

ECEMİŞ ALPER,DOKUZ AHMET ŞAKİR,ÇELİK METE, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Year-Ahead Wind Speed Forecasting using a ClusteringStatistical Hybrid Method

DOKUZ AHMET ŞAKİR,DEMOLLİ HALİL,GÖKÇEK MURAT,ECEMİŞ ALPER, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Bulut Bilişim Sistemleri Kullanarak Sosyal Önemli Lokasyonların Madenciliği

DOKUZ AHMET ŞAKİR,ÇELİK METE, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Fast SS-ILM: A Computationally Efficient Algorithm to Discover Socially Important Locations

DOKUZ AHMET ŞAKİR,ÇELİK METE, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Discovering Emerging or Vanishing Association Patterns in Hydroclimatic Datasets

DOKUZ AHMET ŞAKİR,ÇELİK METE,DADAŞER ÇELİK FİLİZ, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Daily and Hourly Mood Pattern Discovery of Turkish Twitter Users

ÇELİK METE,DOKUZ AHMET ŞAKİR, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Üniversiteler için Akademik Performans Değerlendirme Sistemi Niğde Üniversitesi Örneği

DOKUZ AHMET ŞAKİR,ERDURAN KUTSİ SAVAŞ, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Yeni Bir Hesaplama ve Depolama Yaklaşımı Bulut Bilişim

ÇELİK METE,DOKUZ AHMET ŞAKİR, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Yağış ve İklim İndeksleri Arasındaki Sıralı Birliktelik Örüntülerinin Tespit Edilmesi

DADAŞER ÇELİK FİLİZ,ÇELİK METE,Kömüşçü Ali Ümran,Arslan Murat,DOKUZ AHMET ŞAKİR, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:5 | Sayı:1

Anomaly detection in temperature data using DBSCAN algorithm

ÇELİK METE,DADAŞER ÇELİK FİLİZ,DOKUZ AHMET ŞAKİR, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:5 | Sayı:1

Associations Between Stream Flow and Climatic Variables at Kizilirmak River Basin in Turkey

DADAŞER ÇELİK FİLİZ,ÇELİK METE,DOKUZ AHMET ŞAKİR, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:12 | Sayı:1

 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 - 2018

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Büyük Sosyal Medya Verisinden Mekansal ve Mekan-Zamansal Önemli Lokasyonlar Keşfi ve Bulut Bilişim Sistemlerine Uyarlanması

  Proje Konusu:Sosyal medya verilerinin mekansal ve mekan-zamansal boyutlarının analiz edilerek sosyal medya kullanıcılarının sosyal önemli lokasyonlarınınn keşfedilmesi ve bu kapsamda bulut tabanlı algoritmaların geliştirilmesi.


 • image
  TÜBİTAK PROJESİ 2015 - 2015

  Proje Konumu:Bursiyer

  Rüzgâr Türbini Sistemleri Analiz ve Tasarım Optimizasyonu Paket (RTAOP) Programının Geliştirilmesi

  Proje Konusu:


 • image
  TÜBİTAK PROJESİ 2012 - 2015

  Proje Konumu:Bursiyer

  Diyabet Hastalarına Ait Verilerin Veri Madenciliği Yöntemleri Ile Analiz Edilmesi

  Proje Konusu:


 • image
  TÜBİTAK PROJESİ 2010 - 2013

  Proje Konumu:Bursiyer

  Hidrolojik ve İklimsel Parametreler Arasındaki İlişkilerin Analizi için Veri Madenciliği Yöntemlerinin Geliştirilmesi

  Proje Konusu:Veri madenciliği yöntemleri kullanılarak çevre mühendisliğinin bir konusu olan iklim ve hidrolojik parametreler arasındaki ilişkilerin tespit edilmesine çalışılmaktadır. • Adres:Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Niğde
 • Tel:0 388 225 2482
 • Email: