Akademik Unvanlar

 • 2014 / ...

  PROFESÖR

 • 2008 / 2014

  DOÇENT

 • 2002 / 2008

  YARDIMCI DOÇENT

 • 1993 / 2002

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2002

  Konjonktürel hareketlerin işletme sermayesi üzerine etkileri

  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME (DR)

 • Yüksek Lisans 1996

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, FİNANSMAN ANABİLİM DALI

 • Lisans 1993

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2006
  Finans Bilim Platformu - Türkiye İş Bankası / TÜRKİYE
  image
  10. Ulusal Finans Sempozyumu En İyi 2. Tebliğ Ödülü

BAF3010 FİRMA DEĞERLEMESİ

Seçmeli Ders Amaç:Günümüzde giderek artan şirket birleşmeleri, şirket satın almaları ve özelleştirme nedeniyle firma değerlemesi önem arzeden bir konu olmuştur. Dolayısıyla bu ders ile işletme mezunu öğrencilerin önemi artan bu konularda temel bilgi altyapısına sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Günümüzde giderek artan şirket birleşmeleri, şirket satın almaları ve özelleştirme nedeniyle firma değerlemesi önem arzeden bir konu olmuştur. Dolayısıyla bu ders ile işletme mezunu öğrencilerin önemi artan bu konularda temel bilgi altyapısına sahip olmaları amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BANKACILIK VE FİNANS

ISL3001 İŞLETME FİNANSMANI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

ISL3001 İŞLETME FİNANSMANI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

ISL3002 FİNANSAL YÖNETİM

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

ISL3002 FİNANSAL YÖNETİM

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

ISL3012 FİRMA DEĞERLEMESİ

Seçmeli Ders Amaç:Günümüzde giderek artan şirket birleşmeleri, şirket satın almaları ve özelleştirme nedeniyle firma değerlemesi önem arzeden bir konu olmuştur. Dolayısıyla bu ders ile işletme mezunu öğrencilerin önemi artan bu konularda temel bilgi altyapısına sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Günümüzde giderek artan şirket birleşmeleri, şirket satın almaları ve özelleştirme nedeniyle firma değerlemesi önem arzeden bir konu olmuştur. Dolayısıyla bu ders ile işletme mezunu öğrencilerin önemi artan bu konularda temel bilgi altyapısına sahip olmaları amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

ISL4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

KAM3017 KAMU YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ

Seçmeli Ders Amaç:Kamu sektöründeki yatırım projelerinin değerlendirilmesi ile ilgili olarak öğrencilere temel bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Kamu sektöründeki yatırım projelerinin değerlendirilmesi ile ilgili olarak öğrencilere temel bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

MUH5105 ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

MUH5106 FİRMA DEĞERLEMESİ UYGULAMALARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

MUH511 İLERİ FİNANSAL YÖNETİM I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MUH5125 İLERİ FİNANSAL YÖNETİM-I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

MUH5126 İLERİ FİNANSAL YÖNETİM-II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

MUH513 ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MUH514 İLERİ FİNANSAL YÖNETİM II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MUH516 FİRMA DEĞERLEMESİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MUH5509 Finansal Varlık ve Kaynak Yönetimi

Seçmeli Ders Amaç:Dersin amacı yüksek lisans öğrencilerine, işletmelerin finansal varlıklara nasıl yatırım yapabileceklerini ve bu yatırımları hangi kaynaklarla finanse edecekleri konusunu açıklamaktır.Bu nedenle temel finansman kavramlarını, finansal tabloları ve bu tabloların analizini, paranın zaman değerini, finansal varlıklardaki risk ve getiri kavramlarını ve bunların analizini öğrencilere sistematik bir çerçevede öğreterek teorik altyapının oluşturulması hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği

Dersin amacı yüksek lisans öğrencilerine, işletmelerin finansal varlıklara nasıl yatırım yapabileceklerini ve bu yatırımları hangi kaynaklarla finanse edecekleri konusunu açıklamaktır.Bu nedenle temel finansman kavramlarını, finansal tabloları ve bu tabloların analizini, paranın zaman değerini, finansal varlıklardaki risk ve getiri kavramlarını ve bunların analizini öğrencilere sistematik bir çerçevede öğreterek teorik altyapının oluşturulması hedeflenmektedir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MUHASEBE FİNANSMAN

MUH607 FİNANSAL YÖNETİMDE ÇAĞDAŞ TEKNİKLER

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MUH609 STRATEJİK FİNANSMAN

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MUH610 DEĞERE DAYALI YÖNETİM

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MUH6105 ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:Bu ders, firmanın net şimdiki değerinin maksimum kılınmasının amacının sağlanması, firmanın sahip olduğu varlıkların her birinin etkin kullanılıp, belirtilen amaca en fazla katkıyı verecek biçimde yönetilmeleri ile mümkündür. Bu sebeple çalışma sermayesi unsurlarının firmanın amacına katkısına arttırılması çalışma sermayesinin en optimal şekilde bağlı bulunmaktadır. Bu sebeple İşletme sermayesi yönetimi bütün yönleri ile incelenecektir.

Dersin İçeriği

Bu ders, firmanın net şimdiki değerinin maksimum kılınmasının amacının sağlanması, firmanın sahip olduğu varlıkların her birinin etkin kullanılıp, belirtilen amaca en fazla katkıyı verecek biçimde yönetilmeleri ile mümkündür. Bu sebeple çalışma sermayesi unsurlarının firmanın amacına katkısına arttırılması çalışma sermayesinin en optimal şekilde bağlı bulunmaktadır. Bu sebeple İşletme sermayesi yönetimi bütün yönleri ile incelenecektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MUHASEBE FİNANSMAN

MUH6106 FİRMA DEĞERLEMESİ UYGULAMALARI

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı, dünyada ve Türkiye?de birleşmelerin satın almaların halka açılmaların ve özelleştirmelerin arttığı gözlenmektedir. Bu sebeple firmanın olması gereken değerinin hesaplanması firmalar, uygulamacılar ve yatırımcılar açısından büyük önem taşımaktadır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, dünyada ve Türkiye?de birleşmelerin satın almaların halka açılmaların ve özelleştirmelerin arttığı gözlenmektedir. Bu sebeple firmanın olması gereken değerinin hesaplanması firmalar, uygulamacılar ve yatırımcılar açısından büyük önem taşımaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MUHASEBE FİNANSMAN

MUH6108 DEĞERE DAYALI YÖNETİM

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

MUH6125 İLERİ FİNANSAL YÖNETİM I

Seçmeli Ders Amaç:Bu derste finanslama, yatırım ve temettü politikası konuları ileri düzeyde ele alınmakta olup konular, örnek olay çözümleri ile desteklenmektedir.

Dersin İçeriği

Bu derste finanslama, yatırım ve temettü politikası konuları ileri düzeyde ele alınmakta olup konular, örnek olay çözümleri ile desteklenmektedir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MUHASEBE FİNANSMAN

MUH6126 İLERİ FİNANSAL YÖNETİM II

Seçmeli Ders Amaç:Bu derste finanslama, yatırım ve temettü politikası konuları ileri düzeyde ele alınmakta olup konular, örnek olay çözümleri ile desteklenmektedir.

Dersin İçeriği

Bu derste finanslama, yatırım ve temettü politikası konuları ileri düzeyde ele alınmakta olup konular, örnek olay çözümleri ile desteklenmektedir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MUHASEBE FİNANSMAN

MUH7008 İLERİ FİNANSAL YÖNETİM II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MUH7009 İLERİ FİNANSAL YÖNETİM I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MUH7010 FİRMA DEĞERLEMESİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MUH7011 ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MUH7105 STRATEJİK FİNANSMAN

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı finansal karar alma sürecindeki finansal stratejilerin belirlenmesi, seçilmesi, değerlendirilmesi analiz edilmesi sürecini açıklamayı ve tartışmayı amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı finansal karar alma sürecindeki finansal stratejilerin belirlenmesi, seçilmesi, değerlendirilmesi analiz edilmesi sürecini açıklamayı ve tartışmayı amaçlamaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MUHASEBE FİNANSMAN

MUH7108 DEĞERE DAYALI YÖNETİM

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı firma felsefesinin odağına değeri koyan bütün firmanın yönetim, ilke ve yöntemlerini değer doğrultusunda belirleyen ve son yıllarda büyük popülarite kazanan bir yönetim felsefesidir.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı firma felsefesinin odağına değeri koyan bütün firmanın yönetim, ilke ve yöntemlerini değer doğrultusunda belirleyen ve son yıllarda büyük popülarite kazanan bir yönetim felsefesidir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MUHASEBE FİNANSMAN

MUH8007 STRATEJİK FİNANSMAN

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MUH8008 DEĞERE DAYALI YÖNETİM

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

UTL2007 İŞLETME FİNANSMANI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

UTL3034 FİRMA DEĞERLEMESİ

Seçmeli Ders Amaç:Günümüzde giderek artan şirket birleşmeleri, şirket satın almaları ve özelleştirme nedeniyle firma değerlemesi önem arzeden bir konu olmuştur. Dolayısıyla bu ders ile işletme mezunu öğrencilerin önemi artan bu konularda temel bilgi altyapısına sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Günümüzde giderek artan şirket birleşmeleri, şirket satın almaları ve özelleştirme nedeniyle firma değerlemesi önem arzeden bir konu olmuştur. Dolayısıyla bu ders ile işletme mezunu öğrencilerin önemi artan bu konularda temel bilgi altyapısına sahip olmaları amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

Yıla Göre Sırala:

TÜRKİYE’NİN ÜLKE KREDİ NOTLARI İLE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARI ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ: STANDARDPOORS ÖRNEĞİ

VERGİLİ GİZEM,ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,BALAT Asuman (Dergi:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index Copernicus, ASOS Index, OAJI, Acarindex,Sobiad,ResearchBİb | Cilt:10 | Sayı:25 | DOI:10.20875/makusobed.457240 | ISSN:1309-1387

Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar İle Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme Ve Nedensellik Analizi

ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,VERGİLİ GİZEM,AKTAN CEYDA (Dergi:Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCOHOST | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

YENİ BİR HEDGE ENSTRUMANI OLARAK BİTCOİN: BİTCONOMİ

ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,ARSLAN HALİL,TEMUR KAYHAN,UYSAL MUSTAFA (Dergi:Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Art Index (Art Research Database, EBSCO) | Cilt:11 | Sayı:2 | DOI:10.25287/ohuiibf.415713 | ISSN:2564-6931

Takvim Anomalilerinin Hisse Getirileri ve Varyansı Üzerindeki Etkisi: Türkiye Hisse Senedi Piyasası Üzerinde Bir Çalışma

ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,UYSAL MUSTAFA,ARSLAN HALİL,TEMUR KAYHAN (Dergi:Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:11 | Sayı:1 | DOI:10.25287/ohuiibf.381031 | ISSN:2564-6931

THE DEFENCE SPENDİNG GROWTH NEXUS IN TURKEY

UÇAN OKYAY,ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN (Dergi:EUROPAN SCİENTİFİC JOURNAL), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO, | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:1857-7881

RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL RISK AND BUSINESS RISK WİTH FIRM VALUES IN THE LOGISTICS INDUSTRY AN ANALYSIS ON BRICS T COUNTRIES

ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN,ŞAHİN EYYÜP ENSARİ,AKTAN CEYDA (Dergi:Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO, DOAJ | Cilt: | Sayı: | DOI:http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2016icafr22440 | ISSN:2147-9194

Petrol ve Doğalgaz Fiyatları ile İmalat ve Kimya - Petrol - Plastik Sektörlerinin Endeksleri Arasındaki İlişki

ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, GÜMÜŞ GÜLÜZAR KURT, TAŞKIN F D, ÇAĞLI E Ç (Dergi:Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:6 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

İMKB'de İşlem Gören Spor Firmalarının Seryame Yapısıın Belirleyicileri Üzerine Bir Analiz

ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, ŞAHİN EYYÜP ENSARİ (Dergi:Verimlilik Dergisi), 2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Finansal Performansın Ölçülmesinde Nakit Akımına Dayalı Bir yöntem "Nakit Katma Değer"

ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, ŞAHİN EYYÜP ENSARİ (Dergi:Verimlilik Dergisi), 2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

Gelişmekte Olan Ülkelerde Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme Etkileşimi: Panel Bütünleşme ve Nedensellik Analizi

ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, DEMİRGÜNEŞ KARTAL, GÖZBAŞI ONUR (Dergi:Afyon Kocatepe Üniv. İİBF Dergisi), 2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:14 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Ar-Ge Faaliyetlerinin Finansmanı ve Ar-Ge Faaliyetlerinin Firma Değerine Etkisi ve İMKB'de İşlem Gören Firmalar Üzerine Bir Çalışma

YALÇINKAYA HÜSEYİN SERDAR, ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, GÖKTÜRK İ E (Dergi:Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi), 2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Basel II Düzenlemesinin Kobi'ler Üzerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, EGE ÖZLEM, BAN ÜNSAL (Dergi:Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi), 2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:8 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Ekonomik Katma Değer ve Yatırım Kararları

DEMİRGÜNEŞ KARTAL, ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, BAN ÜNSAL (Dergi:Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:12 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Ekonomik Katma Değer (EVA) Bakış Açısıyla Finanslama Kararları

ALP ALİ, DEMİRGÜNEŞ KARTAL, BAN ÜNSAL, ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN (Dergi:Celal Bayar Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi), 2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:7 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Ekonomik Katma Değerin Bilgi Verme İçeriğinin Analiz Edilmesine Yönelik Ampirik Çalışma

DEMİRGÜNEŞ KARTAL, ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, ŞAMİLOĞLU FAMİL, BAN ÜNSAL VE GÜZEL ADNAN (Dergi:Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi), 2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Ekonomik Katma Değerin Bilgi Verme İçeriğinin Analiz Edilmesine Yönelik Bir Ampirik Çalışma

ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, DEMİRGÜNEŞ KARTAL, BAN ÜNSAL, ŞAMİLOĞLU FAMİL VE GÜZEL A (Dergi:Gazi Üniv. Tic. ve Tur. Eğitim Fak. Der.), 2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

İşletme Sermayesi Gereksinimini Etkileyen Değişkenler Üzerine İMKB’de Bir Uygulama

ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN (Dergi:Finans Politik & Ekonomik Yorumlar), 2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:45 | Sayı:516 | DOI: | ISSN:

Araştırma Geliştirme Yatırımlarının Firma Değeri Üzerindeki Etkisi: İMKB’de Bir Uygulama

ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN (Dergi:MPM VERİMLİLİK DERGİSİ), 2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Halka Açık Firmaların Beta Katsayılarının Regresyon Modeli ile Tespiti ve Halka Açık Olmayan Firmalara Yönelik Uygulanabilirliği

ERCAN METİN KAMİL, ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, DEMİRGÜNEŞ KARTAL, KÜÇÜKKAPLAN İLHAN VE BAŞÇI EŞREF SAVAŞ (Dergi:Dokuz Eylül Üniv İİBF), 2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:22 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Ege Bölgesinde Faaliyet Gösteren KOBi’lerin Finansal Uygulamaları açısından İller Arası Karşılaştırılması

KÜÇÜKKAPLAN İLHAN, ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN (Dergi:Selçuk Üniv. Sosyal Bil. MYO Dergisi), 2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:10 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Determination of Effect of Intellectual Capital on Firm Value via Value Added Intellectual Coefficient Methodology: An Empirical Study on ISE-Listed Manufacturing Firms

ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN (Dergi:ISE Review), 2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ALAN | Cilt:10 | Sayı:37 | DOI: | ISSN:

Fiyat Kazanç Oranını Belirleyen Etkenler Üzerine İMKB’de Ampirik Bir Uygulama

ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN (Dergi:Erciyes Üniv. SBE Dergisi), 2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:23 | DOI: | ISSN:

Finansal Performansın Ölçülmesinde Alternatif Bir Yöntem - Ekonomik Katma Değer

ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN (Dergi:Atatürk Üniv. İİBF), 2004
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:18 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

İşletme Sermayesi Likiditesinin Ölçümünde Kullanılan Modern Yöntemler

ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, BAN ÜNSAL (Dergi:MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi), 2003
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:5 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

Sendikasyon Kredileri, Türkiye Açısından Sendikasyon Kredilerinin Kullanım Hacmi ve Geleceği

ÖZDEMİR MUHARREM, ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN (Dergi:Gazi İİBF), 1996
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:12 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

An Amprical Test of Income istribution and Migration Relationship: A Case Of Turkey

UÇAN OKYAY, PARLAKYILDIZ F M, ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Ar-Ge Kavramı ve Ar-Ge Faaliyetlerinin Finansmanında Karşılaşılan Zorluklar

YALÇINKAYA HÜSEYİN SERDAR, ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, 2009
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Stock Price Reaction to Outgoing Foreign Direct Investments Engaged by ISE Listed Companies

ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, 2008
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Kurumsal Yönetim Bakış Açısıyla Entellektüel Sermaye

ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, 2005
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Entellektüel Sermayenin Firma Değeri Üzerindeki Etkisinin Entellektüel Katma Değer Katsayısı Yöntemi İle Ölçülmesi: Türkiye'de Faaliyet Gösteren Bankalar Üzerinde Ampirik Bir Çalışma

ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, DEMİRGÜNEŞ KARTAL, 2005
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Kurumsal Yönetim Uygulamaları

ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, 2004
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Uluslararası Finansman Yönetimi

ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, 2013
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:

Marka Değerinin Tespiti

METİN KAMİL ERCAN, MUTLU BAŞARAN ÖZTÜRK, İLHAN KÜÇÜKKAPLAN, E SAVAŞ BAŞÇI KARTAL DEMİRGÜNEŞ, 2010
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-975-6450-47-5

İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi İle Firma Değerlemesi-Özellikli Durumlar-

METİN KAMİL ERCAN, MUTLU BAŞARAN ÖZTÜRK, İLHAN KÜÇÜKKAPLAN, E SAVAŞ BAŞÇI KARTAL DEMİRGÜNEŞ, 2008
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-944-165-71-6

Firma Değerlemesi

METİN KAMİL ERCAN, MUTLU BAŞARAN ÖZTÜRK, İLHAN KÜÇÜKKAPLAN, E SAVAŞ BAŞÇI KARTAL DEMİRGÜNEŞ, 2006
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:975-04-0382-7

Orient And Occident, Turkey at the Cross Road

ÖZTÜRK MUTLU BAŞARAN, 2003
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:3-8258-6397-2

Değere Dayalı Yönetim ve Entellektüel Sermaye

METİN KAMİL ERCAN, MUTLU BAŞARAN ÖZTÜRK, KARTAL DEMİRGÜNEŞ, 2003
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:975-8640-78-2

 • image
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2018 - Devam Ediyor

  Proje Konumu:Yürütücü

  Marka Kent Niğde Projesi

  Proje Konusu:Niğde’xxnin marka kimliğinin belirlenmesi


 • image
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2014 - 2014

  Proje Konumu:Yürütücü

  Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

  Proje Konusu:Niğde-Bor İlçesi’xxnde Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’xxnin kurulmasına yönelik fizibilite çalışması.


 • image
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2013 - 2013

  Proje Konumu:Yürütücü

  Enerji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

  Proje Konusu:Niğde-Bor İlçesi’xxnde enerji ihtisas endüstri bölgesi kurulması fizibilite çalışması.


 • image
  TÜBİTAK PROJESİ 2002 - 2002

  Proje Konumu:Uzman

  Niğde Aksaray Doğalgaz Pazar Araştırma Etüdü

  Proje Konusu:Pazar Araştırması


 • image
  Yüksek Lisans 2015   KADİR GÜLÇİN   Tamamlandı

  Türkiye'de petrol endüstrisi ve finansal yatırım kararları

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İşletme Anabilim Dalı


 • image
  Doktora 2015   NİZAMETTİN BAŞARAN   Devam Ediyor

  FİRMA DEĞERİ İLE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İşletme Anabilim Dalı


 • image
  Doktora 2015   EYYÜP ENSARİ ŞAHİN   Devam Ediyor

  "Lojistik Sektörü ve Finansal Açıdan Değerlendirilmesi"

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İşletme Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2015   MUSTAFA GÖKHAN TEZ   Devam Ediyor

  Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Firma Değerlemesi Uygulamalarına Etkisi

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İşletme Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2015   SERAP DAŞ   Devam Ediyor

  FİRMALARDA SERMAYE YAPISININ BELİRLEYİCİLERİ: BİST'TE İŞLEM GÖREN MADENCİLİK SEKTÖRÜ FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

  Türk Hava Kurumu Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İşletme Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   ERSAN KAAN ÖRKELİ   Tamamlandı

  Çalışanlarda iş stresi: Sağlık çalışanları üzerine bir uygulama

  Türk Hava Kurumu Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İşletme Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   METİN GEÇİLİ   Tamamlandı

  İşletmeler üzerinde etkili olan sermaye yapısı kararları ile bu kararları etkileyen faktörlerin incelenmesi.

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İşletme Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   SELÇUK SERİN   Tamamlandı

  Duygusal emeğin tükenmişlik ve iş tatminine etkisi: Sağlık sektöründe bir uygulama

  Türk Hava Kurumu Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İşletme Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   SERKAN SÖNMEZ   Tamamlandı

  Çalışan bireylerin işkolik olma durumu ve sağlıkla ilgili yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi: Kars ili uygulaması

  Türk Hava Kurumu Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İşletme Anabilim Dalı


 • image
  Doktora 2013   NURETTİN ÜNSAL   Devam Ediyor

  Dünyada ve Türkiye'de Tarımın Finansmanı:Ekonometrik Bir Analiz

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İşletme Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2011   ELÇİN GÜLBAHAR   Devam Ediyor

  Enerjinin Finansmanı

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İşletme Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2010   ÖZLEM EGE   Tamamlandı

  Basel II' nin KOBİ' ler üzerine etkisi

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İşletme Anabilim Dalı


 • image
  Doktora 2009   KARTAL DEMİRGÜNEŞ   Tamamlandı

  Ekonomik katma değerin hisse senedi getirileri ve firma değeri üzerindeki etkisi

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İşletme Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2006   ESRA GÜNGÖR   Tamamlandı

  Yatırım fonları ve Türkiye'de yatırım fonlarının portföy yapısında hisse senetlerinin oranını etkileyen faktörlerin araştırılması

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İşletme Anabilim Dalı • Adres:Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Merkez Yerleşke 51240 NİĞDE
 • Tel:0 388 225 2020
 • Email: