Akademik Unvanlar

 • 2008 / ...

  YARDIMCI DOÇENT

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2008

  SUÇA YATKIN ERGENLERDE OLUMLU KİŞİLERARASI İLİŞKİLER GELİŞTİRME PROGRAMININ ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ

  EGE ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ,

 • Doktora 2008

  EGE ÜNİVERSİTESİ / HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK KLİNİK BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2004
  NOVARTİS ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ / TÜRKİYE
  image
  araştırma 2.cilik ödülü
 • 2011 - 2014
  MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

EBE1002 MESLEKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:6
 • Pratik Saat:12
 • AKTS:12

EBE1002 MESLEKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:6
 • Pratik Saat:12
 • AKTS:14

EBE1004 Kendini Tanıma ve İletişim Yöntemleri

Zorunlu Ders Amaç:Bu ders öğrencinin; insanı, insanın çevresiyle olan ilişkileri ve etkileşimini, iletişim örüntülerini, hasta-ebe ilişkisini ve etkileşimini inceleyerek, bu iletişim örüntülerini hasta bakımına uygulanmasını sağlamayı amaçlar.

Dersin İçeriği

Bu ders öğrencinin; insanı, insanın çevresiyle olan ilişkileri ve etkileşimini, iletişim örüntülerini, hasta-ebe ilişkisini ve etkileşimini inceleyerek, bu iletişim örüntülerini hasta bakımına uygulanmasını sağlamayı amaçlar.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

EBELİK

EBE1005 Psikoloji

Zorunlu Ders Amaç:Bu ders; mesleği gereği sağlıklı/hasta insanla çalışacak olan öğrencinin biyopsikososyal bir varlık olarak insana ait temel özellikleri bilen, insan davranışın temellerini, iletişim özelliklerini kavramış ve bu bilgileri uygulama alanına aktarabilen ebeler yetiştirmektir.

Dersin İçeriği

Bu ders; mesleği gereği sağlıklı/hasta insanla çalışacak olan öğrencinin biyopsikososyal bir varlık olarak insana ait temel özellikleri bilen, insan davranışın temellerini, iletişim özelliklerini kavramış ve bu bilgileri uygulama alanına aktarabilen ebeler yetiştirmektir.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

EBELİK

EBE2001 DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:4
 • AKTS:10

EBE2007 İLKYARDIM

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EBE2011 MADDE BAĞIMLILIĞI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

EBE2015 SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

EBE2016 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

EBE2028 Madde Bağımlılığı

Seçmeli Ders Amaç:Bu ders; maddenin kötüye kullanımı, madde kullanım bozuklukları ve insan sağlığına olumsuz etkilerini, madde kullanımı nedeni ile sağlığı bozulan bireyin tedvi ve bakımına yönelik ilke ve yöntemleri öğretmeyi amaçlar

Dersin İçeriği

Bu ders; maddenin kötüye kullanımı, madde kullanım bozuklukları ve insan sağlığına olumsuz etkilerini, madde kullanımı nedeni ile sağlığı bozulan bireyin tedvi ve bakımına yönelik ilke ve yöntemleri öğretmeyi amaçlar

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

EBELİK

EBE2041 SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

EBE3005 BİYOİSTATİSTİK

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

EBE3064 Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı

Seçmeli Ders Amaç:Bu ders; öğrencilere çocuk ve ergen ruh sağlığını korumayı, geliştirmeyi, çocuk ve ergenlerde sık görülen ruhsal sorunları, tedavisi ve bakımını öğretmeyi amaçlar.

Dersin İçeriği

Bu ders; öğrencilere çocuk ve ergen ruh sağlığını korumayı, geliştirmeyi, çocuk ve ergenlerde sık görülen ruhsal sorunları, tedavisi ve bakımını öğretmeyi amaçlar.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

EBELİK

EBE4004 KLİNİK VE SAHADA ENTEGRE UYGULAMALAR II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:16
 • AKTS:8

EBE4008 Ruh Sağlığı

Zorunlu Ders Amaç:Bu ders, insanı ve insan davranışlarını anlamayı temel alarak, ruh sağlığını etkileyen gelişimsel, biyopsikososyal değişimler ışığında sağlıklı/ruh sağlığı bozulmuş birey, aile ve toplumu değerlendirip, ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde temel ilke, kavram, yöntem ve uygulamalarını öğretir.

Dersin İçeriği

Bu ders, insanı ve insan davranışlarını anlamayı temel alarak, ruh sağlığını etkileyen gelişimsel, biyopsikososyal değişimler ışığında sağlıklı/ruh sağlığı bozulmuş birey, aile ve toplumu değerlendirip, ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde temel ilke, kavram, yöntem ve uygulamalarını öğretir.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

EBELİK

EBE4015 ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

HEM1002 MESLEKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:6
 • Pratik Saat:12
 • AKTS:16

HEM1004 KENDİNİ TANIMA VE İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

HEM1007 PSİKOLOJİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

HEM2002 CERRAHİ HASTALIKLARI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:6
 • Pratik Saat:16
 • AKTS:16

HEM2007 İLK YARDIM

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

HEM2012 AMELİYATHANE VE İNTRAOPEATİF BAKIM

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

HEM2013 SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

HEM2013 SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

HEM2016 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

HEM3006 BİYOİSTATİSTİK

Zorunlu Ders Amaç:Bu ders; öğrencilere istatistik yöntemlerini ve bu yöntemleri sağlık hizmetleri alanında araştırma yaparken kullanabilme becerisni kazandırmayı amaçlar.

Dersin İçeriği

Bu ders; öğrencilere istatistik yöntemlerini ve bu yöntemleri sağlık hizmetleri alanında araştırma yaparken kullanabilme becerisni kazandırmayı amaçlar.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

HEM3062 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı

Seçmeli Ders Amaç:Bu ders; öğrencilere çocuk ve ergen ruh sağlığını korumayı, geliştirmeyi, çocuk ve ergenlerde sık görülen ruhsal sorunları, tedavisi ve hemşirelik bakımını öğretmeyi amaçlar.

Dersin İçeriği

Bu ders; öğrencilere çocuk ve ergen ruh sağlığını korumayı, geliştirmeyi, çocuk ve ergenlerde sık görülen ruhsal sorunları, tedavisi ve hemşirelik bakımını öğretmeyi amaçlar.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

HEM4001 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:6
 • Pratik Saat:16
 • AKTS:16

HEM4001 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:6
 • Pratik Saat:12
 • AKTS:12

HEM4015 Madde Bağımlılığı

Seçmeli Ders Amaç:Bu ders; maddenin kötüye kullanımı, madde kullanım bozuklukları ve insan sağlığına olumsuz etkilerini, madde kullanımı nedeni ile sağlığı bozulan bireyin tedavi ve bakımına yönelik ilke ve yöntemleri öğretmeyi amaçlar

Dersin İçeriği

Bu ders; maddenin kötüye kullanımı, madde kullanım bozuklukları ve insan sağlığına olumsuz etkilerini, madde kullanımı nedeni ile sağlığı bozulan bireyin tedavi ve bakımına yönelik ilke ve yöntemleri öğretmeyi amaçlar

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

HEM4016 MADDE BAĞIMLILIĞI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

HEM4024 ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

SKI5507 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

Yıla Göre Sırala:

Profiles of the Patient Who Had Compulsory Hospitalization in a District Psychiatric Hospital

GÖRDELES BEŞER NALAN,BAYSAN ARABACI LEYLA,DOĞAN SATI,Uzunoğlu Gülçin,TAŞ GÜLSENAY (Dergi:Archives of Psychiatric Nursing), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:31 | Sayı:4 | DOI:10.1016/j.apnu.2017.05.002 | ISSN:08839417

The effects of self care education of adolescents on the power of self care.

UZUNÇAKMAK TUĞBA,GÖRDELES BEŞER NALAN (Dergi:The International Journal of Caring Sciences), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ EBSCOhostGoogle ScholarOpen J-GateProQuestWorldCatEMcareCINAHLZDBTOC PremierAcademic Journals DatabaseGenamics Journal Seek | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

The profiles of children pushed to crime who are treated in a regional psychiatric hospital in Turkey

GÖRDELES BEŞER NALAN,BAYSAN ARABACI LEYLA,UZUNOĞLU GÜLÇİN (Dergi:Anatolian Journal of Psychiatry), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:17 | Sayı:4 | DOI:10.5455/apd.215632 | ISSN:1302-6631

Evalutation of sexual Function of Pregnant Women.

Tosun Funda, Gördeles Beşer Nalan (Dergi:J Sex Med), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:11 | Sayı:11 | DOI: | ISSN:

Evaluation of group counseling for families of intellectual disabled children

GÖRDELES BEŞER NALAN,İNCİ FİGEN (Dergi:Journal of Psychiatric Nursing), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:5 | Sayı:2 | DOI:10.5505/phd.2014.94830 | ISSN:1309-3568

Ak Ciğer Kanseri Olan Hastaların Ölüm Anksiyetesine Yönelik Psikiyatri Hemşiresinin Etkinliğinin İncelenmesi.

Çam Olcay, Gördeles beşer nalan (Dergi:Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi), 2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ulusal | Cilt:27 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Bir Yatılı Bölge Okulunda Akran İstismarı ve Farkındalık Eğitiminin Etkisi.

Bozkurt Satı, Akbıyık Ayşe, Yüzük Sevinç, Gördeles Beşer Nalan, Sağkal Tülay (Dergi:Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi), 2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ulusal | Cilt:14 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:

Spor Faaliyetlerinin Engelli Bireylerin Aile Sürecine Etkisinin İncelenmesi

Sevindi Tarık, Keskin Ahmet, Gördeles beşer nalan, eker hasan (Dergi:. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi), 2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ulusal | Cilt:2 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Görülen Psikiyatrik Semptomlar

Gördeles Beşer Nalan, İnci Figen (Dergi:New Sympouısm), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:uluslarası | Cilt:48 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminin Hemşirelerin Bilgi Düzeyine Etkisi

Çam Olcay, Arabacı Baysan Leyla, Çam serap, Gördeles Bşer nalan (Dergi:Anadolu Hemşirelik ve sağlık Bilimleri dergisi), 2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ulusal | Cilt:13 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Suça Yatkın Ergenlerde Olumlu Kişilerarası İlişkiler Geliştirme Programının Etkinliğinin İncelenmesi

Gördeles Beşer Nalan, Çam Olcay (Dergi:Anadolu Psikiaytri Dergisi), 2009
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:10 | Sayı:10 | DOI: | ISSN:

Effects of a Comprehensive Educational Program on Quality of Life and Emotional Issues of Dementia Patient Caregivers

KUZU Nevin BEŞER Nalan, ZİNCİR Mehmet, ŞAHİNER Türker, NESRİN N, ERGİN A, ÇATAK B, (Dergi:Journal Of Geriatric Nursing), 2006
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:26 | Sayı:6 | DOI: | ISSN:

Cost of Alzheimer?s Disease in a Developing Country Setting

ZİNCİR Mehmet KUZU Nevin, BEŞER Nalan, ERGİN A, ÇATAK B, ŞAHİNER Türker (Dergi:International Journal of Geriatric Psychiatry.), 2005
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:20 | Sayı:20 | DOI: | ISSN:

Reliability and Validity of the Duke Health Profile

Kuzu nevin, beşer nalan, Şahiner Türker, Parkerson, G (Dergi:Journal Of Hacettepe School Of Nursing), 2004
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ulusal | Cilt:11 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Alzheimer Hastaları ve Yakınlarının Yaşam Kalitesi, Depresyon ve Anksiyetelerinin Değerlendirilmesi

ŞahinerT, KuzuN, BeşerN, Zincir, M, Ergin,A, Erdoğan, Ç (Dergi:Başbkanlık Özürlüler İdaresi başkanlığ-özveri), 2003
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULUSal | Cilt:3 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:

Quality Of Life In Lyphoma Patients

Gördeles Beşer Nalan, Öz Fatma (Dergi:Clinical Excellence for Nurse Practioners), 2002
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:uluslarası | Cilt:9 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

Evalutation of sexual Function of Pregnant Women.

Tosun Funda, Gördeles Beşer . Nalan, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt:9 | Sayı:

Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyi

CERİT ESİN, GÖRDELES BEŞER NALAN, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

SUÇA YÖNELEN ERGEN

GÖRDELES BEŞER NALAN, 2009
Bildiri Bildiri Türü:Davetli konuşmacı | Cilt: | Sayı:

Suça Yatkın Ergenlerde Olumlu Kişilerarası İlişkiler Geliştirme Programının Etkinliğinin İncelenmesi

GÖRDELES BEŞER NALAN, ÇAM OLCAY, 2009
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

The Training of Identification and Prevention The Pospartum Depression for Nurses and Mıdwiwes Who Were Working Attended to Odemis Health Group Administration

ÇAM OLCAY, BOZKURT SATI, GÖRDELES BEŞER NALAN, SAĞKAL TÜLAY, 2008
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Determination Of Effectiveness Of psychiatric Nursing Education Provided For Nurses: Sample Of Turkey

ÇAM OLCAY, BAYSAN ARABACI LEYLA, YILDIRIM SERAP, GÖRDELES BEŞER NALAN, 2008
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Akciğer Kanseri Olan Hastaların Ölüm Anksiyetesine

Çam Olcay, Gördeles Beşer Nalan, 2006
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Quality Of Life In Lyphoma Patients

GÖRDELES BEŞER, NALAN, 2002
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği bakım sanatı

Çam Olcay, Gördeles beşer. Nalan, 2014
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:978-605-4499-92-2

ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği bakım sanatı

GÖRDELES BEŞER NALAN, 2014
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:978-605-4499-92-2

 • image
  DİĞER 2013 - Devam Ediyor

  Proje Konumu:Araştırmacı

  GENÇLER ELELE

  Proje Konusu:RİSK GRUBUNDA OLAN YATILI BÖLGE OKULU ÖĞRENCİLERİ İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRECİLERİNİ BULUŞTURMAK, YİBO ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM, PSİKOSOSYAL İHTİYACINI KARŞILAM.


 • image
  BAP 2011 - 2014

  Proje Konumu:Araştırmacı

  ERGENLERİ SUÇA İTEN FAKÖTLERİN İNCELENMESİ

  Proje Konusu:EREGBNLERİN PSİKOSOYAL GEREKSİNİMLERİ, AİLESEL VE BİREYSEL ÖZELLİKLERİNİ BELİRLEMEK VE SUÇA YATKINLIK AÇISINDAN RİSK FAKTÖRLERİ BELİRLEMEK


 • image
  BAP 2010 - 2012

  Proje Konumu:Yönetici

  Zihinsel Engelliler

  Proje Konusu:Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Ve Onlara Eğitim Veren


 • image
  DİĞER 2005 - 2007

  Proje Konumu:Uzman

  pospartum depresyon

  Proje Konusu: Ödemiş 1. Basamakta Çalışan Ebe Ve Hemşirelere Doğum Sonu Depresyonu Tanılama Ve Önleme Eğitimi


 • image
  DİĞER 2005 - 2007

  Proje Konumu:Uzman

  Psikiyatri hemşireliği

  Proje Konusu: Hemşirelere Verilen Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminin Etkililiğinin Araştırılması


 • image
  Yüksek Lisans 2014   LÜTFULLAH ÇELİKTEN   Devam Ediyor

  SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KÜRESEL VATANDAŞLIK DÜZEYLERİ İLE ÖĞRENCİLERE AKTARMAK İSTEDİKLERİ DEĞERLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Niğde Üniversitesi

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2012   TUĞBA UZUNÇAKMAK   Tamamlandı

  Ergenlerde öz bakım eğitiminin öz bakım gücüne etkisi

  Erciyes Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Hemşirelik Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2012   ESİN CERİT   Tamamlandı

  Hemşirelik öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri

  Erciyes Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Hemşirelik Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2012   FUNDA TOSUN GÜLEROĞLU   Tamamlandı

  Gebelerin cinsel fonksiyonlarının değerlendirilmesi

  Erciyes Üniversitesi

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Hemşirelik Anabilim Dalı • Adres:Atatürk Bulvarı Hayat Hastanesi Karşısı Derbent Yerleşkesi
 • Tel:0 388 211 2817
 • Email: