Akademik Unvanlar

 • 2018 / ...

  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

 • 2014 / 2018

  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2016

  Yeşil biyonanoteknolojik yöntemlerle antioksidan özelliğe sahip bileşiklerden elde edilen nanopartiküllerin bazı patojenik mikroorganizmalara karşı antı-quorum sensıng, antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, NANOTEKNOLOJİ VE NANOTIP (DR)

 • Yüksek Lisans 2012

  Polimerik Nanokompozitlere Biyomoleküllerin İmmobilizasyonu ve Elde Edilen Yapıların Endüstriyel Kullanım Alanlarının Araştırılması

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, NANOTEKNOLOJİ VE NANOTIP ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI)

 • Lisans 2010

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM FAKÜLTESİ, ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2018
  TÜBİTAK / TÜRKİYE
  image
  TÜBİTAK Yayın Teşvik Desteği
 • 2018
  TÜBİTAK / TÜRKİYE
  image
  TÜBİTAK Yayın Teşvik Desteği
 • 2018
  TÜBİTAK / TÜRKİYE
  image
  TÜBİTAK Yayın Teşvik Desteği
 • 2017
  TÜBİTAK / TÜRKİYE
  image
  TÜBİTAK Yayın Teşvik Desteği
 • 2018 -
  Anabilim Dalı Başkanı
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  TIP FAKÜLTESİ
  TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  İMMÜNOLOJİ ANABİLİM DALI

TIP1010 GİRİŞİMCİLİK

Ortak Zorunlu Ders Amaç:Öğrencilerde girişimcilik ruhunun gelişebilmesi adına girişimcilik ve girişimci özelliklerine dair teorik bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Öğrencilerde girişimcilik ruhunun gelişebilmesi adına girişimcilik ve girişimci özelliklerine dair teorik bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:1

TIP FAKÜLTESİ

TIP

Yıla Göre Sırala:

Novel, multifunctional mucilage composite films incorporated with cellulose nanofibers

Mujtaba Muhammad,AKYÜZ LALEHAN,KOÇ BEHLUL,KAYA MURAT,İLK SEDEF,Cansaran-Duman Demet,Martinez Asier Salaberria,Cakmak Yavuz S,Labidi Jalel,Boufi Sami (Dergi:FOOD HYDROCOLLOIDS), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:89 | Sayı: | DOI:10.1016/j.foodhyd.2018.10.021 | ISSN:0268-005X

N-Acyl Homoserine Lactone-Mediated Quorum Sensing System Inhibition of Phenolic Strawberry Extract

İLK SEDEF (Dergi:Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ, TR Dizin, CiteFactor, Cabı, Ingenta, Scientific Journal Impact Factor,Cosmos, ICI, BASE, TROVE, SIS, ASI, UIF, IIJIF, GIF, DRJI, WorldCat, MIAR | Cilt:6 | Sayı:12 | DOI:10.24925/turjaf.v6i12.1789-1794.2100 | ISSN:2148-127X

Mikrodalga Isıtma Yöntemi Uygulanarak Bitümlü Şeyl Örneklerinin Bazı Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi ve Geleneksel Yöntemle Karşılaştırılması

BATTALOĞLU RİFAT,İLK SEDEF,ŞENER MEHMET (Dergi:ÖHÜ Müh. Bil. Derg), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:7 | Sayı:3 | DOI:10.28948/ngumuh.502354 | ISSN:2564-6605

Production and characterization of chitosan based edible films from Berberis crataegina’s fruit extract and seed oil

KAYA MURAT,Ravikumar Preethi,İLK SEDEF,Mujtaba Muhammad,AKYÜZ LALEHAN,Labidi Jalel,Salaberria Asier,ÇAKMAK YAVUZ SELİM,Kahraman Erkul Seher (Dergi:Innovative Food Science Emerging Technologies), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:45 | Sayı: | DOI: | ISSN:1466-8564

Effect of different animal fat and plant oil additives on physicochemical, mechanical, antimicrobial and antioxidant properties of chitosan films

AKYÜZ LALEHAN,KAYA MURAT,İLK SEDEF,ÇAKMAK YAVUZ SELİM,Salaberria Asier M,Labidi Jalel,Yılmaz Bahar Akyuz,Sargin Idris (Dergi:INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt: | Sayı: | DOI:10.1016/j.ijbiomac.2018.01.045 | ISSN:0141-8130

New biobased non-ionic hyperbranched polymers as environmentally friendly antibacterial additives for biopolymers

Arza Carlos R,İLK SEDEF,DEMİRCAN BOZDOĞAN DENİZ,Zhang Baozhong (Dergi:Green Chemistry), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:20 | Sayı: | DOI:10.1039/C7GC03401F | ISSN:1463-9262

Antioxidative and antimicrobial edible chitosan films blended with stem, leaf and seed extracts of Pistacia terebinthus for active food packaging

KAYA MURAT,khadem sanaz,ÇAKMAK YAVUZ SELİM,Mujtaba Muhammad,İLK SEDEF,AKYÜZ LALEHAN,Salaberria Asier M,Labidi Jalel,Abdulqadir Ako Hamasaeed,DELİGÖZ ENGİN (Dergi:RSC Advances), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:8 | Sayı: | DOI:10.1039/C7RA12070B | ISSN:2046-2069

False flax ( Camelina sativa ) seed oil as suitable ingredient for the enhancement of physicochemical and biological properties of chitosan films

sargin idris,Mujtaba Muhammed,Akyuz Bahar,AKYÜZ LALEHAN,İLK SEDEF,KAYA MURAT,ÇAKMAK YAVUZ SELİM,Salaberria Asier M,Labidi Jalel,ERDEM NURAN (Dergi:INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:114 | Sayı: | DOI:10.1016/j.ijbiomac.2018.04.029 | ISSN:0141-8130

Supplementing capsaicin with chitosan-based films enhanced the anti-quorum sensing, antimicrobial, antioxidant, transparency, elasticity and hydrophobicity

AKYÜZ LALEHAN,KAYA MURAT,Mujtaba Muhammed,İLK SEDEF,Sargin İdris,Salaberria Asier M,Labidi Jalel,ÇAKMAK YAVUZ SELİM,İŞLEK CEMİL (Dergi:INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:115 | Sayı: | DOI:10.1016/j.ijbiomac.2018.04.040 | ISSN:0141-8130

STUDIES ON THE HEAVY METAL REMOVAL EFFICIENCY AND ANTIBACTERIALACTİVİTY OF 2-(DIPHENYLPHOSPHINO)AMINOPYRIDINE

Sariöz Özlem,Malgaç Burcu,SÜRME YAVUZ,İLK SEDEF,Karaaslan Muhsin (Dergi:Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:37 | Sayı:1 | DOI:10.20450/mjcce.2017.1404 | ISSN:1857-5552

Potential use of kraft and organosolv lignins as a natural additive for healthcare products

Gordobil Oihana,Herrera Rene,Yahyaoui Marwa,İLK SEDEF,KAYA MURAT,Labidi Jalel (Dergi:RSC Advances), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:8 | Sayı:43 | DOI:10.1039/C8RA02255K | ISSN:2046-2069

Chitosan/Octadecylamine-Montmorillonite Nanocomposite Containing Nigella arvensis Extract as Improved Antimicrobial Biofilm Against Foodborne Pathogens

İLK SEDEF,ŞENER MEHMET,Vural Mehtap,SERÇE SEDAT (Dergi:BioNanoScience), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCOPUS, INSPEC, EMBASE, Google Scholar, CNKI, EBSCO Discovery Service, EI Compendex, Emerging Sources Citation Index, OCLC WorldCat Discovery Service, ProQuest Biological Science Database, ProQuest Materials Science Engineering Database, ProQuest Natural Science Collection, ProQuest SciTech Premium Collection, ProQuest Technology Collection, ProQuest-ExLibris Primo, ProQuest-ExLibris Summon, Reaxys | Cilt:8 | Sayı:4 | DOI:10.1007/s12668-018-0565-9 | ISSN:2191-1630

Kaempferol loaded lecithin chitosan nanoparticles preparation characterization and their potential applications as a sustainable antifungal agent

İLK SEDEF,SAĞLAM NECDET,ÖZGEN MUSTAFA (Dergi:Journal Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:2169-141X

Chitosan nanoparticles enhances the anti-quorum sensing activity of kaempferol

İLK SEDEF,SAĞLAM NECDET,ÖZGEN MUSTAFA,KORKUSUZ FEZA (Dergi:International Journal of Biological Macromolecules), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:94 | Sayı: | DOI:10.1016/j.ijbiomac.2016.10.068 | ISSN:01418130

Diatomite as a novel composite ingredient for chitosan film with enhanced physicochemical properties

AKYÜZ LALEHAN,KAYA MURAT,Koc Behlül,Mujtaba Muhammad,İLK SEDEF,Labidi Jalel,Salaberria Asier,ÇAKMAK YAVUZ SELİM,Yıldız Aysegul (Dergi:International Journal of Biological Macromolecules), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:105 | Sayı: | DOI:10.1016/j.ijbiomac.2017.08.161 | ISSN:01418130

Cellulose-Organic Montmorillonite Nanocomposites as Biomacromolecular Quorum-Sensing Inhibitor/title

DEMİRCAN BOZDOĞAN DENİZ,İLK SEDEF,Zhong Baozhang (Dergi:Biomacromolecules), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:18 | Sayı:10 | DOI:10.1021/acs.biomac.7b01116 | ISSN:1525-7797

Antibacterial Activity and Chemical Composition of Essential Oils from Some Galium (Rubiaceae) Species Against Pathogenic Bacteria

Yağız Filiz,BATTALOĞLU RIFAT,İLK SEDEF,Savran Ahmet (Dergi:Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ, TR Dizin, CiteFactor, Cabı, Ingenta, Scientific Journal Impact Factor,Cosmos, ICI, BASE, TROVE, SIS, ASI, UIF, IIJIF, GIF, DRJI, WorldCat, MIAR | Cilt:5 | Sayı:11 | DOI:10.24925/turjaf.v5i11.1330-1333.1414 | ISSN:2148-127X

Immobilization of laccase onto a porous nanocomposite application for textile dye degradation

İLK SEDEF,DEMİRCAN BOZDOĞAN DENİZ,SAĞLAM SEMRAN,SAĞLAM NECDET,RZAYEV ZAKİR (Dergi:TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:40 | Sayı:2 | DOI:10.3906/kim-1504-63 | ISSN:13000527

GENOTYPIC IDENTIFICATION AND CHARACTERISATION OF PROBIOTIC PROPERTIES OF LACTIC ACID BACTERIA FROM NIGDE CHEESE

İLK SEDEF,CANPOLAT ELİF,ÖZGEN MUSTAFA,SAĞLAM NECDET,SULTANA NUSRAT (Dergi:Oxidation Communication), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:39 | Sayı:3-I | DOI: | ISSN:0209-4541

EXPLORING THE POTENTIAL OF LECITIN-CHITOSAN NANOPARTİCLES IN ENHANCEMENT OF ANTIFUNGAL EFFICIANCY OF QUERCETIN AGAINST FUSARIUM OXYPORIUM

İLK SEDEF,SAĞLAM NECDET,KORKUSUZ FEZA, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Preparation and Characterization of Chitosan/ Organo-Clay/Black Cumin Nanocomposite Film With Antimicrobial Activity

ŞENER MEHMET,İLK SEDEF,SERÇE SEDAT,Vural Mehtap, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Biosynthesis of Silver Nanoparticles Using Propolis Extract and Evaluation of Their Antibacterial Activity with Spectroscopic Methods

SAĞLAM NECDET,İLK SEDEF,TAN GAMZE,Emül Ezgi, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Mikrodalga Isıtma Yöntemi Uygulanarak Bitümlü Şeyl Örneklerinin Bazı Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesive Geleneksel Yöntemle Karşılaştırılması

ŞENER MEHMET,BATTALOĞLU RİFAT,İLK SEDEF, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Investigation of Some Chemical Properties By Using Mıcrowave Heating Method Of Oil Shale Samples

ŞENER MEHMET,BATTALOĞLU RIFAT,İLK SEDEF, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Anti-quorum sensingactivity of kaempferol loaded lecithin/chitosan nanoparticles

İLK SEDEF,SAĞLAM NECDET,EMÜL EZGİ,SAĞLAM SEMRAN,KORKUSUZ FEZA, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Calcium borate hydrate nanoflakes as antimicrobial agents

ERSOY ORKUN,İLK SEDEF, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Effect of Different Animal and Plant Oil Additives on Physicochemical, Mechanical, Antimicrobial and Antioxidant Properties of Chitosan Films

AKYÜZ LALEHAN,KAYA MURAT,İLK SEDEF,ÇAKMAK YAVUZ SELİM,Salaberria Asier M,Labidi Jalel,Akyüz Bahar,Sargın İdris, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Production and Characterization of Chitosan Based Edible Films from Berberis Crataegina’s Fruit Extract and Seed Oil

KAYA MURAT,Ravikumar Preethi,İLK SEDEF,Mujtaba Muhammad,AKYÜZ LALEHAN,Labidi Jalel,Salaberria Asier M,ÇAKMAK YAVUZ SELİM,KARAMAN ERKUL SEHER, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using Propolis Extract and Characterization

TAN GAMZE,İLK SEDEF,EMÜL EZGİ, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Calcium Borate Hydrate Nanoflakes as Antimicrobial Paint Agents

ERSOY ORKUN,İLK SEDEF, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Production and Characterization of Chitosan Based Edible Films from Berberis Crataegina’s Fruit Extract and Seed Oil

KAYA MURAT,Ravikumar Prethi,İLK SEDEF,Mujtaba Muhammad,AKYÜZ LALEHAN,Labidi Jalel,Salaberria A M,ÇAKMAK YAVUZ SELİM,Kahraman Erkul Seher, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Effect of different animal and plant oil additives on physicochemical, mechanical, antimicrobial and antioxidant properties of chitosan films

AKYÜZ LALEHAN,KAYA MURAT,İLK SEDEF,ÇAKMAK YAVUZ SELİM,Salaberria Asier M,Labidi Jalel,Akyüz Bahar,Sargin İdris, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Development and Characterization of Quercetin Encapsulated Lecithin Chitosan Nanoparticles

İLK SEDEF,EMÜL EZGİ,SAĞLAM SEMRAN,SAĞLAM NECDET,KORKUSUZ FEZA, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

A Study on Determining The control of Honey Cristalization with Different Heating application

AKYOL ETHEM,Çakır Volkan,Battaloğlu Rıfat,SELAMOĞLU ZELİHA,CANPOLAT ELİF,İLK SEDEF, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

Investigation of Use in Wastewater Treatment of Nanofibers Obtained from Osage Orange Fruit

İLK SEDEF,BATTALOĞLU RIFAT,YALÇIN MUSTAFA GÜRKAN,ÖZGEN MUSTAFA, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:6 | Sayı:1

Synthesis Characterization and Antimicrobial Activity of Chitosan Clay Nanocomposites

İLK SEDEF,YALÇIN MUSTAFA GÜRKAN,BATTALOĞLU RIFAT,ÖZGEN MUSTAFA, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:6 | Sayı:1

Antimicrobial activity of Essential Oils from Galium Species

Battaloğlu Rıfat,İLK SEDEF, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

ANTIMICROBIAL AND ANTIFUNGAL CHARACTERIZATION NANOFIBER FROM NATURAL EXTRACTS

İLK SEDEF,Battaloğlu Rıfat,Emül Ezgi,SAĞLAM NECDET, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

ANTIMICROBIAL EFFICACY OF ELECTROSPUN BIOCOMPATIBLE NANOFIBERS

SAĞLAM NECDET,İLK SEDEF,Ezgi Emül,ŞAM MESUT, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Kararlı Bakteriyosin

CANPOLAT ELİF,İLK SEDEF, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Nanogıda Teknolojisi

İLK SEDEF,EZGİ EMÜL,SAĞLAM NECDET, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Peynirlerden İzole Edilen Bazı Laktik Asit Bakterilerinin Hemolitik Aktivite Ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi

CANPOLAT ELİF,İLK SEDEF,Canpolat Şükrü,ÖZGEN MUSTAFA, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Polimer/Tabakalı Silikat Nanokompozit Yapısının Antitümoral Etkisinin İncelenmesi

İLK SEDEF,CANPOLAT ELİF,SAĞLAM NECDET,RZAYEV ZAKİR, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Physical and Chemical Characterization of Poly(MA-alt-MVE)/ODA-MMT Nanohybrid Structures

İLK SEDEF,SAĞLAM NECDET,RZAYEV ZAKİR, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Decolorization of azo dye Reactive Red 5 by immobilized Laccase to Nanocomposite Poly (MA-alt-MVE)/ODA-MMT

İLK SEDEF,SAĞLAM NECDET,RZAYEV ZAKİR,ÖZGEN MUSTAFA, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Antitumor Activity of Poly(MA-alt-MVE/ODA-MMT) Nanohybrid Structure

İLK SEDEF,TÜRK MUSTAFA,SAĞLAM NECDET,RZAYEV ZAKİR, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Antimicrobial Activity of Poly(MA-alt-MVE)/ODA-MMT Nanohybrid Structures

İLK SEDEF,SAĞLAM NECDET,RZAYEV ZAKİR, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Trametes versicolor’dan Elde Edilen Lakkaz’ın Manyetik Kitosan Nanopartiküllere İmmobilizasyonu

ORTAÇ GÜLER, İLK SEDEF, Pehzman Hosseinian Ahangarnezhad, ŞAM MESUT SAĞLAM NECDET, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

“Poli MA-alt-MVE)-g-Oligo(LA)/ODA-MMT Nanokompozitlerin Sentezi ve Karakterizasyonu ve Bazı Enzim ve Bakterilerle Etkileşimi

İLK SEDEF, RZAYEV M O ZAKİR, BAĞRIAÇIK EMİN ÜMİT, SAĞLAM NECDET, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Reaktif boyarmadde Renk Gideriminde Nanokompozitlerin Kullanımı

İLK SEDEF, SAĞLAM NECDET, ŞAM MESUT, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Soy Ağacımızın Gizli Sırrı: mtDNA

İLK SEDEF, ORHAN BURCU, 2009
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Mycoremediation and Environmental Sustainability Volume 2

SAĞLAM NECDET,YEŞİLADA ÖZFER,SAĞLAM SEMRAN,APOHAN ELİF,ŞAM MESUT,İLK SEDEF,Emül Ezgi,GÜREL EKREM, 2018
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-3-319-77386-5

Innovation of Strategies and Challenges for Fungal Nanobiotechnology

SAĞLAM NECDET,YEŞİLADA ÖZFER,ÇABUK AHMET,ŞAM MESUT,SAĞLAM SEMRAN,İLK SEDEF,emül ezgi,AYTAR ÇELİK PINAR,GÜREL EKREM, 2016
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-3-319-42989-2

 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2019 - Devam Ediyor

  Proje Konumu:Yürütücü

  Biyopolimerik Nanokompozitlerin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Ambalaj Malzemesi Olarak Kullanım Potansiyelinin Araştırılması

  Proje Konusu:


 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018 - Devam Ediyor

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Kahramanmaraş’taki Alıç Populasyonlarında Farklı Renklerdeki Alıç (Crataegus spp) Meyvelerinin Mineral İçerikleri ve Antimikrobiyal Aktiviteleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

  Proje Konusu:Proje çalışma kapsamında ilk kez çeşitli alıç meyve türlerinin bakteriyel gelişim üzerindeki etkisi pomolojik özellik ve mineral içerik yapı ile birlikte değerlendirilecek ve gelecekteki antimikrobiyal çalışmalarda doğal inhibitör olarak alıç meyve özütlerinin kullanılmasına katkı sağlanacaktır.


 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 - 2017

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Kaempferol Yüklü Lesitin/Kitosan Nanopartiküllerinin Anti-Quorum Sensing Aktivitesinin Değerlendirilmesi

  Proje Konusu:


 • image
  Diğer (Ulusal) 2017 - Devam Ediyor

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Bitümlü Şeyllerden Sentetik Petrol Eldesi, Killerin Saflaştırılması ve İlaç Eldesi

  Proje Konusu:


 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 - 2016

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Antioksidan Özellikli Biyonanopartiküllerin Sentezi Karakterizasyonu ve Bazı Patojenlere Karşı Anti Quorum Algılama Antimikrobiyal ve Antifungal Özelliklerinin İncelenmesi

  Proje Konusu:


 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 - 2016

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Boya Ligandı Bağlı Polimerik Nanokompozit Membranların Hazırlanması Affinite Kromatografisi ile Yumurta Beyazından Lizozim Enziminin Saflaştırılmasında Kullanılması

  Proje Konusu: • Adres:
 • Tel:0 388 225 4514
 • Email: