Akademik Unvanlar

 • 2007 / ...

  YARDIMCI DOÇENT

 • 1998 / 2007

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2006

  Buried object approach for solving electromagnetic scattering problems involving rough surfaces

  İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 1999

  Deneysel tıp araştırma merkezinde birden çok odanın sıcaklığının, neminin ve güvenliğinin bilgisayarla kontrolü

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)

 • Lisans 1996

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2009 -
  Anabilim Dalı Başkanı
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

1902502 KOMPLEKS ANALİZ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1911620 UYGULAMALI ELEKTROMAGNETİK TEORİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EEM2004 ELEKTROMANYETİK ALANLAR

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EEM2004 ELEKTROMANYETİK ALANLAR

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

EEM2010 LOJİK DEVRE LABORATUVARI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

EEM2011 ELEKTRİK ÖLÇME VE LABORATUARI

Zorunlu Ders Amaç:Temel Elektrik parametrelerinin ölçüm teknikleri, ölçüm sonuçlarını yorumlama ve değerlendirme, ölçümlerde kullanılan aygıtların tanıtımı.

Dersin İçeriği

Temel Elektrik parametrelerinin ölçüm teknikleri, ölçüm sonuçlarını yorumlama ve değerlendirme, ölçümlerde kullanılan aygıtların tanıtımı.

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

EEM2012 DEVRE TEORİSİ LABORATUVARI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

EEM3002 MİKRODALGA TEORİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

EEM3002 MİKRODALGA TEORİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

EEM3005 ELEKTROMANYETİK DALGALAR

Zorunlu Ders Amaç:Zamanla değişen elektromanyetik alanlar ve Faraday Endüksiyon yasasının anlaşılması. Elektromanyetik dalgaların serbest uzay ve malzeme ortamlarındaki davranışları ile düzlem yüzeylerden yansıma ve iletiminin incelenmesi. Klavuzlanmış dalgalara ait temel ifadelerin elde edilmesi.

Dersin İçeriği

Zamanla değişen elektromanyetik alanlar ve Faraday Endüksiyon yasasının anlaşılması. Elektromanyetik dalgaların serbest uzay ve malzeme ortamlarındaki davranışları ile düzlem yüzeylerden yansıma ve iletiminin incelenmesi. Klavuzlanmış dalgalara ait temel ifadelerin elde edilmesi.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

EEM3007 ELEKTRONİK LABORATUVARI I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

EEM3014 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EEM3019 NÜMERİK YÖNTEMLER

Seçmeli Ders Amaç:Numerik Yöntemler Dersi, mühendislik problemlerinin bilgisayar ortamında çözümü için gerekli altyapıyı oluşturmayı amaçlar. Bu doğrultuda matematiksel modellemenin temelleri verilerek fiziksel süreçlerin matematik modellerinin oluşturulması ele alınır. Elde edilen farklı denklemlerin bilgisayar ortamında çözümü için gerekli yöntem ve teknikler ele alınır. Bu yöntem ve tekniklerin MATLAB ortamında çözümü için bilgisayar simulasyonları geliştirilir.

Dersin İçeriği

Numerik Yöntemler Dersi, mühendislik problemlerinin bilgisayar ortamında çözümü için gerekli altyapıyı oluşturmayı amaçlar. Bu doğrultuda matematiksel modellemenin temelleri verilerek fiziksel süreçlerin matematik modellerinin oluşturulması ele alınır. Elde edilen farklı denklemlerin bilgisayar ortamında çözümü için gerekli yöntem ve teknikler ele alınır. Bu yöntem ve tekniklerin MATLAB ortamında çözümü için bilgisayar simulasyonları geliştirilir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

EEM4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

EEM4013 YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

EEM4030 ANTENLER VE PROPAGASYON

Seçmeli Ders Amaç:Antenlerin temel çalışma prensiplerinin ve propagasyon mekanizmasının incelenmesi, temel anten performans parametrelerinin incelenmesi, yardımcı potansiyel fonksiyonları yardımıyla anten ışıma integrallerinin çözüm yönteminin incelenmesi ve ışıma alanlarının elde edilmesi, anten konusu kapsamındaki temel teorem ve teknikler kullanılarak dipoller, halka antenler, açıklık anteler, mikroşerit antenler vs. gibi farklı tip antenlerin analiz ve dizaynının yapılabilmesi.

Dersin İçeriği

Antenlerin temel çalışma prensiplerinin ve propagasyon mekanizmasının incelenmesi, temel anten performans parametrelerinin incelenmesi, yardımcı potansiyel fonksiyonları yardımıyla anten ışıma integrallerinin çözüm yönteminin incelenmesi ve ışıma alanlarının elde edilmesi, anten konusu kapsamındaki temel teorem ve teknikler kullanılarak dipoller, halka antenler, açıklık anteler, mikroşerit antenler vs. gibi farklı tip antenlerin analiz ve dizaynının yapılabilmesi.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

EEM4043 MİKRODALGA LABORATUVARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

EEM4044 MİKROİŞLEMCİLER LABORATUVARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

EEM5111 MİKRODALGA MÜHENDİSLİĞİ-I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EEM6106 UYGULAMALI ELEKTROMAGNETİK TEORİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

EEM7004 KOMPLEKS ANALİZ

Zorunlu Ders Paket Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EEM7106 UYGULAMALI ELEKTROMAGNETİK TEORİ

Seçmeli Ders Amaç:Klasik elektromagnetik teorinin mühendislik problemlerine uygulanması.

Dersin İçeriği

Klasik elektromagnetik teorinin mühendislik problemlerine uygulanması.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

EEM8004 KOMPLEKS ANALİZ

Zorunlu Ders Amaç:Kompleks değişkenli fonksiyonların temel teorisi ve uygulamaları, kompleks düzlemde türev ve integral hesabı, Cauchy integral teoremleri, Taylor ve Laurent seri açılımları, Rezidü teoremi ve konform dönüşüm gibi matematik ve mühendislikte pek çok uygulamaya sahip olan teorem ve teknikler konusunda bilgi ve beceri kazandırılması.

Dersin İçeriği

Kompleks değişkenli fonksiyonların temel teorisi ve uygulamaları, kompleks düzlemde türev ve integral hesabı, Cauchy integral teoremleri, Taylor ve Laurent seri açılımları, Rezidü teoremi ve konform dönüşüm gibi matematik ve mühendislikte pek çok uygulamaya sahip olan teorem ve teknikler konusunda bilgi ve beceri kazandırılması.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Yıla Göre Sırala:

Reconstruction of Two-Dimensional Objects Buried into Three-Part Space with Locally Rough Interfaces via Distorted Born Iterative Method

ALTUNCU YASEMİN,DURUKAN TÜLÜN,AKDOĞAN RIZA ERHAN (Dergi:Progress in Electromagnetics Research-PIER), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt: | Sayı:166 | DOI: | ISSN:-

A Numerical Method for Electromagnetic Scattering by 3D Dielectric Objects Buried under 2D Locally Rough Surfaces

ALTUNCU YASEMİN (Dergi:IEEE Transactions On Antennas and Propagations), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:63 | Sayı:8 | DOI:10.1109/TAP.2015.2438859 | ISSN:0018-926X

On the Scattering of Electromagnetic Waves by Periodic Rough Dielectric Surfaces A BOA Solution

YILDIZ SELDA,ALTUNCU YASEMİN,YAPAR ALİ,AKDUMAN İBRAHİM (Dergi:IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing), 2008
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:46 | Sayı:9 | DOI:10.1109/TGRS.2008.919275 | ISSN:0196-2892

Numerical computation of the Green s function of a layered media with rough interfaces

ALTUNCU YASEMİN,YAPAR ALİ,AKDUMAN İBRAHİM (Dergi:Microwave and Optical Technology Letters), 2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:49 | Sayı:5 | DOI:10.1002/mop.22401 | ISSN:08952477

Buried object approach for solving scattering problems related to rough surfaces

ALTUNCU YASEMİN,YAPAR ALİ,AKDUMAN İBRAHİM (Dergi:Canadian Journal of Physics), 2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:85 | Sayı:1 | DOI: 10.1139/P07-006 | ISSN:0008-4204

Detecting and Locating Dielectric Objects Buried Under a Rough Interface

ALTUNCU YASEMİN,YAPAR ALİ,AKDUMAN İBRAHİM (Dergi:IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters), 2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:4 | Sayı:2 | DOI:10.1109/LGRS.2007.890550 | ISSN:1545-598X

On the Scattering of Electromagnetic Waves by Bodies Buried in a Half Space With Locally Rough Interface

ALTUNCU YASEMİN,YAPAR ALİ,AKDUMAN İBRAHİM (Dergi:IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing), 2006
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:44 | Sayı:6 | DOI:10.1109/TGRS.2006.870436 | ISSN:0196-2892

Reconstruction of 3D Objects Buried Under Into Half-Space by UsingVariational Born Iterative Method

AKDOĞAN RIZA ERHAN,ALTUNCU YASEMİN, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Farklı İki Kontrolör Kullanılarak Kuplajlanan Senkron FHN Nöronları Arasındaki Hata Değerlerinin Belirlenmesi

ÇİMEN ZÜHRA,KORKMAZ NİMET,ALTUNCU YASEMİN,KILIÇ RECAİ, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Varyasyonel Born İteratif Yöntemi ile Gömülü Silindirik Cisimlerin Tespit Edilmesi

DURUKAN TÜLÜN,AKDOĞAN RIZA ERHAN,ALTUNCU YASEMİN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Reconstruction of 3D dielectric objects buried under 2D rough surfaces by using contrast source inversion method

ALTUNCU YASEMİN, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

A reconstruction of dielectric objects buried under a rough surface

ÖZDEMİR ÖZGÜR,ALTUNCU YASEMİN, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Electromagnetic Scattering by 3D Dielectric Objects Buried Under 2D Rough Surfaces

ALTUNCU YASEMİN, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

A buried object approach (BOA) for the scattering of electromagnetic waves from 2D rough surfaces

Altuncu Yasemin, Temel Ramazan, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Imaging of dielectric objects buried under a rough surface via distorted born iterative method

ALTUNCU YASEMİN,AKLEMAN YAPAR FUNDA,OĞUZ SEMERCİ,CEM ÖZLEM, 2008
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:135 | Sayı:

An Effective Method for the Scattering of Electromagnetic Waves by Periodic Rough Surfaces

Yıldız Selda,ALTUNCU YASEMİN,AKLEMAN YAPAR FUNDA, 2007
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Surface Impedance Modelling of Perfectly Conducting Rough Surface

ÖZDEMİR ÖZGÜR,ALTUNCU YASEMİN,ŞAHİNTÜRK HÜLYA,ASLANYÜREK BİROL, 2007
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Electromagnetic Scattering Analysis from Rough Surfaces via Buried Object Approach and FDTD

Altuncu Yasemin, Akleman Funda, Özdemir Özgür, 2007
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Scattering from a Dielectric Coating Having Variable Thickness

Evrim Tetik,ALTUNCU YASEMİN,ÖZDEMİR ÖZGÜR, 2007
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

A Point Source Method for Reconstructing of Conducting Bodies Buried under a Rough Surface

ŞAHİNTÜRK HÜLYA,YAPAR ALİ,ALTUNCU YASEMİN, 2006
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

On the Relation between Surface Impedance and Shape of the Perfectly Conducting Objects

Özdemir Özgür, Altuncu Yasemin, 2006
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Numerical Computation of the Green's Function of a Layered Media With Rough Interfaces

Altuncu Yasemin , Akduman Ibrahim , Ozdemir Ozgur , Yapar Ali, 2006
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Imaging of Dielectric Objects Buried under an Arbitrary Rough Surface

ALTUNCU YASEMİN,ÖZDEMİR ÖZGÜR,AKDUMAN İBRAHİM,YAPAR ALİ, 2006
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

A numerical method for the scattering from buried conducting objects under a rough surface

Özdemir Özgür, Altuncu Yasemin, 2006
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Detection and Location of Buried Dielectric Objects Beneath a Rough Interface

ALTUNCU YASEMİN,AKDUMAN İBRAHİM,YAPAR ALİ, 2005
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

On the Scattering of Electromagnetic Waves by Bodies Buried in a Half-space with Rough Interface

ALTUNCU YASEMİN,AKDUMAN İBRAHİM,YAPAR ALİ, 2005
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Düzlemsel Elektromagnetik dalgaların periyodik bir empedans yüzeyinden saçılması

ALTUNCU YASEMİN,ESEN BAYRAM,YAPAR ALİ, 2004
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

İletken rastgele kesitli bir dalga klavuzunun dalga yayılım modlarının belilirlenmesi

ALTUNCU YASEMİN,PAKER SELÇUK, 2002
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

 • image
  TÜBİTAK PROJESİ 2009 - 2012

  Proje Konumu:Yönetici

  İki Boyutlu Düzgün Olmayan Yüzeyler Altına Gömülü Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Düz Saçılma Problemlerinin Çözümü

  Proje Konusu:


 • image
  TÜBİTAK PROJESİ 2005 - 2008

  Proje Konumu:Bursiyer

  Düzgün Olmayan Bir Yüzeyin Altına Gömülü Cisimlerin Geometrik ve Malzeme Özelliklerinin Elektromagnetik Dalgalarla Görüntülenmesi

  Proje Konusu:


 • image
  Yüksek Lisans 2014   ALİ BOZAY   Tamamlandı

  Doğrudan metanol yakıt pillerinin elektronik kontrolü

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı • Adres:Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Merkez Yerleşke, Bor Yolu Üzeri, 51240, NİĞDE
 • Tel:0 388 225 2357
 • Email: