Akademik Unvanlar

 • 2014 / ...

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora

  Nöromorfolojik Ağ Yapılarında Senkronizasyon ve Kontrol Uygulamaları için Alternatif Yaklaşımlar

  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 • Yüksek Lisans 2015

  Yeni Düzlemsel Yan Hat Konfigürasyonları Kullanılarak Ayarlanabilir Mikrodalga Filtre Tasarımları ve WLAN/WIMAX Uygulamaları

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ , ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 • Lisans 2012

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ , ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

Yıla Göre Sırala:

A novel compact microstrip dual mode wideband bandpass filter design using tuning stubs

GÖRÜR ALİ KÜRŞAD,KARPUZ CEYHUN,ÖZEK AHMET,ÖZTÜRK ÖZDEMİR PINAR,ÇİMEN ZÜHRA (Dergi:Microwave and Optical Tecnloogy Letters), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI | Cilt:56 | Sayı:1 | DOI:10.1002/mop.28078 | ISSN:

Farklı İki Kontrolör Kullanılarak Kuplajlanan Senkron FHN Nöronları Arasındaki Hata Değerlerinin Belirlenmesi

ÇİMEN ZÜHRA,KORKMAZ NİMET,ALTUNCU YASEMİN,KILIÇ RECAİ, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Design of quad-band bandpass filter using nested dual-mode square loop resonators

KARPUZ CEYHUN,GÖRÜR ALİ KÜRŞAD,ÖZEK AHMET,ÇİMEN ZÜHRA, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

A novel compact triple-mode microstrip bandstop filter with adjustable reflection zeros

GÖRÜR ALİ KÜRŞAD,KARPUZ CEYHUN,ÖZTÜRK ÖZDEMİR PINAR,ÇİMEN ZÜHRA, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

 • image
  TÜBİTAK PROJESİ 2012 - 2015

  Proje Konumu:Bursiyer

  Band Karakteristikleri Birbirinden Bağımsız Olarak Kontrol Edilebilen Bandlar Arasında Yüksek İzolasyona Sahip Çok Bandlı Mikrodalga Filtrelerin Tasarımı ve Eliptik Lineer Faz Karakteristikli Çift Modlu Dört Bandlı Yeni Mikroşerit Filtre Uygulamaları

  Proje Konusu:Mikrodalga Filtre Tasarımı • Adres:Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Merkez Yerleşke, Bor Yolu Üzeri, 51240, NİĞDE
 • Tel:0 388 225 4011
 • Email: