Meslek Yüksekokulumuz Uzaktan Eğitim Destek Takımı

Meslek Yüksekokulumuz Uzaktan Eğitim Destek Takımı Kuruldu

Başkan ; Öğr. Gör. Ergün ÇEVİK (Müdr. Yard.)

üye       ;  Öğr. Gör. Aliye TÜRLÜ (El Sanatları Bölümü Bölüm Başkanı)

üye       ;  Öğr. Gör.Neslihan DEMİR (Tasarım Bölümü Bölüm Başkanı) 

üye       ;  Öğr. Gör.Ayşe Gül GÖKKAYA TÜYSÜZ (Teks. Giy. Ayakk. ve Der Bölümü Bölüm Başkanı)