Program Çıktıları
Programın Program Çıktıları

PÇ 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur.

PÇ 2. Tekstil ile ilgili kavramları bilir.

PÇ 3. Üretimde kullanılacak temel malzeme bilgilerini bilir.

PÇ 4. Alana ait temel üretim prensiplerini bilir ve uygular.

PÇ 5. Tekstil üretimi ile ilgili elemanları tanır ve kullanır.

PÇ 6. Tekstil teknolojisi bilgilerini tanımlama, geliştirme ve uygulama becerisi gösterir.

PÇ 7. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda alanıyla ilgili sorunları çözümler.

PÇ 8. Alanında ilgili verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur.

PÇ 9. Tekstil teknolojisi uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi gösterir.

 PÇ 10. Tekstil alanıyla ilgili üretim süreçlerini ve ürünlerini analiz ederek yorumlar.

PÇ 11. Üretimi planlar, görev dağılımı yapar ve denetler, kalite standartlarına uygun üretim yapılmasını sağlar.

 PÇ 12. Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.

PÇ 13. Bilim, teknoloji ve Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olur.

PÇ 14. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi gösterir.

PÇ 15. Temel seviyede İngilizce ve mesleki terimlerin İngilizce karşılıklarını bilir.

PÇ 16. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma becerisi kazanır.

PÇ 17. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincine sahiptir.

PÇ 18. İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olur.

Son Güncelleme Tarihi:15.12.2015