Tebrik

Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Erdem DOKUZ'un bebeği dünyaya gelmiştir.

Kendisini tebrik ederiz.