İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programa Kabul Edilen Öğrencilerin Kesin Kayıt Süreleri

Enstitü Yönetim Kurul Kararı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı (Tezsiz Yüksek Lisans Programı)

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

  1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği (Not: Diploma veya mezuniyet durumu e-devlet üzerinden doğrulanamaması durumunda belgenin aslı ibraz edilir) 
  2. Not durum belgesinin (Transkript) aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği
  3. Dört adet vesikalık fotoğraf,
  4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
  5. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Ağustos 2019 tarihli belge olmalıdır)  (Terhis Belgesi olabilir). Not: Askerlik tehir talebinde bulunacak adayların yoklama kaçağı, bakaya, kaçak gibi tehire engel durumları varsa öncelikle Askeralma Bölge Başkanlıklarıyla görüşerek bu durumların ortadan kaldırılması gerekmektedir. 
  6. Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıracak öğrenciler için dekont(Programın öğrenim ücreti toplamda 4500 TL olup, iki eşit taksit halinde Ziraat Bankası “TR88 0001 0002 1437 9742 8650 25” IBAN hesabına yatırılacaktır.) 

        7. Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıt olmak için gelen öğrenciler  kesin kayıt için gerekli belgelerle birlikte KESİN KAYIT FORMU (Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kayıt için) çıktısını alıp gerekli bilgileri doldurup Enstitümüze teslim edeceklerdir. 

       8."Danışman Öneri Formu" doldurulup Enstitümüze teslim edeceklerdir.