Mazeret Sınavı Hakkında

Mazeret Sınavı Hakkında Üniversitemiz Senatosunun   29/05/2020 tarihli ve 2020/16-115 sayılı kararı  :

Üniversitemiz Senatosunun 14.05.2020 tarihli ve 2020/106 sayılı kararının 1. maddesinin"1. Online Sınava girememiş veya Online Sınavı tamamlayamamış öğrenciler ile Uygulama Ödevini gönderememiş öğrencilere beyan etmeleri halinde mazeret sınav hakkı verilmesine, mazeret sınavına girmemesi durumunda en son girilen sınav notunun geçerli olmasına, 11 Haziran 2020 tarihi saat 23:59'a kadar OGRİS üzerinden talep alınmasına karar verilmiştir.