FİZİK ANABİLİM DALI


  • Deneysel nükleer fizik çalışmaları: Nükleer Kümelenme (Cluster Model) modeli araştırmaları için Ganil, Orsay gibi çeşitli hızlandırıcılarda gerçekleştirilen farklı breakup-parçalanma reaksiyonlarının verilerinin analizlerinin yapılması ve Monte Carlo simülasyonlarıyla bu süreçlerin incelenmesi.

 

  • Nükleer fizik üzerine teorik çalışmalar: Nükleer yapı, reaksiyon ve bozunma süreçleri üzerine deneysel ve teorik nükleer fizik çalışmaları. Özellikle hafif, ağır ve süper ağır çekirdeklerin yapı, reaksiyon ve rezonans gözlenirlerinin kümelenme modeli kullanarak hesaplanması ve deneysel sonuçlarla karşılaştırılarak modellenmesi.

 

  • Matematiksel fizik üzerine çalışmalar: Schrödinger, Dirac, Klein-Gordon tipi denklemlerin farklı potansiyeller kullanarak analitik ve nümerik çözümleri üzerine çalışmalar ve bunların değişik problemlere özellikle de plazma fiziğindeki güncel problemlere uygulanması.

 

  • Nanofizik üzerine teorik çalışmalar: Yarı-iletkenlerdeki verici atomların enerjilerine dış elektrik ve manyetik alanların etkisinin ortaya çıkarılması. Ayrıca 2 elektronlu kuantum noktaların (quantum dots) enerjilerine farklı sınırlandırmaların, lazerlerin, plazma durumlarının ve dış elektrik ile manyetik alanların etkilerinin incelenmesi.