İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı (Tezsiz Yüksek Lisans Programı) Dersler

Güz Yarıyılı

Bahar Yarıyılı

Dersin Kodu

Ders

T

P

AKTS

Dersin Kodu

Ders

T

P

AKTS

ISG5003

Dönem Projesi

0

0

2

ISG5002

Dönem Projesi

0

0

2

ISG5101

Ergonomi

3

0

6

ISG5102

İş Kazaları ve Güvenlik

3

0

6

ISG5103

Fiziksel Risk Etmenleri

3

0

6

ISG5104

Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

6

ISG5105

Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

6

ISG5106

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İstatistik

3

0

6

ISG5107

Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

6

ISG5108

İş Kazalarının Ekonomik Boyutları

3

0

6

ISG5109

İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

6

ISG5110

Enerji Üretim Tesislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

6

ISG5111

Kimyasal Risk Etmenleri

3

0

6

ISG5112

Hizmet Sektöründe İş Güvenliği

3

0

6

ISG5113

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

3

0

6

ISG5114

Asbestle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

6

ISG5115

Yangın Mevzuatı ve Güvenliği

3

0

6

ISG5116

Kişisel Koruyucu Donanımlar

3

0

6

ISG5117

İş Sağlığı ve Güvenliği Kavram ve Kurallarının Gelişimi

3

0

6

ISG5118

Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

6

ISG5119

Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri

3

0

6

ISG5120

Yüksekte Çalışmalarda ve İş Yeri Bina Eklentilerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

6

ISG5121

Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

6

ISG5122

Taşıma ve Kaldırma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

6

ISG5123

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

6

ISG5124

El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

6

ISG5125

Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

6

ISG5126

Patlayıcı Ortamlarda İş Güvenliği

3

0

6

ISG5127

İş Ekipmanlarının Tasarım İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

6

ISG5128

İş Güvenliği Kültürü ve Çalışma Hayatında Etik

3

0

6

ISG5129

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

6

ISG5130

Çalışma Hayatında Cinsiyet Ayrımcılığı

3

0

6

ISG5131

Yetişkin Eğitimi

3

0

6

ISG5132

Yeraltı Yapıları ve Güvenlik

3

0

6

ISG5133

Endüstriyel Kirlenme ve Kontrolü

3

0

6

ISG5134

Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü

3

0

6

ISG5135

Endüstriyel Ölçüm Teknikleri ve Ölçüm Elemanlarında İş Güvenliği

3

0

6

ISG5136

İş Hukuku

3

0

6

ISG5137

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

3

0

6

ISG5138

İlkyardım

3

0

6

ISG5139

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

3

0

6

ISG5140

Radyasyon Güvenliği

3

0

6

ISG5141

İş Hijyeni

3

0

6

ISG5142

Biyolojik Risk Etmenleri

3

0

6

ISG5143

Termal Konfor

3

0

6

 

 

 

 

 

ISG5145

Tarımda İş Güvenliği ve Sağlığı

3

0

6

 

 

 

 

 


Son Güncelleme Tarihi:31.05.2019