“Akreditasyon Süreci: Ana Konular ve İşleyiş Nasıl Olmalı?” Konulu Seminer Düzenlendi

Üniversitemizde “Akreditasyon Süreci: Ana Konular ve İşleyiş Nasıl Olmalı?” konulu seminer düzenlendi.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konser Salonunda düzenlenen etkinliğe, Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alipaşa Ayas konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasında; ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında eğitim kalitesinin önemli bir yer tuttuğunu dile getiren Prof. Dr. Alipaşa Ayas “Eğitimin kalitesini yükseltmede nitelikli öğretmen yetiştirme anahtar bir role sahiptir. Bütün mesleklerin elemanlarını ve toplumun her kesiminden vatandaşları öğretmenler yetiştirmektedir. Bilinçli, kültürlü, bilgili vatandaş iyi eğitim ve iyi öğretmenle mümkündür” dedi.

Öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konuları hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Ayas konuşmasını “Akreditasyon sürecine tabi olmak isteyen fakülteler, akredite ettirmek istediği programları özel bir önemle, süreç hakkında ön hazırlık çalışmaları yaparak, standartlar ekseninde, değerlendirme faaliyetlerini tamamladıktan sonra ‘Öz Değerlendirme Raporu’ hazırlar. Bu raporda kuvvetli yönlere ve zayıf yönlere vurgu yaparak, başarılarını ortaya koyduğu kısımları destekleyen belgeler ve dokümanlar hazırlar ve ziyaret ekibine sunar” diye sürdürdü.

Katılımcılar tarafından oldukça beğenilen seminer, soru cevap kısmının ardından sona erdi.