Üniversitemiz YÖKAK 2020 Kurumsal Dış Değerlendirme Süreçleri Kapsamında İzleme Programına Dahil Edildi

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından, kurumsal dış değerlendirme süreçleri kapsamında, 2016 ve 2017 yıllarında Üniversitemizin de içinde yer aldığı kurumsal dış değerlendirilmesi gerçekleştirilmiş olan yükseköğretim kurumları, 2020 Yılı güz döneminde İzleme Programına dahil edildi. 2020 yılı bahar döneminde yürütülmesi planlanan ve Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelenen Kurumsal Dış Değerlendirme İzleme programının tüm aşamalarının uzaktan değerlendirme yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yükseköğretim kurumlarının beş yılda en az bir defa dâhil olmaları gereken Kurumsal Dış Değerlendirme İzleme Programında eğitim - öğretim, araştırma - geliştirme ile yönetim sistemi süreçlerinin Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri doğrultusunda değerlendirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda kurumsal dış değerlendirme süreci sonucunda değerlendirme takımları tarafından hazırlanmış olan Kurumsal Geri Bildirim Raporları (KGBR)’nda ortaya çıkan “gelişmeye açık yanlar” ve her yıl yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan Kurum İç Değerlendirme Raporları (KİDR) temel alınacak.

İzleme Programı ile Yükseköğretim Kurumlarındaki Gelişim Sürecinin Değerlendirilmesi Amaçlanıyor

Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci İzleme Programı, yükseköğretim kurumu ile herhangi bir çatışma ya da çıkar durumu bulunmayan, birisi daha önce takım başkanı olarak görev yapmış kişilerden diğeri ya da diğerleri ise değerlendirici havuzundan seçilecek olan en az iki kişiden oluşturulacak, “İzleme Takımları” aracılığıyla yürütülecek ve kurumların kendi gelişimlerinin dışarıdan bir göz ile değerlendirilmesine de imkân sağlayacak.

İzleme takımının kendi aralarında gerçekleştireceği toplantı, izleme takımı ve Rektörün görüşmesi veya izleme takımı ile Mütevelli Heyet Başkanı görüşmesi (Vakıf Yükseköğretim Kurumları İçin), izleme takımı ile Kurum Kalite Komisyonu üyelerinin görüşmesi, izleme takımı ile Senato üyelerinin görüşmesi (Senatosu bulunmayan kurumlarda yönetim kurulu), izleme takımı ile ilgili birimlerin görüşmesi (Yalnızca gerekli durumlarda) ve son olarak izleme takımının son kez Rektör ile görüşmesinin ardından hazırlanacak olan “İzleme Raporu” YÖKAK tarafından onaylanması durumunda yayımlanıyor.

İzleme Programına Dahil Edilen Üniversiteler ile Toplantı Düzenlendi

Yükseköğretim Kalite Kurulu, 30 Haziran – 2 Temmuz 2020 tarihleri arasında 2020 yılında İzleme Programına dahil edilen 59 üniversitenin Rektör, Rektör Yardımcıları ile kalite süreçlerinden sorumlu öğretim elemanlarının katılımı ile toplantı serisi düzenledi. Üniversitemizi temsilen toplantılarda Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar da yer aldı.

Toplantıların ilk bölümünde söz alan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, 2016 ve 2017 yıllarında Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirilen üniversitelerin kalite süreci gelişiminin İzleme Programı aracılığıyla değerlendirileceğini ifade ederek bu değerlendirmelerin uzaktan değerlendirme yaklaşımıyla gerçekleştirileceğini de vurguladı.

Toplantılarda, YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım ise 2020 yılında İzleme Programı kapsamında yapılacak işlemler ve yöntem ile ilgili teknik bilgileri katılımcılar ile paylaştı.

Toplantıların ikinci bölümünde Üniversiteler adına söz alan Rektörler, süreç içinde kurumlarının gelişmeye açık yönleri konusunda yaptıkları çalışmalarını paylaşıp sürecin benimsenmesi, geliştirilmesi ve örnek uygulamalar konusunda da görüş alışverişinde bulundular.

Toplantılara katılarak söz alan Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar da Üniversitemizdeki kalite çalışmaları ile ilgili detaylı bilgileri diğer katılımcı Rektörler ile paylaşarak İzleme Programının Üniversitelerde sürdürülebilir kalite sistemine katkı sağlayacağını ve bu sayede verimliliği de maksimum düzeye taşıyacağını ifade etti.