Üniversitemizde “Öğretmen Eğitimi: Sorunlar, Tartışmalar ve Değerlendirmeler Işığında Reform İhtiyacı” Konulu Konferans

Ömer Halisdemir Üniversitesinde Öğretmen Okullarının kuruluşunun 169. yıl dönümü münasebetiyle “Öğretmen Eğitimi: Sorunlar, Tartışmalar ve Değerlendirmeler Işığında Reform İhtiyacı” konulu konferans düzenlendi.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mustafa Bayrak, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alipaşa Ayas katıldı.

Konuşmasında öğretmenlik mesleğinin toplumsal önemine değinen Prof. Dr. Alipaşa Ayas; öğretmen eğitiminde nicelik ve nitelik sorunları, eğitimde değişim- istikrar- başarı ve pedagojik formasyon hakkında da bilgiler verdi.

Öğretmen yetiştirme konusunu dünyadan bazı örnekler vererek açıklayan Prof. Dr. Ayas “Ülkemiz için parlak bir gelecek planlamak istiyorsak nitelikli öğretmenler yetiştirme ile işe başlamalıyız. Bir gerçeği hatırlayacak olursak tarihsel süreçte dünyada öğretmen yetiştirmede ilk ciddi sistemi Fatih Sultan Mehmet kurmuştur. Öyleyse kendimize güvenimiz ve yeni bir sistem kurabileceğimize inancımız tam olmalıdır” dedi.

Reformist bir bakış açısıyla öğretmen eğitimini bütün seviyeler için kademeli bir şekilde lisansüstü eğitim haline dönüştürmenin, titizlikle belirlenecek alanlarda ve ihtiyaç kadar adayı özel olarak seçmenin ve eğitimlerini hem teori hem de pratik uygulama dengeleri açısından planlamanın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Alipaşa Ayas “Ülkemizin uzun vadeli hedefleri, bilimsel gerçekler ve geçmişten getirdiğimiz toplumsal özelliklerimiz ve kültürümüz de dikkate alındığında yeni öğretmenleri: ‘Bilimsel anlayışları yüksek, çağdaş, demokrat, üretken, ekip çalışması ve liderlik özelliklerine sahip, değişen koşullara uyum sağlayabilen, iletişim becerileri yüksek, eğitim teknolojilerini uygun şekilde kullanabilen, öğrenmeyi öğrenmiş ve kendini yenileyebilen, çeşitliliği bir zenginlik olarak algılayan, kültüre ve sanata duyarlı, mesleğine adanmışlık duygusuna sahip, özgüveni ve hoşgörüsü olan, Atatürk İlke ve İnkılâpları ile milli ve manevi değerlere sahip, ülke çıkarlarını kendi çıkarlarının önünde görecek’ şekilde yetiştirilmeli ve yeni neslin onların eseri olacağı bilinci kendilerine aşılanmalıdır” diye konuştu.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mustafa Bayrak tarafından Prof. Dr. Alipaşa Ayas’a takdim edilen teşekkür belgesi ile sona eren etkinlik, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.