Kalite Komisyonu Dış Paydaş Toplantısı


Kalite Komisyonu Dış Paydaş Toplantısı


Ömer Halisdemir Üniversitesinde kalite iyileştirme süreçleri kapsamında “Kalite Komisyonu Dış Paydaş Toplantısı” nın ikincisi gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen toplantıya, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür başkanlığında Kalite Komisyonu Üyeleri, Vali Yardımcısı Abdullah Uçgun, Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden Mühendis Mehmet Coşkun, Niğde Milli Eğitim Şube Müdürü Sezai Demirhan, Niğde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Uzman Aslı Rezzan Eroğlu, Niğde İl Telekom Müdürü Uğur İlter, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Niğde Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Uyanık, Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Ahiler Kalkınma Ajansı Niğde Temsilcisi Davut Yeşil ile Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Tahir Erdem katıldı.

Dış paydaşlarımızın ilk toplantıdaki görüş ve önerileri doğrultusunda Kalite Komisyonu tarafından alınan kararlar ve hayata geçirilen uygulamalar hakkında bilgi verilmesi, yeni görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla düzenlenen toplantı, İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Selen Doğan’ın sunumuyla başladı.

Dış paydaşlarla 2016 Kurumsal Dış Değerlendirme Raporu (KİDR)’nun hazırlandığı ve bu raporların YÖK Kalite Kuruluna gönderildiği, Üniversitemizin Kalite Çalışmalarının internet sayfasında kamuoyu ile paylaşıldığı, görev tanımları ve iş süreçlerinin takibi ve gerektiğinde revizyonuna yönelik Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından bir yazılım programı yapılarak tamamlandığı ve veri girişine hazır hale getirildiği, Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından iç ve dış paydaş anketlerinin tamamlandığı, paydaş görüşlerini almaya hazır hale getirildiği, Akademik Birimlerde her bölümün iç ve dış paydaşları kapsayan Dış Paydaş Danışma Kurulları oluşturulduğu ve bu kurullarla da toplantıların başlatıldığına dair bilgilerin verildiği programda, bir önceki toplantıda alınan görüşler doğrultusunda, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliği ile tarım alanlarında üretilen ürünlerin pazar payının artırılmasına yönelik çalışmalar ve projeler yapılmasına yönelik dış paydaş önerisinin hayata geçirildiği, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından konusunda uzman kişilerin derslere, konferanslara, panellere daha fazla davet edilerek işbirliğinin artırılmasına yönelik Kalite Komisyonu Kararının tüm birimlere bildirildiği, Ömer Halisdemir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası arasında bir önceki toplantıya ilişkin alınan kararlar doğrultusunda bir işbirliği protokolünün yapılarak hayata geçirildiği ve bu kapsamda gerekli eğitimlerin yapıldığı, Niğde İl Gelişme Planı (NİGEP) Basın ve Tanıtım Toplantısının gerçekleştirildiği, Niğde’nin 25 yıllık rüyası “Tıp Fakültesi”nin kurulduğu ve 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren öğrenci alımına başlayacağı, Üniversitenin ve şehrin hassasiyetle ve sabırla Tıp Fakültesinin gelişmesi ve niteliğin ön plana tutulması yönünde emek ve çabalarını esirgememesi, 26-28 Nisan 2017 tarihlerinde Üniversitemizde gerçekleştirilen “IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu” ve bu Sempozyumun önemi konusunda bilgi paylaşımında bulunuldu.

Toplantı, üçüncü toplantıya kadar yapılacaklara ilişkin dış paydaşların düşünce ve tavsiyelerinin alınmasının ardından sona erdi.