Ömer Halisdemir Üniversitesi 2016 Yılı Kurumsal Geri Bildirim Raporu


Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında hazırlanan Ömer Halisdemir Üniversitesine ait 2016 yılı Kurumsal Geri Bildirim Raporları yayımlandı.

2016 yılında dış değerlendirmesi gerçekleştirilen ve tüm yükseköğretim kurumlarının, eğitim-öğretim, araştırma ve idari süreçlerini kapsayacak şekilde her yıl iç değerlendirme raporlarını hazırlayarak Yükseköğretim Kalite Kuruluna göndermeleri, kendi web sayfalarında tüm paydaşlarının erişimine açık şekilde yayımlamaları ve en az beş yılda bir kez olmak üzere dış değerlendirme sürecinden geçmeleri gereken, 23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından oluşturulan değerlendirme takımları aracılığıyla tamamlanan KGBR raporları yayımlandı.

2016 yılında ilk defa uygulanan ve 13 Devlet Üniversitesi, 6 Vakıf Üniversitesi ile 1 Vakıf Meslek Yüksekokulu olmak üzere Ömer Halisdemir Üniversitesi ile birlikte 20 yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından gerçekleştirilen Kurumsal Dış Değerlendirme süreci; değerlendirme takımları tarafından öncelikle değerlendirilecek kurumların hazırlamış olduğu iç değerlendirme raporlarının incelenmesi, ilgili kurumlara yerinde ziyaret gerçekleştirilmesi, ziyaret sürecinin sonrasında ise değerlendirme takımları tarafından taslak Kurumsal Geri Bildirim Raporları (KGBR) oluşturulması ve değerlendirilen kurumun taslak rapora ilişkin 30 gün cevabı alınmasından sonra raporların son haline getirilerek takım başkanları tarafından Yükseköğretim Kalite Kurulu’na iletilmesi aşamalarından oluşuyor.

Rapora ulaşmak için linki tıklayınız:

http://www.yok.gov.tr/documents/23233405/34093873/%C3%96merHalisdemir%C3%9Cni+KGBR+nihai.pdf/e0d3f105-0b99-448b-81ac-c0570c8cc5f3