Misyon/Vizyon

Misyon

Matematik Bölümü Atatürkçü düşünceye sahip, düşünen, sorgulayan, matematiksel düşünme ve analiz yeteneklerini kazanmış, başka üniversitelerin de bu alandaki akademisyen ihtiyacını karşılayabilecek, edindiği bilgi ve beceriyi her alanda toplum yararına etkin biçimde kullanabilen, matematiği uygulama alanlarına aktarabilen, diğer bilimlerle çalışma becerisine sahip, evrensel değerlere inanan üstün nitelikli öğrenciler yetiştirmeyi ve bilimsel üretkenliği kendisine görev edinmiştir.


Vizyon


Elemanlarının kendi alanlarında dünyada ses getirecek çalışmalar yapabilmesi için bilimsel çalışma stratejileri geliştiren ve uygulayabilen ve akademik çalışmalara fen ve mühendislik alanlarını da dahil edebilen; bölüm mezunlarını iş ve bilim dünyasında en aranılanlar olacak şekilde mesleki bilgilerle donatılmış, çağdaş, girişimci, kendine güvenen, uluslararası düzeyde bilgilere sahip mezunlar yetiştirmektir.