2019-2020 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURULARI


Üniversitemizin Mevlana Değişim Programı kapsamında yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumları ile imzalanan anlaşmanın değişim programı hükümlerince 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Gelen/Giden

Öğrenci ve Gelen Öğretim Elemanı başvuruları alınacaktır. Mevlana Değişim Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye Yükseköğretim Kurulu’nun web sitesinden (www.mevlana.yok.gov.tr) ulaşılabilir.

  

Genel Bilgilendirme

 1. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.
 2. Öğrenciler 1 Dönem (1dönem  = 4 ay ) burslu gidebileceklerdir. İki dönem gitmek isteyenler bir dönemini kendisi karşılamak istediğinde gidebileceklerdir
 3. Öğrencilerin genel akademik not ortalamasında Yükseköğretim Kurulunun Not Dönüşüm Tablosu esas alınmaktadır.
 4. Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarına gidecek olan öğrencilerin gidecekleri ülkenin vatandaşı olmamaları ve üniversitemize gelecek olan öğrencilerin ve öğretim elemanlarının Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmamaları gerekmektedir.
 5. Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarına gitmek için başvuru yapacak olan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye Burslusu olmamaları gerekmektedir. 
 6. Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarına gitmek için başvuru yapacak olan yabancı uyruklu öğrencilerin YÖK (Yükseköğretim Kurulu) burslusu olmamaları gerekmektedir. 
 7. Başvurusu kabul edilen öğrencilerden YDS, TOEFL sınavlarının birinden en az 50/100 almaları, bu belgelerden birine sahip olmayan öğrencilerin Kurum Koordinasyon Ofisi tarafından düzenlenecek Mevlana Değişim Programı Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’na girmeleri ve bu sınavdan başarılı olmaları zorunludur. Kurum Koordinasyon Ofisi tarafından düzenlenecek Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı barajı Değerlendirme Komisyonunca belirlenecektir.
 8. Koordinatörlük tarafından üniversiteler bilgilendirildikten sonra değişim programından yararlanacak öğretim üyesi, tüm işlemleri/yazışmaları kendisi yürütmekle sorumludur.


Başvuru Süreci Takvimi

 

Başvuru Tarihi

04 Şubat 2019

Son Başvuru Tarihi

22 Şubat 2019

Yabancı Dil Sınavı

25 Şubat 2019

Sınav yeri ve saati daha sonra duyurulacaktır.

Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının İlanı

26 Şubat 2019 

http://www.ohu.edu.tr/mevlana

 Başvuru Kriterleri

Gelen/Giden Öğrenciler için:

 

 1. Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,
 2. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması*,
 3. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması*,

Gelen/Giden Öğretim Elemanı için:


Gelen Öğretim Elemanlarının ilgili üniversitenin daimi kadrolu öğretim elemanı olması gerekmektedir.

Giden Öğretim Elemanları; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 25.02.2015 tarih ve 2015.8 no’ lu Yürütme Kurulu Kararları gereğince “yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına yapılacak öğretim elemanı hareketliliğinin, 2015-2016 akademik yılından itibaren ikinci bir Yürütme Kurulu kararına kadar durdurulmasına karar verilmiştir.” Hükmü uygulanmaktadır.

Başvuru Belgeleri 

Gelen/Giden Öğrenci

 1. Aday Öğrenci Başvuru Formu için tıklayınız .
 2. Transkript
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi/Gelen Öğrenciler için pasaport fotokopisi
 4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi.

Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından başvuru yapacak öğrenciler (Gelen) başvuru belgelerini Üniversitemiz Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü’nün (mevlana@ohu.edu.tr) mail adresine göndermesi gerekmektedir. 

Üniversitemiz kayıtlı öğrenciler başvuru belgelerini Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Ofisine eksiksiz ve elden teslim edeceklerdir. Başvuru Formu bilgisayar ortamında doldurulacaktır.

Gelen Öğretim Elemanı

- Öğretim Elemanı Bilgi Formu

- Form için tıklayınız.

- CV (Özgeçmiş)

- Pasaport Fotokopisi

Bu belgelerin üniversitemiz Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü’nün (mevlana@ohu.edu.tr) mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

   Başvuruların Değerlendirilmesi

Öğrenciler için

Başvuru şartlarına sahip başvuruda bulunan öğrencilerin not ortalamasının %50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının %50’sinin toplamı dikkate alınarak ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve buna göre sıralama yapılarak öğrencilerin seçimi gerçekleştirilir.

Gelen Öğretim Elemanları için

Yükseköğretim Kurulunun ülkelere göre belirleyeceği kontenjanlar ve akademik çalışmaları dahilinde değerlendirilir.

Sonuç İlanı 

Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen sonuç listesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) gönderilir. Üniversitemize ayrılan bütçe ve kontenjan dâhilinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından nihai katılımcılar belirlenir.   Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) nihai kararı üniversitemiz web sayfasından ilan edilir.                                       

Ödenecek Tutarlar

 Giden/gelen öğrencilere ve gelen öğretim elemanlarına ödenecek miktarlar 23.01.2019 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yürütme Kurulu Kararlarında belirtilmiştir.

YÜRÜTME KURULU KARARLARI İçin Tıklayınız.

Ödemeler için esas alınan ülke sınıflandırması için Tıklayınız.

Vize ve Sigorta İşlemleri

Seyahat detayları ve vize işlemleri katılımcıların kendi sorumluluğundadır. Vize ve sigorta işlemleri öğrencilerin kendileri tarafından yürütülecek ve finanse edilecektir. Ancak, bu konularda Kurum Koordinasyon Ofisimizce öğrencilere rehberlik, yardım ve destek sağlanmaktadır.

 KONTENJANLAR VE ALANLAR İÇİN Tıklayınız.