Misyon/Vizyon
Misyon

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mimarlık Fakültesindeki eğitim ve öğreniminin görevi, çağdaş bilgi ile donanımlı, toplumun ve ülkesinin gerçeklerinden haberdar, aydın insan, araştırmacı meslek insanı yetiştirmektir. Öğrencilerimizden, evrensel değerlerden haberdar, doğal kaynakların ve çevre kirliliğinin farkında, kendi toplumunun, ülkesinin ve çevresinin tarihi birikim ve değerlerinin bilincinde olmaları özellikle tasarım ve kültür değerlerimizi çağdaş normlarla yücelterek diğer toplumlara sunabilme becerisini geliştirmesi beklenmektedir. Kendini doğru ve yalın ifade edebilen ve diğer meslektaşlarına dürüst davranan, önce meslek insanları, daha sonra akademisyenler yetiştirebilmek temel isteğimizdir.

Vizyon

Tam bağımsız bilimsel düşünce ve fikir yapısı ile dengeli, demokratik, olumlu her düşünceye değer veren; maddenin gerçekliği kadar insani değerlerin de geçerli olduğu; ortak değer oluşturmada ve uzlaşmada çaba sarf eden; katılımcı ve olumlu eleştiriye açık bir dünya ve eğitim görüşü bize yukarıdaki görevlerimizi yerine getirmede yol gösterecektir. Mimarlık Fakültesi’nde insani değerler, dürüstlük ve güvenilirlik, mesleki değerler kadar önemlidir.

Son Güncelleme Tarihi:18.10.2017