Hedefleri
  1. Öğrenciye analitik düşünme yeteneği kazandırma
  2. Temel mühendislik bilgilerinin öğretilmesi
  3. Bilimsel düşünmeyi geliştirme
  4. Araştırma ve geliştirmeye yöneltme
  5. Çağın gereklerine uygun Maden Mühendisleri yetiştirme
  6. Üniversite-sanayi işbirliğine dayalı çağdaş eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütme

Son Güncelleme Tarihi:17.12.2015