2016-2018 DÖNEMİ ÖĞRENCİ KONSEYİ VE ORGANLARI SEÇİMİ


Üniversitemiz Seçim Kurulu’nun 30.11.2016 tarihli ve 2016/09-01 sayılı kararı ile ileri bir tarihe ertelenen Öğrenci Konseyi ve Organları Seçimleri 22 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 09.30’da Rektörlük Senato salonunda yapılacaktır.

 

Not : Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Konservatuvar/MYO Öğrenci temsilcilerinin yukarda belirtilen  tarih, yer ve saatte Öğrenci kimlikleri ve nüfus cüzdanları ile birlikte  hazır bulunmaları gerekmektedir.