Prof. Dr. Cahit Tağı ÇELİK

Rektör Yardımcısı


Kayseri’de 1965 yılında doğdu. İlkokul ve ortaokulu Sivas, Gemerek’te, Liseyi Antalya Kumluca’da bitirdi. 1987 yılında Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Ziraat Fakültesi, Tokat Meslek Yüksekokulu, Harita-Kadastro Programı’nı bitirdi. 1992 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü’nden Harita Mühendisi unvanını aldı. İngiltere, Nottingham Üniversitesi’nde, 1995 yılında Yüksek lisansını, 1998 yılında da doktorasını tamamladı. Niğde Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri (Harita Mühendisliği) Bölümü’nde 1993-1999 yılları arasında Araştırma Görevlisi, 1999-2013 yıllarında Yardımcı Doçent ve yeni ismiyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde 2013-2018 yıllarında da doçent olarak görev yaptı. 2018 yılında profesör unvanını aldı.

Çalıştığı Üniversitede, Dekan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı ve Senatörlük görevleri yaptı. Çeşitli koordinatörlük, komisyon ve kurullarda görev aldı.

 

İtalya ve Almanya’da Erasmus Akademik Personel Hareketliği Programı kapsamında dersler verdi ve 2011 yılında Ohio State Üniversitesi’nde Misafir Araştırmacı olarak bulundu.

Jeoid, Deformasyon Analizi, Yapay sinir Ağlarının Jeodezi alanına uygulamaları, GNSS, LiDAR verilerinden heyelan modellemesi ve tespiti gibi konularda SCI indekslerinde taranan uluslararası ve ulusal dergilerde makaleler yayınladı. Çeşitli projelerde yürütücü ve yardımcı araştırmacı olarak görev yaptı.

Evli ve üç çocuk babasıdır.