Mustafa ÇOLAK

Genel Sekreter V.


1978 yılında Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde doğan Mustafa ÇOLAK; ilkokulu, ortaokulu ve liseyi Düziçi’nde tamamladıktan sonra 2003 yılında Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet bölümüne başlamış olup,  2017 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Politika Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir.

2003-2006 yılları arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Araştırma Görevlisi, 2006-2008 yılları arasında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında Memur, 2008-2009 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında Gelir Uzman Yardımcısı, 2009-2011 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Gelir Bütçesi Daire Başkanlığında Gelir Uzman Yardımcısı, 2011-2016 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Gelir Bütçesi Daire Başkanlığında Maliye Uzmanı, 2016-2017 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Ekonomik ve Mali Analizler Daire Başkanlığında Maliye Uzmanı, 2017-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezinde Maliye Bakanlığı Temsilcisi görevlerinde bulundu.

İngilizce bilmekte ve akademik yayınları bulunmakla birlikte Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu İkincilik Ödülüne sahip olup TÜBİTAK destekli TR-ACCESS Mobility Bursu kapsamında proje hazırlamıştır.