İSİMGÖREV
 Prof. Dr. Muhsin KAR Rektör 
 Prof. Dr. İlyas GÖKHAN Rektör Yardımcısı
 Prof. Dr. Cahit Tağı ÇELİK Rektör Yardımcısı 
 Prof. Dr. Bekir ÇINAR Eğitim Fakültesi Dekan Vekili
 Prof. Dr. Aydın TOPÇU Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
 Prof. Dr. Haluk BENGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili
 Prof. Dr. Kutsi Savaş ERDURAN  Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili
 Prof. Dr. Aydın TOPÇU  Mimarlık Fakültesi Dekanı
 Prof. Dr. Ziya AVŞAR İletişim Fakültesi Dekan Vekili
 Prof. Dr. Mehmet Emin ÇALIŞKAN Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı
 Prof. Dr. Seyit AVCI  İslami İlimler Fakültesi Dekanı
 Prof. Dr. Selim KILIÇ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili
 Prof. Dr. Üner KAYABAŞ Tıp Fakültesi Dekan Vekili
 Doç. Dr. Murat BARUT Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili
 Doç. Dr. Emin Hüseyin ÇETENAK  Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Vekili
 Prof. Dr. Gökhan ÖZDEMİR Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili
 Prof. Dr. Üner KAYABAŞ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili
 Doç. Dr. Serkan İBİŞ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür Vekili
 Doç. Dr. Nil BAĞRIAÇIK Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Müdür Vekili
 Doç. Dr. Mehmet DEMİRAL Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Vekili
 Prof. Dr. Hakan DEMİR Bor Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili
 Doç. Dr. Hamdi DOĞAN Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili
 Doç. Dr. Halil TOKTAY Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili
 Prof. Dr. Ayhan CEYHAN Ulukışla Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili
 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Furkan ŞENER Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili
 Doç. Dr. Durmuş DAĞHAN Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili
 Doç. Dr. Serkan Ercan BAĞÇECİ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdür Vekili
 Prof. Dr. Ayhan DİKİCİ Eğitim Fakültesi Üyesi
 Doç.Dr. Nevzat TOPAL Fen Edebiyat Fakültesi Üyesi
 Prof. Dr. Murat AKIN  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üyesi  
 Prof. Dr. Zeliha YILDIRIM Mühendislik Fakültesi Üyesi 
 Dr. Öğr. Üyesi Gülden SANDAL ERZURUMLU Mimarlık Fakültesi Üyesi  
 Dr. Öğr. Üyesi Elif ŞEŞEN İletişim Fakültesi Üyesi  
 Prof. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Üyesi 
 Dr. Öğr. Üyesi Bayram AYHAN İslami İlimler Fakültesi Üyesi
 Mustafa ÇOLAK Genel Sekreter Vekili (Raportör)
 Burak EMENCİ Öğrenci Konseyi Başkanı