SİVİL SAVUNMA


"Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur. " 
M.Kemal ATATÜRK