2019-2020 Eğitim- Öğretim Yılı Yemek Yardımı Uygulamasına Başlanmıştır.

2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı yemek yardımı uygulamasına başlanmıştır. 

Yemek yardımından yararlanmak üzere başvuran ve başvuruları ilgili birimin yetkili kurulları tarafından uygun görülerek Üniversitemiz Yönetim Kurulunca da onaylanan öğrencilere SMS yolu ile duyuru yapılmıştır. 

01.11.2019 tarihi itibariyle, yemek yardımı alacak öğrencilerimizin kimlik kartlarına e-kampüs otomasyon sistemden gerekli tanımlamalar yapılmıştır.

Yardım kapsamında günde 1 (bir) öğün yemek yenilebilecektir.

Uygulama, Bahar yarıyılı genel sınavlarının bitimini müteakip 12.06.2020 tarihi itibariyle sona erecektir.