Stratejik HedeflerHedef 1.1. Fiziksel koşulların plan dönemi sonuna kadar iyileştirilmesi.

Hedef 1.1. Mezun olan öğrencilerin ilk bir yıl içerisinde iş bulma oranını 2017 yılına kadar %20 artırılması.

Hedef 1.1. Turizm Programı uygulama alanının 2017 yılı sonuna kadar geliştirilmesi.

Hedef 1.2. Muhasebe Programı ile Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programlarının ortak kullanabilecekleri uygulama alanının plan dönemi sonuna kadar oluşturulması.

Hedef 1.2. Uygulamalı dersleri daha verimli hale getirmek.

Hedef 1.3. Çağın gerektirdiği son teknolojiyi kullanma becerisini öğrencilere kazandıracak teknik donanıma sahip olmak.

Hedef 1.4. Yüksekokulumuz bölümlerine bağlı programlarda yeterli sayıda eleman bulundurulması.

Hedef 1.5. Yüksekokulumuz hem iş dünyasında hem de sosyal yaşamda bilinir kılınması.

Hedef 10.1. Kültürel ve sosyal faaliyetlere katılım için öğrencilerin teşvik edilmesi.

Hedef 11.1. Çevreyi korumak ve atıkların tekrar doğaya dönüşümünü sağlamak

Hedef 12.2. Öğrencilere çevreye duyarlılık bilinci oluşturmak

Hedef 2.1. Bilgi teknolojilerinin ve otomasyon sisteminin verimli kullanılmasının sağlanması.

Hedef 2.1. Dikey Geçiş sınavları sonucu yerleştirilen öğrenci sayısını 2017 yılına kadar %50 artırılması.

Hedef 2.1. Yüksekokul bölümlerindeki programların ihtiyaç duyduğu özel amaçlı yazılımları (Tasarım, Grafik, Animasyon, Büro vb.) 2017 yılı sonuna kadar edinilmesi.

Hedef 2.2. Bilgisayar laboratuarlarının kapasitesini 2017 yılı sonuna kadar %25 artırmak.

Hedef 2.2. Öğrenci personel ilişkilerinde memnuniyet düzeyini artırılması.

Hedef 2.2. Öğrencilere yönelik resmi bir oryantasyon programı hazırlamak

Hedef 2.3. Yazışma kurallarına uyulmasının sağlanması.

Hedef 2.4. Türkçenin doğru kullanımının sağlanması.

Hedef 2.5. Mesleki mevzuat hakkında bilgi verilmesi.

Hedef 3.1. 2017 yılına kadar yüksek lisans/doktora yapmayan öğretim elemanlarının yüksek lisans/doktora öğrenimi yapmalarının özendirilmesi ve gerekli yardımın yapılması.

Hedef 3.1. Öğretim elemanları odalarında çalışma konforunun plan dönemi sonuna kadar iyileştirilmesi (zemin, duvar kaplaması ve oda tefrişi).

Hedef 3.1. Tüm personele teknolojik imkanların sunulması.

Hedef 3.1.1. Öğretim elemanlarının yabancı dilbilgisinin artırılması.

Hedef 3.2. Dersler için gerekli teknolojik alt yapının oluşturulması.

Hedef 4.1. Akademik personelin etkinliklere katılımının sağlanması.

Hedef 4.1. Sınıfların teknolojik ve alt yapı olarak iyileştirilmesi.

Hedef 4.1. Staj uygulaması yapan öğrencilerin staj yerlerinde öğrenim gördükleri alanlarda çalıştırılması.

Hedef 4.2. Çeşitli spor etkinliklerinin düzenlenmesi.

Hedef 4.2. Yüksekokul binasının dış görünüşünün iyileştirilmesi.

Hedef 4.2. Yüksekokulumuz öğrencilerini her yıl sürekli kabul edecek işletme sayısını %20 artırılması.

Hedef 4.3. Öğrencilerin stajlarını Yüksekokulumuzun belirlediği işletme ve kurumlarda yapması yönünde çalışmalarda bulunulması.

Hedef 5.1. meslek Yüksekokulunun kullanımında olan binaların teknolojik yeniliklere uygun hale getirilmesi için yıl içerisindeki ihtiyaçlara göre teknik altyapı iyileştirmelerini, tadilat, bakım ve onarımlarını yapmak.

Hedef 5.1. Personelin ödüllendirilmesi.

Hedef 5.1. Plan dönemi sonuna kadar, Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı), Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü (Pazarlama Programı), Seyahat Acenteciliği programlarının açılması ve öğrenci alımı.

Hedef 5.2. Bölgesel/yerel güncel sorunların tartışıldığı etkinlikler düzenlemek

Hedef 5.2. Kuruma bağlılığın artırılması.

Hedef 5.3. Çalışanların yönetime katılımının sağlanması.

Hedef 6.1. Mevcut öğrencilerin memnuniyet derecesini yükseltmek.

Hedef 6.1. Yabancı dil girişiminin teşvik edilmesi.

Hedef 6.2. Ortaöğretim kurumlarında Yüksekokulumuzun tanıtımını yapmak ve tercih edilir hale getirilmesi.

Hedef 6.3. Mezun olanların işe yerleştirilmesi ve mezun takip sisteminin oluşturulması.

Hedef 6.4. Yüksekokulumuz öğretim elemanı kadrosunun güçlendirilmesi.

Hedef 7.1. Akademik personelin pedagojik formasyon konusundaki eksikliğinin giderilmesi.

Hedef 7.1. Teknik geziler düzenlemek.

Hedef 7.2. Öğrencileri endüstriyel uygulamaya götürerek öğrencilerin iş yerleri ile iletişim kurmasını sağlamak.

Hedef 7.3. Konusunda deneyimli uzmanları davet ederek öğrencilerin bilgilendirilmesini sağlamak.

Hedef 8.1. Her yıl ders planlarının günün şartlarına göre gözden geçirilerek güncellemelerinin yapılması.

Hedef 8.1. Yüksekokulumuz öğretim elemanları tarafından yapılan yayınların her plan döneminde en az % 50 oranında artırmak.

Hedef 8.2. 2017 yılı sonuna kadar her öğretim elemanının en az bir yayın yapmasının sağlanması.

Hedef 8.2. Yüksekokulumuz ders planlarının diğer üniversitelerin benzer programlardaki ders programlarıyla karşılaştırılarak ortak ve farklı yönlerinin belirlenmesi.

Hedef 8.3. Ders kredileri ve diploma denkliğinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi.

Hedef 9.1. Yüksekokulumuz bünyesinde öğrencilere fotokopi hizmeti verilmesi.

Hedef 9.2. Öğrencilere sunulan kantin hizmetlerinin iyileştirilmesi.

Hedef 9.3. Yüksekokulumuz yemekhanesinin daha iyi ve daha çok yemek verebilmesi için fizik şartlarının, çalışan sayısının ve yemek kalitesinin iyileştirilmesi için girişimde bulunulması.

Hedef 9.4. Öğrencilere verilen rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin daha verimli olmasının sağlanması.

Hedef 9.5. Yüksek Okulumuzdaki bürokratik işlemlerin hızlı ve sağlıklı işleyişinin sağlanması.

 

Son Güncelleme Tarihi:25.12.2015