AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURAN VE EK SINAV HAKKINI KULLANAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURAN VE EK SINAV HAKKINI KULLANAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

Yüksekokulumuz Bölüm/Programlarında azami öğrenim süresini dolduran ve ek sınav hakkını kullanan öğrencilerin durumları Üniversitemiz Senatosunun 18.07.2018 tarihli ve 2018/18-166 ile 08.11.2018 tarihli ve 2018/30-245 sayılı kararları ile kabul edilen 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesi (6569 S.K. /28.M.) kapsamında azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrenciler ile ilgili uygulanacak uygulama esasları çerçevesinde; YÜKSEKOKULUMUZ 07.03.2019 TARİH ve 2019/16 SAYILI  YÖNETİM KURULU KARARLARI GEREĞİNCE;


1.  İlişiği Kesilen Öğrenciler 

2. Üç Yarıyıl Ek Süre Verilen Öğrenciler

3. Dört Yarıyıl Ek Süre Verilen Öğrencileren Öğrenciler

4. Sınırsız Sınav Hakkı Verilen Öğrenciler