Mezuniyet Diploma İşlemleri


Diplomaları hazırlık aşamasında olan mezun öğrencilerin Geçici Mezuniyet Belgesi taleplerini en az 1 (Bir) gün öncesinden aşağıda istenilen belgelerle birlikte Yüksekokulumuz öğrenci İşleri birimine şahsen veya yasal vekili aracılığı ile başvurarak alabilmektedirler.

İstenilen Belgeler:

  1.   Dilekçe
  2.   Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  3.   Öğrenci Kimlik Kartı
  4.   Fotoğraf (1 Adet)