Beceri ve Yetkinlikler
Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

Organik tarımla ilgili sorunlara çözüm getirebilmeli
Geleneksel tarımsal üretim sistemlerinin genel özelliklerini bilmeli
Üreticiyle sağlıklı iletişim kurabilmeli
Konusundaki yeni bilgi ve teknikleri üreticiye aktarabilmeli
Mesleği ile ilgili temel bilgilere hakim olmalı
Mesleği ilgili bilgilerini uygulamada kullanabilmeli

Genel Yetkinlikler

Organik tarım hakkında genel mesleki bilgiye sahip olmak
Organik tarımda tüm üretim sürecini planlayıp, uygulayabilmek, takip edebilmek, tarım alet ve makinalarını tanıyabilmek
Tarımsal üretimde kullanılan bitki ve hayvanların sistematikteki yerini, botanik ve ekolojik özellikleri ile yetiştirme tekniklerini kavrayabilmek
Bitki ve hayvanlarda hücre, organ yapısı ve fizyolojisi, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile, organik tarım ve ilkeleri konularında temel bilgiye sahip olabilmek
Organik tarımda sulama yöntemleri, toprak tipleri ve toprak işleme, gübre çeşitleri ile bitki besleme ve gübreleme konularında bilgiye sahip olma ve uygulamasını yapabilmek
Organik tarım bitki ve hayvan hastalık ve zararlıları ile yabancı otları tanıma ve mücadelesini yapabilmek
Alanı ile ilgili bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
Alanı ile ilgili verileri tanımlayabilmek, toplayabilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek ve çözüm önerileri geliştirebilmek
Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak etkin kullanabilmek
Bir yabancı dili mesleki alandaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilmek
Organik tarımla ilgili bir konuda bireysel ve/veya grup üyesi olarak belli bir konunun seçimi, konu ile ilgili literatür tarama, toplanan bilgileri sentezleyip yazılı hale getirme ve sunumunu yapabilmek

 
Son Güncelleme Tarihi:15.11.2017