GZFT Analizi
Güçlü Yanlar

Programda yeterli sayıda öğretim elemanı olması
Öğretim elemanları ile öğrenciler arasındaki iletişimin yüksek olması
Uygulama alanlarının yeterli olması
Bölgenin tarımsal yapısı gereği bahçe tarımına olan ilgisi
Çiftçiye dönük eğitim kursları düzenlenmesi
Mezunların iş bulma olanaklarının yüksek oluşu
Programın ilçede ilk ve tek oluşu

Zayıf Yanlar

Öğretim üyesi bulunmaması
Programın, Üniversite Merkez Yerleşkesinden uzak oluşu
Teknik personel yetersizliği
Alet-ekipmanların yeterli sayıda olmaması
Öğrencilerin program dersleriyle ilgili bilgilerinin az oluşuna bağlı anlama ve öğrenme güçlüğü

Fırsatlar

Fiziki alt yapı ve uygulama alanlarının gelişime açık olması
Programın ilçede bu konuda yararlanılabilecek tek eğitim kurumu olması
Bölgenin bakir olması
Çevrede gelişmiş illerin bulunması ve ulaşım sorunu olmaması
Öğrencilerin okul içinde staj yapabilme olanakları

Tehditler

Ulukışla ilçesinin küçük ve sosyal açıdan yetersiz olması
Öğrenci yurtlarının yeterli olmaması ve yüksek barınma giderleri
Halkın öğrenciye olumsuz yaklaşımı
Programı tercih eden öğrencilerin bilgi yönünden yetersiz oluşu, düşük öğrenci profili
Tarım sektörünün yaşadığı temel sorunların yansımaları


 
Son Güncelleme Tarihi:15.11.2017