Program Çıktıları
PÇ.1 Organik Tarım biliminin temel ilkelerini öğrenir ve uygular.

PÇ.2 Organik bitkisel ürünleri ( meyvecilik sebzecilik vb bitkisel üretim çeşitlerini ) tanır, yetiştirir, depolar ve pazarlar.

PÇ.3 Hayvancılık biliminin temel kavramlarını anlama becerisini kazanır ve organik hayvansal ürünler üretebilir.

PÇ.4 Organik ürünlerin yetiştirilmesi, depolanması ve pazarlanması sırasında karşılaşılabilecek sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.

PÇ.5 Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç ve donanımları tanıma ve kullanabilme becerisini kazanır.

PÇ.6 Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir tarım yönetimi, kırsal kalkınma, tarımsal planlama ve tarımsal teknoloji kullanımına yönelik gelişmeleri ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlar ve anlatır.

PÇ.7 Organik Tarım alanındaki yeni gelişme ve uygulamaları değerlendirir ve uygular.

PÇ.8 Organik Tarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini yeterli düzeyde kullanır.

PÇ.9 Organik Tarım alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

PÇ.10 Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip teknik elemanlar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilir ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilir.

PÇ.11 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir, Atatürk ilkeleri ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini bilir, alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahiptir.

Son Güncelleme Tarihi:22.11.2017