HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ “FİRMA & ULUSLARARASI ÖĞRENCİ İŞBİRLİĞİ PROJESİ”

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB); uluslararası öğrencilerimizle ihracatçı iş insanlarımızı buluşturmayı sağlayacak“Firma & Uluslararası Öğrenci İşbirliği Projesi”ni başlatmıştır.

Bu proje doğrultusunda, Üniversitemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerden kendi ülkelerinde iş yapan Türk ihracatçıları ile henüz öğrenci iken tanışıp önce staj statüsünde ilgili firmada pratik yapmayı ve mezuniyetini müteakip de ilgili firmada gerek Türkiye’de gerekse kendi ülkesinde çalışma arzusunda olup, bu çerçevede görüşmelere katılmak isteyen uluslararası öğrenciler Uluslararası Öğrenci Bilgi Formunu  doldurarak göndermeleri gerekmektedir.