2017-2018 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

2017-2018 ERASMUS+  ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ İLAN:

2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği 20  Şubat 2017 tarihinde başlayacak olup 10 Mart 2017 tarihi  saat 17:00' ye kadar devam edecektir. Başvurular Uluslararası İlişkiler Ofisine şahsen yapılacaktır.

 Başvuru için gerekli belgeler:

- Başvuru Formu (1 adet bilgisayar çıktısı) 

- Transkript (1 adet imzalı ve mühürlü olacak)

- Fotoğraf (1 Adet en geç 6 ay önce çekilmiş olması gerekir.) 

- Ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan öğrenciler için belge 

 

Erasmus+ Programı öğrenim ve staj faaliyetinden faydalanmak isteyen adayların aşağıdaki kriterleri taşımaları gerekmektedir;

1. Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde kayıtlı öğrenci olmak,

2. Birinci kademe (Önlisans/Lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik ortalamasının en az 2.20/4.00 olması  ve İkinci,  üçüncü kademe (Yüksek Lisans/Doktora) öğrencilerinin ise kümülatif not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Yükseköğretim kurumu öğrencilerini AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi’nin belirlediği seçim kriterlerine göre seçer. Erasmus+ öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanların dikkate alınması ile oluşturulacak nihai puanın en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelerine göre kendi içinde yapılır.

3. 2017-2018 dönemi öğrenim ve staj başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar aşağıdaki şekildedir;

Akademik başarı düzeyi;  %50

Dil Seviyesi; %50 (yazılı sınav %37.5, sözlü sınav %12.5)

4. Benzer faaliyetlerden daha önce yararlanmamış öğrencilere öncelik konusunda ise; programlardan mümkün olduğunca fazla kişinin yararlanabilmesi amacı ile, Yükseköğretim kurumumuz daha önce Erasmus hareketlilik faaliyetinden yararlanmış öğrenciler yerine, hiç yararlanmamış öğrencilere öncelik verecektir. Bu yüzden daha önce hareketlilik faaliyetine katılmış öğrencilerin toplam değerlendirmesi ve sıralaması yapılırken, ağırlıklı puanlarından -10 puan düşürülerek ağırlıklı puan hesaplamaları ve sıralamaları yapılacaktır.

5. Başvuru başlangıç ve bitiş tarih: 20.02.2017 – 10.03.2017 arasındadır.

6. Başvurular Uluslararası İlişkiler Ofisine şahsen yapılacaktır.

7. Öğrenci gönderebilecek bölümlerin toplam kontenjanı Tablo- 1’de belirtilmiştir.

8.  Başvuruda teslim edilmesi gereken belgeler:

-Bilgisayarda doldurulmuş başvuru formu

-Öğrenci İşlerinden alınmış imzalı ve mühürlü Transkript

          -Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet resim

9. Erasmus staj ve öğrenim hareketliliğinden yararlanmaya hak kazanan öğrencilere yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için verilecek aylık maddi destek miktarı Tablo- 2 de belirtilmiştir.

10. İsteyen öğrenciler maddi destekten (hibe) feragat edebilir.

11. Daha önce Erasmus öğrenim ve staj hareketliliğinden faydalanmış öğrenciler eğer yüksek lisans yapıyorlarsa tekrar öğrenim ve staj hareketliğine başvurabilir, hareketlilik hibesi alabilir ve programdan faydalanabilirler. Ayrıca daha önce Erasmus hareketliliğinden bir dönem faydalanmış öğrenciler yine bir dönem için başvuruda bulunabilirler. Ancak unutulmamalıdır ki ilk kez yararlanacak öğrencilere öncelik verilecektir.

12. İsteyen öğrenciler hem staj hem de öğrenim hareketliliğine başvuruda bulunabilir. Ancak bunun başvuru formunda belirtilmesi gerekmektedir.

13. Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi tanınır ve bu süre dahilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda -10 puan düşürülür.

Notlar:

1. Öğrencilerimiz hareketlilikten 2017-2018 Güz-Bahar döneminde yararlanmak üzere seçilecektir.

2. Sınav yeri ve saati ile ilgili duyuruları ve değerlendirme sonuçlarını lütfen Uluslararası İlişkiler Ofisinin web sayfasından takip ediniz. Başvuru Formları için ofisin web sayfasını ziyaret ediniz;

 http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi

3. Erasmus+ Bilgilendirme toplantısı 03.03.2017 Cuma günü saat: 14:00’da Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda yapılacaktır. Bütün öğrencilerimiz davetlidir.

 Özel İhtiyaç Desteği

-Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’a katılan öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir.Bu sebeple katılım sağlayacak olan yararlanılara ek hibe desteği sağlanacaktır.

 Detaylı Bilgi için lütfen ziyaret ediniz:

http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-program%C4%B1/erasmus-%C3%B6zel-ihtiya%C3%A7-deste%C4%9Fi

 

Tablo - 1. 

No

Bölüm

Kontenjan*

öğrenim

Kontenjan*

staj

1

Elektrik - Elektronik Müh.

8

3

2

İnşaat Müh.

4

3

3

Jeoloji Müh.

1

1

4

Makine Müh.

8

3

5

Mekatronik Müh.

3

2

6

Maden Müh.

1

0

7

Çevre Müh.

2

1

8

Gıda Müh.

2

1

9

Mimarlık

2

1

10

İşletme

4

1

11

İktisat

4

1

12

Kamu Yönetimi

3

1

13

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

3

0

14

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

10

5

15

İletişim Fakültesi

2

0

16

Uluslararası Lojistik ve Ticaret

2

0

17

Matematik

1

0

18

Sanat Tarihi ve Coğrafya

2

0

19

Kimya

1

1

20

Biyoteknoloji

2

1

21

Tarih

1

0

22

Sosyoloji

2

0

23

Eğitim Fakültesi

3

0

30

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

1

0

31

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

2

0

32

Sosyal Bilimler Enstitüsü

5

2

33

Fen Bilimleri Enstitüsü

5

3

34

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

3

0

35

Meslek Yüksekokulları

0

2

36

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ve Müzik Bölümü

1

1

 

*Kontenjanlar talebe ve hibeye göre değişiklik gösterebilir. Staj için toplam kontenjanımız hibe neticesinde belirlenecektir.  

  Tablo- 2:

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

500 €

600 €

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

400 €

500 €

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300 €

400 €

 

 


Daha fazla bilgi için Türkiye Ulusal Ajansı Web Sayfasını ziyaret edebilirsiniz:  http://www.ua.gov.tr/

Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği Programları, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca, Türkiye Ulusal Ajansı Yükseköğrenim Koordinatörlüğü tarafından desteklenmektedir.