“YENİ YÖK” 2020 YILINDA DA İDDİALI PROJELERE İMZA ATACAK

YÜKSEKÖĞRETİMDE 2020 YILI HEDEFLERİNDEN BAZILARI:

* Yükseköğretimde İhtisaslaşma Projesi kapsamında Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler başlığı altında 5 üniversitenin ve ihtisas alanlarının daha belirleme sürecinin tamamlanması ve bu üniversitelerin sayısının 15’e çıkarılması.
* Yükseköğretimde İhtisaslaşma Projesi kapsamında belirlenen Araştırma Üniversitelerinin karnelerinin açıklanarak, 2020 yılı sonu itibariyle güncellenerek ilanı.
* Hedef Odaklı Uluslarasılaşma Projesi kapsamındaki uluslararası öğrenci sayısının Kasım 2020 itibariyle 190 bine ulaştırılması.
* Yükseköğretimde Dijitalleşme Projesi kapsamındaki 16 üniversite sayısını 20’ye çıkararak bu üniversitelerde de öğrenci ve öğretim elemanlarına dijital dönüşüm dersinin verilmesi.
* Nitelikli yabancı uyruklu öğretim elemanı almak için standartlarının yükseltilmesi.
* Doktoralı insan havuzunun genişletilmesi; bu bağlamda YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamında öncelikli alanlardaki doktoralı insan sayısının 5 bine çıkarılması.
* YÖK Akademik Kariyer Platformu Liyakat’ın hayata geçirilmesi.
* Üniversitelerde sosyal bilimler ile ilgili ders havuzu oluşturmak ve fen-mühendislik-sağlık bilimlerindeki öğrencilerin de bu ders havuzundan ders almalarını sağlamak.
* Alanında öne çıkan bilim insanları tarafından verilecek YÖK-Dersleri’nin hayata geçirilmesi.
* Eğitim Fakültelerindeki eğitim öğretim süreçlerini değerlendirerek yenilemek.
* 50/d kapsamında yüksek lisans yapan ve tezini bitiren araştırma görevlilerinin doktoraya başlayana kadar altı ay boyuncu ilişkisinin kesilmemesi için gerekli yasal düzenleme için girişimde bulunmak.
* Yükseköğretim sisteminde hazırlıkları biten yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması.
* Yükseköğretim sistemindeki program ismi kargaşasına son verecek düzenlemelerin tamamlanması.