Akademik Unvanlar

 • 2016 / ...

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora

  Türkiye’de Yoksulluk Riski: Çocuk ve Yaşlı Yoksulluğunun Belirleyicileri

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ , MALİYE (DR)

 • Yüksek Lisans 2016

  19. yy Osmanlı Devleti nde vergi uygulamaları: Niğde sancağı temettüat defteri üzerine bir değerlendirme

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ , MALİYE (YL) (TEZLİ)

 • Lisans 2013

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ / SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2017
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
  image
  Best Paper Award
 • 2016 -
  Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi Dergisi Editör Yardımcısı
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Yıla Göre Sırala:

Rekabetçi Devlet Modelinin Maliye Politikasına İlişkin Teorik Değerlendirmesi

GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN (Dergi:Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:6 | Sayı:2 | DOI:https://doi.org/10.17541/optimum.512336 | ISSN:2148-4228

Küresel Keynesçilik Yaklaşımı Bağlamında Küresel Maliye Politikaları

GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN (Dergi:Fiscaoeconomia), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:RePEc, i2or, DOAJ | Cilt:3 | Sayı:3 | DOI:10.25295/fsecon.2019.03.007 | ISSN:2564-7504

Energy Poverty in Turkey

SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT (Dergi:Sosyoekonomi), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ESCI, TR-Dizin | Cilt:27 | Sayı:42 | DOI:10.17233/sosyoekonomi.2019.04.15 | ISSN:1305-5577

2000-2018 Aralığında KDV Özelinde Harcama Vergilerinin Seyri: Türkiye ve AB Ülkeleri Örneği

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN (Dergi:Vergi Sorunları Dergisi), 2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt: | Sayı:375 | DOI: | ISSN:1300-8951

An Economic Overview of Ottoman State Record of Taxes: Temettuat (Profit Tax) Registers of Niğde Sanjak (1844-1845)

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT (Dergi:Tarih İncelemeleri Dergisi), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ESCI, ERIH, MLA, TR-DİZİN | Cilt:34 | Sayı:2 | DOI:https://doi.org/10.18513/egetid.661608 | ISSN:0257-4152

Erken Cumhuriyet Dönemi Tekel Uygulamaları: 1920-1950 Döneminde Tuz, İspirto ve İspirtolu İçkiler ile Kibrit

GÜDEK GÖLÇEK ŞEYDA,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN (Dergi:Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCOPUS, ESCI, TR-DİZİN | Cilt:15 | Sayı:30 | DOI: | ISSN:1305-1458

Türkiye ve Seçilmiş Avrupa Birliği Ülkelerinde Asgari Yaşam Düzeyi: Gelir Vergisi Tarifeleri Özelinde Bir İnceleme

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT (Dergi:Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO, IndexCopernicus, ASOS, DOAJ | Cilt:11 | Sayı:2 | DOI:10.25287/ohuiibf.414232 | ISSN:2564-6931

Türkiye Ekonomisinde 2001 Öncesi ve Sonrası Özelleştirme Politikalarının Mali Analizi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir İnceleme

GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN (Dergi:Gümrük Ticaret Dergisi), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:5 | Sayı:13 | DOI: | ISSN:2147-9283

Anayasa’da Bulunan Kişi Hak ve Ödevlerinin Sınırlandırılması: Vergi Hukuku Açısından Bir Değerlendirme

ORGAN İBRAHİM,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN (Dergi:Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS, IndexCopernicus, EBSCO, Sobiad,Academic Keys, Eurasian Scientific Journal Index, Araştırmax, Journal Factor, JournalSeek, Science LibraryIndex CAB Abstracts | Cilt:10 | Sayı:3 | DOI:10.25287/ohuiibf.305329 | ISSN:2564-6931

Osmanlı Devleti’nde Mali Bunalım ve Reform

SAKAL MUSTAFA,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN (Dergi:Sosyoekonomi), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:25 | Sayı:34 | DOI:10.17233/sosyoekonomi.309833 | ISSN:1305-5577

İbn Haldun ve Serbest Piyasa Fikri: İbn Teymiyye ve Gazali’den Kanıtlar

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN (Dergi:Asos Journal: The Journal of Academic Social Science), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS, IndexCopernicus, SIS, SOBİAD | Cilt:5 | Sayı:57 | DOI:http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12954 | ISSN:2148-2489

Yerel Yönetimlerde Borçlanma

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN (Dergi:İller ve Belediyeler Dergisi), 2016
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:814 | DOI: | ISSN:1308-6707

Endüstri Devrimi ve Osmanlı İmparatorluğu: Askeri Fabrikalaşma Örneği

KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN (Dergi:Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS, EBSCO, Index Copernicus, New Jour, CAB Abstracts, ProQuest, SOBIAD | Cilt:9 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:13084208

Bir Kültür Olarak Vergi

GÖDE BİLAL,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN (Dergi:Vergi Raporu), 2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt: | Sayı:207 | DOI: | ISSN:1303-6920

Geçmişten Günümüze Türkiye’de Vergi Algısı

KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN (Dergi:Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS, EBSCO, SIS, TEİ, DRJI, ResearchBib, MİAR, Ulakbim | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:1305-7774

Bütçe Kavramı ve Bütçe Hakkı: Tarihsel Bir İnceleme

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN (Dergi:Vergi Raporu), 2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:22 | Sayı:182 | DOI: | ISSN:1303-6920

Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdamın Hanehalkı Verileri Üzerinden İncelenmesi

YERELİ AHMET BURÇİN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Türkiye’de Obez Bireylerin Sosyoekonomik Özellikleri: 2016 Yılı Örneği

KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Çevresel Bozulmaya Karşı Döngüsel Ekonomi Bir Alternatif Olabilir mi: Kavramlar ve Karşılaştırmalar

SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Türkiye’de Düşük Gelirli Hanelerde Gıda Tercihi

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Türkiye’de Gereksiz Sağlık Harcamaları Üzerine Bir Değerlendirme

YERELİ AHMET BURÇİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Global Transformation in Taxation: Wealth Taxes in the World and Turkey

YERELİ AHMET BURÇİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Tax Liabilities on the Workforce: A Comparison between Turkey and OECD Countries

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Yerel Yönetimlerdeki Neo-Liberal Dönüşüm ve Değişen Pay Dağıtım Sistemi

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Türkiye’de Seçim Yılları Öncesi Ve Sonrası Vergiler: Genel Ve Yerel Seçimler Üzerine Bir İnceleme

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Vergilemede Demokrasi Mücadelesi: Seçmen Versus Mükellef: Kişisel Gelir Vergisi Bağlamında Bir İnceleme

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

AB’nin Geleceği: Brexit Sonrası Avrupa Şüpheciliğinin Yükselişi ve Muhtemel Etkileri

GÜDEK GÖLÇEK ŞEYDA,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Rekabetçi Devlet Modelinin Maliye Politikasına İlişkin Teorik Değerlendirmesi

GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Çerçevesinde Mali Özerkliğin Türkiye İçin Uygulanabilirliği

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Mali Durumu Üzerine Bir Değerlendirme

KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,DOĞAN ZEKİ,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Environment Poverty Nexus: A Review of Environmental Sustainability

SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

KDV Özelinde Harcama Vergilerinin Seyri: 2000-2017 Araliğinda Türkiye ve AB Ülkeleri Örneği

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Ekonomik ve Hukuki Yönleriyle Osmanlı’dan Cumhuriyet Tu¨rkiye’sine Esnaf Kavramı

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:4 | Sayı:

Osmanlı Kadı Sicillerinde Faiz Uygulamaları: Örnek Kararlar Üzerinden Bir İnceleme

YERELİ AHMET BURÇİN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,GÖDE BİLAL, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:

As an Automatic Stabilizer Tool Increases and Decreases in Stock of Goods: Example of Prophet Joseph

SAKAL MUSTAFA,GÖDE BİLAL,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Conflict of Natural Law with Positive Law: Example of the Wealth Tax

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,YERELİ AHMET BURÇİN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

İbn Haldun ve Serbest Piyasa Fikri: İbn Teymiyye ve Gazali’den Kanıtlar

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Is the Implementation of First Personal Income Tax in England a Coincidence?

ORGAN İBRAHİM,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:4

Impact of Taxes on Architectural Structures: A Historical Analysis

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,ATSAN EMRE,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:4

Effectiveness of Education Expenditures in the Context of the Pisa Survey: A Review with Examples from Selected Countries

ALP MURAT,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:4

Traces of English Poor Laws in Sherlock Holmes Novels: A Socioeconomic Review

KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,YERELİ AHMET BURÇİN,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:4

Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir Savaşın Maliyesi: 1711 Prut Savaşı Kamu Harcamaları Üzerine Bir İnceleme

KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Ahmed Cevdet Paşa Perspektifinden Bir Devletin Kamu Maliyesi Anatomisi

YERELİ AHMET BURÇİN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurunun Etkinliği Sorunu: Niğde İli Üzerine Bir İnceleme

KARADEMİR HALİS,ATSAN EMRE,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

İbni Haldun ve Kamu Maliyesi

KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:4 | Sayı:

Organization Types of European Company

KARADEMİR HALİS,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

The Impact of Industrial Revolution on Ottoman Empire A Case Study of Military Factory

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Geçmişten Günümüze Türkiye de Vergi Algısı

KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Economic and Business Issues in Retrospect and Prospect

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,SELÇUK ÇAKMAK IŞIL ŞİRİN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT, 2019
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-1-912503-68-1

Dynamics of Globalization at the Crossroads of Economics

GÜLŞEN MUSTAFA ALPİN,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2019
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-3-631-80194-9

Dynamics of Globalization at the Crossroads of Economics

KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2019
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-3-631-80194-9

İktisâd Bülteni

NAKİBOĞLU ASLİHAN,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2018
Kitap Kitap Türü:Kitap Tercümesi | ISBN:978-605-82582-3-5

Economic Issues in Retrospect and Prospect II

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2018
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-1-912503-46-9

Kamu Politikası Analizi: Türkiye Uygulamaları

KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2018
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-344-822-8

Maliye Ders Notları

ATSAN EMRE,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,GÖDE BİLAL, 2017
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:978-605-84881-6-8

Mikroiktisat

EREN AHMET ARİF,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2017
Kitap Kitap Türü:Kitap Tercümesi | ISBN:978-605-355-745-6

 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018 - 2019

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Türkiye’de Enerji Yoksulluğu

  Proje Konusu:Son dönemde daha sık dile getirilmeye başlanan zorluklardan birisi de enerjiye erişim ve enerji yoksulluğudur. 21. Yüzyılın ilk çeyreğini geride bırakmaya hazırlanırken halen pek çok insanın elektriğe ve hatta temiz pişirme ekipmanlarına dahi erişimi yok veya oldukça kısıtlıdır. Özellikle yoksulluğun azaltılması küresel dünyanın gündemindeyken halen bu sorunların olması da düşündürücüdür. Enerji yoksulluğu ve enerjiye erişim kavramları sürdürülebilir kalkınma kavramıyla da yakından ilişkilidir ve yeni sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile birlikte hem küresel bir hedef halini almış hem de bu iki konu bütünleşmiştir. Küresel hedefleri desteklemek ve politikaları iyileştirmeye yardımcı olmak için ise bu konunun izlenmesi ve tartışılması gerekmektedir. • Adres:Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Merkez Yerleşke 51240 NİĞDE
 • Tel:0 388 225 2049
 • Email: