Akademik Unvanlar

 • 2010 / ...

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora

  Asgari Geçim İndiriminin Gelir Dağılımına Etkisi

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MALİYE (DR)

 • Yüksek Lisans 2009

  Şirket Birleşmelerinin Vergilendirilmesi

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ , MALİYE BÖLÜMÜ

 • Lisans 2004

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2017
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
  image
  The Best Paper Award
Yıla Göre Sırala:

The Assessment of Economic Relations Over Energy Sector Between After Independence of Caspian Region Countries and Turkey

EKE ERDEM UTKU,ATSAN EMRE (Dergi:Fiscaoeconomia), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ESJI, i2or, RI, RePEc | Cilt:2 | Sayı:2 | DOI:10.25295/fsecon.2018.02.006 | ISSN:2564-7504

The Determinants of Tax Capacity and Tax Effort in Turkey for the Period of 1984-2012

ATSAN EMRE (Dergi:Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Sobiad, Index Copernicus, Asos Index, EBSCO, DOAJ | Cilt:10 | Sayı:4 | DOI:10.25287/ohuiibf.339753 | ISSN:2564-6931

ANALYSIS OF CENTRAL ASIA ECONOMIC INTEGRATION PROJECTS FROM THE VIEWPOINT OF CONVERGENCE HYPOTHESIS

YERELİ AHMET BURÇİN,KIZILTAN MUSTAFA,ATSAN EMRE (Dergi:Socioeconomica), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ERIH PLUS, EconLit, WorldCat, Google Scholar, RePEC, EBSCO Host, CEEOL Index, Copernicus, DOAJ | Cilt:4 | Sayı:8 | DOI:10.12803/SJSECO.48134 | ISSN:23349670

Türk Vergi Yönetiminde Sosyal Platformlar

KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT,PİRÇEKLİ KORAY,ATSAN EMRE (Dergi:Uzman Bakış Dergisi), 2015
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt:3 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:2147-6241

Yolsuzlukla Mücadelede e-Yönetişim ve Kırgızistan'daki Durum

ATSAN EMRE,KIZILTAN MUSTAFA,YERELİ AHMET BURÇİN (Dergi:MJSS Manas Journal of Social Studies), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS, Google Scholar, TEİ, Arastirmax, Academic Resource Index, SIS, ERIH Plus | Cilt:4 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1624-7215

Vergi Ziyaı ve Usulsüzlük Suçlarında Tekerrüre İlişkin Karşılaşılan Sorunlar

DİBO METE,ATSAN EMRE (Dergi:Vergi Dünyası), 2014
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:389 | DOI: | ISSN:1300-851

Gelişmiş Ülkelerde Ve Avrupa Birliği'nde Borç Krizinin Etkileri Ve Çözüm Yolları

MERİÇ METİN,ATSAN EMRE (Dergi:Sosyal Bilimler Dergisi), 2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Eğitim Bilimleri İndeksi Araştırmax, ASOS İndeks, Türk Eğitim İndeksi | Cilt:4 | Sayı:15 | DOI:10.12780/UUSBD218 | ISSN:1308-738X

Determinants of Tax Capacity and Tax Effort in Turkey for the Period of 1984-2012

ATSAN EMRE, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurunun Etkinliği Sorunu: Niğde İli Üzerine Bir İnceleme

KARADEMİR HALİS,ATSAN EMRE,GÖLÇEK ALİ GÖKHAN, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Impact of Taxes on Architectural Structures: A Historical Analysis

GÖLÇEK ALİ GÖKHAN,ATSAN EMRE,KÖKTAŞ ALTUĞ MURAT, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:4

As a Tax Compliance Problem Tax Administration

UÇAR ONUR,TOSUN CEVAT,ATSAN EMRE, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Economic Crime and Punishment in Turkish Tax System: A Comparative Analysis

ATSAN EMRE,DİBO METE, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Ekonomik Entegrasyon, Ülkeler Arası Yakınlaşma ve Avrasya Ekonomik Birliği

YERELİ AHMET BURÇİN,KIZILTAN MUSTAFA,ATSAN EMRE, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

E-Ticaret Kapsamında Sosyal Platformların Vergilendirilmesi

ATSAN EMRE,MERİÇ METİN,ERTÜRK YASİN, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Küresel Ekonomik Kriz Sonrası Gelişmiş Ülkelerde Ortaya Çıkan Borç Krizi ve Krizle Mücadele Önerileri

MERİÇ METİN,ATSAN EMRE, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Türkiye'de Motorlu Taşıtlardan Alınan Vergi ve Harçların Yerel Yönetim Bütçeleri Açısından Değerlendirilmesi

YERELİ AHMET BURÇİN,ATSAN EMRE, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinde Genel Durum

ATSAN EMRE, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:


 • Adres:Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Merkez Yerleşke 51240 NİĞDE
 • Tel:
 • Email: