Akademik Unvanlar

 • 2014 / ...

  DOÇENT

 • 2007 / 2014

  YARDIMCI DOÇENT

 • 2000 / 2007

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2007

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ / GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

 • Yüksek Lisans 2002

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, COĞRAFYA EĞİTİMİ (YL)

 • Lisans 1999

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ / GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2013 - 2013
  Anabilim Dalı Başkanı
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  EĞİTİM FAKÜLTESİ

EMZ0006 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

FOR1006 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

FOR1008 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

FOR1010 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:6
 • AKTS:5

FOR1013 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

IIF3049 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBE5115 KÜLTÜREL MİRAS KONULARININ ÖĞRETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SBE5116 SOSYAL BİLGİLERDE FİLİMLERİN KULLANIMI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SBE5135 OSMANLI DÖNEMİ COĞRAFYA ÖĞRETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SBE5155 SOSYAL BİLGİLERDE KAVRAM ÖĞRETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

SBE5158 SOSYAL BİLGİLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

SBE6116 SOSYAL BİLGİLERDE FİLMLERİN KULLANIMI

Seçmeli Ders Amaç:Sosyal Bilgiler öğretiminde görsel ve işitsel araçların kullanılması öğrenme sürecini olumlu etkilediği bilinmektedir. Bu görsel ve işitsel araçlardan biri de filmlerdir. Sosyal Bilgiler öğretiminde filmlerin kullanımı son derece önemlidir. Sosyal Bilgiler öğretiminde filmlerin kullanılması, film ile ilgili hazırlıkların önceden yapılmasını ve iyi bir planlamayı gerektirmektedir. Bu dersin amacı sosyal bilgiler konularının öğretiminde filmlerin niçin ve nasıl kullanacağını göstermektir.

Dersin İçeriği

Sosyal Bilgiler öğretiminde görsel ve işitsel araçların kullanılması öğrenme sürecini olumlu etkilediği bilinmektedir. Bu görsel ve işitsel araçlardan biri de filmlerdir. Sosyal Bilgiler öğretiminde filmlerin kullanımı son derece önemlidir. Sosyal Bilgiler öğretiminde filmlerin kullanılması, film ile ilgili hazırlıkların önceden yapılmasını ve iyi bir planlamayı gerektirmektedir. Bu dersin amacı sosyal bilgiler konularının öğretiminde filmlerin niçin ve nasıl kullanacağını göstermektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SBE6131 OSMANLI DÖNEMİ COĞRAFYA ÖĞRETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin temel amacı Osmanlı dönemine coğrafya biliminin gelişmesi, önemli coğrafyacılar ve özellikle meşrutiyet döneminden sonra coğrafya öğretiminde yaşanan gelişmeleri aşama aşama öğrencilerin kazanmasını sağlamaktır

Dersin İçeriği

Bu dersin temel amacı Osmanlı dönemine coğrafya biliminin gelişmesi, önemli coğrafyacılar ve özellikle meşrutiyet döneminden sonra coğrafya öğretiminde yaşanan gelişmeleri aşama aşama öğrencilerin kazanmasını sağlamaktır

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

SBE6132 EDEBİ ÜRÜNLER VE KULLANIMI

Seçmeli Ders Amaç:Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılabilecek edebi ürünler ve bu ürünlerden derslerde nasıl yararlanılacağının uygulamı öğretimi

Dersin İçeriği

Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılabilecek edebi ürünler ve bu ürünlerden derslerde nasıl yararlanılacağının uygulamı öğretimi

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

SBE6148 SOSYAL BİLGİLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Seçmeli Ders Amaç:Etkili bir sosyal bilgiler öğretimi için öğretme-öğrenme sürecinde uygulanabilecek yeni yaklaşımlar ve bu yaklaşımların sosyal bilgilerde nasıl kullanılacağını gösteren ders örnekleri verebilmek.

Dersin İçeriği

Etkili bir sosyal bilgiler öğretimi için öğretme-öğrenme sürecinde uygulanabilecek yeni yaklaşımlar ve bu yaklaşımların sosyal bilgilerde nasıl kullanılacağını gösteren ders örnekleri verebilmek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

SBE6149 SOSYAL BİLGİLERDE KAVRAM ÖĞRETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:Bilgilerin edinilme sürecinde atılması gereken ilk adım, bilimsel olarak doğru ve geçerli kabul edilen kavramların yapılandırılması olacaktır. Bu dersin amacı öğrencilerin bilimsel kavramların niçin ve nasıl öğretebileceğini göstermektir.

Dersin İçeriği

Bilgilerin edinilme sürecinde atılması gereken ilk adım, bilimsel olarak doğru ve geçerli kabul edilen kavramların yapılandırılması olacaktır. Bu dersin amacı öğrencilerin bilimsel kavramların niçin ve nasıl öğretebileceğini göstermektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SBE7105 SOSYAL BİLGİLERDE EĞİTİCİ ÇİZGİ ROMAN KULLANIMI

Seçmeli Ders Amaç:Sosyal bilgilerde bir eğitim aracı olarak eğitici çizgi romanların kullanımını etkili şekilde gerçekleştirmek.

Dersin İçeriği

Sosyal bilgilerde bir eğitim aracı olarak eğitici çizgi romanların kullanımını etkili şekilde gerçekleştirmek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

SBO1018 BİLGİSAYAR II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

SBO2002 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA

Zorunlu Ders Amaç:Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya konularının kavratılması ve pekiştirilmesi

Dersin İçeriği

Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya konularının kavratılması ve pekiştirilmesi

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

SBO2011 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Zorunlu Ders Amaç: Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına bilimsel araştırma becerisini kazandırarak, bir sosyal bilimler araştırmasını yapabilmelerini sağlamak.

Dersin İçeriği

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına bilimsel araştırma becerisini kazandırarak, bir sosyal bilimler araştırmasını yapabilmelerini sağlamak.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

SBO2017 MASAL HİKAYE VE EFSANELERLE TARİH ÖĞRETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

SBO2036 OSMANLI DÖNEMİNDE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin temel amacı Osmanlı dönemine sosyal bilgilerin gelişmesi ve özellikle meşrutiyet döneminden sonra sosyal bilgiler öğretiminde yaşanan gelişmeleri aşama aşama öğrencilerin kazanmasını sağlamaktır

Dersin İçeriği

Bu dersin temel amacı Osmanlı dönemine sosyal bilgilerin gelişmesi ve özellikle meşrutiyet döneminden sonra sosyal bilgiler öğretiminde yaşanan gelişmeleri aşama aşama öğrencilerin kazanmasını sağlamaktır

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

SBO2039 SOSYAL BİLGİLERDE KAVRAM YANILGILARI

Seçmeli Ders Amaç:Bilgilerin edinilme sürecinde atılması gereken ilk adım, bilimsel olarak doğru ve geçerli kabul edilen kavramların yapılandırılması olacaktır. Bu dersin amacı öğrencilerin sosyal bilgilerde oluşan kavram yanılgılarını tespit edip gidermektir

Dersin İçeriği

Bilgilerin edinilme sürecinde atılması gereken ilk adım, bilimsel olarak doğru ve geçerli kabul edilen kavramların yapılandırılması olacaktır. Bu dersin amacı öğrencilerin sosyal bilgilerde oluşan kavram yanılgılarını tespit edip gidermektir

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

SBO3005 TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI

Zorunlu Ders Amaç:Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyasının Önemi

Dersin İçeriği

Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyasının Önemi

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

SBO3010 SOSYAL BİLGİLERDE SÖZLÜ VE YAZILI EDEBİYAT İNCELEMELERİ

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı sözlü ve yazılı edebi ürünlerin sosyal bilgiler öğretiminde kullanılmasıdır

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı sözlü ve yazılı edebi ürünlerin sosyal bilgiler öğretiminde kullanılmasıdır

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

SBO3013 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

SBO4001 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II

Zorunlu Ders Amaç:Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının sosyal bilgilere özgü kavram-beceri ve değerler ve öğretim yöntemlerini kazanarak bunları uygulayan birer birey haline dönüşmeleri

Dersin İçeriği

Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının sosyal bilgilere özgü kavram-beceri ve değerler ve öğretim yöntemlerini kazanarak bunları uygulayan birer birey haline dönüşmeleri

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

SBO4002 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:6
 • AKTS:10

SBO4005 OKUL DENEYİMİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:4
 • AKTS:6

SBO4006 SOSYAL PROJE GELİŞTİRME

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

SBO4007 SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İNCELEMESİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

SBO4020 ÖĞRETİMDE STRATEJİ YÖNTEM TEKNİK UYGULAMALARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

SBP554 SOSYAL BİLGİLERDE YENİ ÖLÇME DEĞ. YAK. VE YÖNTEMLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

SBP555 SOSYAL BİLGİLERDE KAVRAM ÖĞRETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

SBP7009 SOSYAL BİLGİLERDE KAVRAM ÖĞRETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

SBP7010 SOSYAL BİLGİLERDE İSTATİSTİK VE SPSS UYGULAMALARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

SBP7011 SOSYAL BİLGİLERDE KÜLTÜREL MİRAS KONULARININ ÖĞRETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

SBP7012 SOSYAL BİLGİLERDE FİLMLERİN KULLANIMI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

SOP3006 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

Yıla Göre Sırala:

İlk Türk Devletleri Konularının Öğretimine Uygun Alternatif Etkinlik Önerisi: Kavram Bulmacaları

TOKCAN HALİL,ÖZDEMİR SONER MEHMET (Dergi:Turkish Journal of Primary Education), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:index copernicus | Cilt:3 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:2602-3873

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretimini Kolay Buldukları ve Zorlandıkları Üniteler

TOKCAN HALİL,TOPKAYA YAVUZ (Dergi:Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi (MJER)), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:12 | Sayı:23 | DOI:https://doi.org/10.29329/mjer.2018.138.2 | ISSN:1309-0682

Türkiye’deki Sosyal Bilgileri Eğitimi Lisans Programlarının MevcutDurumunun İncelenmesi (2017)

TOKCAN HALİL,TİLKİ ARİFE (Dergi:Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:8 | Sayı:2 | DOI:https://dx.doi.org/10.17984/adyuebd.450947 | ISSN:2149-2727

Prospective teachers’ perceptions about concept of middle east through word association test

TOKCAN HALİL,TOPKAYA YAVUZ (Dergi:MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:7 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:1694-7215

Türk Tarihinde Yer Alan Önemli Kadın ŞahsiyetlerHakkında Öğrenci Bilgi Düzeyleri

TOKCAN HALİL,KOLYİĞİT EMRE (Dergi:Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS)), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DERGİPARK | Cilt:1 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Determining the Turkish World Perceptions of CandidateSocial Studies Teachers through Word Association Test

TOKCAN HALİL (Dergi:Universal Journal of Educational Research), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ERİC | Cilt:5 | Sayı:8 | DOI:10.13189/ujer.2017.050812 | ISSN:

5. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Afetlere İlişkin BilişselYapılarının Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) Aracılığıyla İncelenmesi

TOKCAN HALİL,YİTER EZGİ (Dergi:Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:18 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:2147-1037

Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Yer Alan Grafik Hazırlama Becerisini Kazanma Düzeyleri

ORUÇ ŞAHİN,TOKCAN HALİL,AKGÜN İSMAİL HAKAN (Dergi:Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:9 | Sayı:42 | DOI: | ISSN:1307-9581

Concept Cartoons as a Teachıng Tool In Socıal Studies

TOKCAN HALİL,TOPKAYA YAVUZ (Dergi:Route Educational and Social Science Journal), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Türk Eğitim İndeksi Open Academic Journal İndexDirectory Of Research Journals İndexingGoogle ScholarCiteFactorSJournals | Cilt:4 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:2148-5518

İlköğretim Sosyal Bilgiler 4. Ve 5. Sınıf Ünite Kazanımları ile Ders Kitapları Hazırlık ve Değerlendirme Sorularının Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor Hedefler Açısından Karşılaştırılması.

KAYHAN CEM, TOKCAN HALİL (Dergi:The Journal of Academic Social Science Studies. JASSS.), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO, MLA, ASOS | Cilt:6 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kavram Karikatürlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi

TOKCAN HALİL,ALKAN GÖZDE (Dergi:Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:14 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:2147-1037

İlköğretim II Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının Programa Uygunluğunun İncelenmesi

TOKCAN HALİL,ÇEVİK ERHAN (Dergi:Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi), 2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:32 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:2548-0278

The Effect Of Cartoons On The Success Of Teaching Earthquake Topic In 4th Grade Socıal Studies Course

TOKCAN HALİL (Dergi:International Journal Of Academic Research (IJAR)), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Master Journal List ISI-Thomson-Reuters | Cilt:5 | Sayı:2 | DOI:10.7813/2075-4124.2013/5-2/B.44 | ISSN:

Success Effect of Documentary Use in Teaching of Global Warming Subject

MUTLU MEHMET, TOKCAN HALİL (Dergi:Success Effect of Documentary Use in Teaching of Global Warming Subject. International Journal Of Academic Research (IJAR)), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Master Journal List ISI-Thomson-Reuters, | Cilt:5 | Sayı:5 | DOI:DOI: 10.7813/2075-4124.2013/5-5/B.40 | ISSN:

Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Belirlediği Değerlerin 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına Yansıma Düzeylerinin Karşılaştırılması.

TOPKAYA YAVUZ, TOKCAN HALİL (Dergi:Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergis), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ebsco host, DOAJ, ASDS | Cilt:4 | Sayı:10 | DOI: | ISSN:

Öğretmenlik Uygulaması Dersi Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görüşleri

TOPKAYA YAVUZ,TOKCAN HALİL,KARA CİHAN (Dergi:The Journal of Academic Social Science Studies. JASSS), 2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO, MLA, ASOS | Cilt:5 | Sayı:7 | DOI: | ISSN:2147-2971

İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Toprak Kirliliği Hakkındaki Düşünceleri.

MUTLU MEHMET, TOKCAN HALİL (Dergi:International Journal of Social Scıence Research (Uluslararası Alan Araştırmaları Dergisi).), 2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

ÖZDEMİR SONER MEHMET,TOKCAN HALİL (Dergi:Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi), 2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:asosindex | Cilt: | Sayı:30 | DOI: | ISSN:

Using graphic illustrations with social studies textbooks

ORUÇ ŞAHİN,BALOĞLU UĞURLU NİHAL,TOKCAN HALİL (Dergi:Social and Behavioral Sciences), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Conference Proceedings Citation Index | Cilt:2 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Effects of conditions on learning and brain

TOKCAN HALİL (Dergi:Social and Behavioral Sciences), 2009
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Conference Proceedings Citation Index | Cilt:1 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Osmanlı Devleti Son Dönemlerinde Coğrafya Öğretimi Buluş Yoluyla Öğretime Bir Örnek

TOKCAN HALİL,ORUÇ ŞAHİN (Dergi:Kastamonu Eğitim Dergisi), 2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:17 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

Öğretmen Adaylarının İklim Kavramı Algılamaları Fenomenografik Bir Çalışma

DEMİRKAYA HİLMİ,TOKCAN HALİL (Dergi:Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi), 2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Tübitak-Ulakbim ve Asos Index | Cilt:11 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bütünsel Beyin Yaklaşımının Akademik Başarı Üzerine Etkisi.

TOKCAN HALİL (Dergi:Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi), 2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Tübitak-Ulakbim ve Asos Index | Cilt: | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

Coğrafya Öğretiminde Televizyon ve Video Kullanımı.

DEMİRKAYA HİLMİ, TOKCAN HALİL (Dergi:Millî Eğitim Dergisi), 2006
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı:171 | DOI: | ISSN:

Halil Fikret Kanad ve Coğrafya Eğitimi Üzerine Bir Eseri: Coğrafya’nın Tedris Usulü.

ÇETİN TURHAN, ORUÇ ŞAHİN, TOKCAN HALİL (Dergi:Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,), 2006
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO, TÜBİTAK SBVT | Cilt:26 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ders Kitapları Ünite Değerlendirme Sorularının Sosyal Bilgiler Programına Göre Kapsam Geçerliği ve Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomisine Göre Analizi.

TOKCAN HALİL (Dergi:Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi), 2005
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Tübitak-Ulakbim ve Asos Index | Cilt:9 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerine Yön kavramı Öğretiminde Kullanılabilecek Metotlar

DEMİRKAYA HİLMİ,ÇETİN TURHAN,TOKCAN HALİL (Dergi:Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi), 2004
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:24 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

İş Birliğine Dayalı Öğrenmenin Coğrafya Dersinde Akademik Başarı Üzerine Etkisi

SEZER ADEM,TOKCAN HALİL (Dergi:Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi), 2003
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:23 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

Değişen Birey-Devlet İlişkileri Bağlamında Sosyal Bilgiler, Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi.

KARA CİHAN, TOPKAYA YAVUZ, ŞİMŞEK UFUK, TOKCAN HALİL, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

2012 Eğitim Reformuna Sosyal Bilgiler Eğitimi PaydaşlarıncaBir Bakış: Bir Durum Çalışması.

TORUN FATMA, TOKCAN HALİL, DOĞAN YASİN, AKGÜN HAKAN, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

İlköğretim 7.Sınıf Öğrencilerinin Toprak Kirliliğini Algılama Biçimleri. X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi

MUTLU MEHMET, TOKCAN HALİL, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabına Değerlerin Yansıması

TOPKAYA YAVUZ, TOKCAN HALİL, SANCAK YUSUF, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına Programın Belirlediği Değerlerin Yansıma Düzeyleri

TOPKAYA YAVUZ, TOKCAN HALİL, ÇOŞKUN KEREM, SANCAK YUSUF, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Sınıf Öğretmenlerinin Değer Eğitimi Hakkındaki Görüşleri

TOPKAYA YAVUZ, TOKCAN HALİL, SANCAK YUSUF, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Sosyal Bilgiler Branş Öğretmenlerinin Değer Eğitimi Hakkındaki Görüşleri

TOPKAYA YAVUZ, TOKCAN HALİL, ÇOŞKUN KEREM, UYANIKER AHMET, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Sosyal Bilgiler Programının Belirlediği Değerlerin 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabına Yansıma Boyutlarının Değerlendirilmesi

TOPKAYA YAVUZ, TOKCAN HALİL, SANCAK YUSUF, ULU KALIN ÖZLEM, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Türkiye’deki Değer Eğitimiyle İlgili Yapılan Araştırmalara Genel Bir Bakış

TOPKAYA YAVUZ, METİN MUSTAFA, ÇOŞKUN KEREM, TOKCAN HALİL, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Using Graphic Illustrations with Social Studies Textbooks

ORUÇ ŞAHİN, BALOĞLU UĞURLU NİHAL, TOKCAN HALİL, 2010
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:2 | Sayı:2

Sosyal Bilgiler 4. Sınıf Ders Kitaplarında Kullanılan Metin Türleri.

ORUÇ ŞAHİN, TAY BAYRAM, TOKCAN HALİL, 2009
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dünya Vatandaşlığının Öğretimi İle İlgili Görüşleri.

DOĞAN YASİN, TOKCAN HALİL, 2009
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Effects of Conditions on Learning and Brain.

TOKCAN HALİL, 2009
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:1

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanım Amaçları

TOKCAN HALİL, 2008
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Evaluation of Secondary School Geography Students Questions to Ask Skills.

TOKCAN HALİL, GENÇ ALİ, 2007
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

An Analysis of Exam Questions of Social Science Teachers in Turkey by using Bloom’s Taxonomy in term of History, Geography and Citizenship Subjects.

TOKCAN HALİL, 2004
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Sosyal Bilgiler Öğretimi

TOKCAN HALİL, DEMİRKAYA HİLMİ, 2009
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:

İlköğretim Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabı.

KOLUKISA ENVER AYDIN, TOKCAN HALİL, AKBABA BÜLENT, 2006
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:

İlköğretim Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabı.

KOLUKISA ENVER AYDIN, TOKCAN HALİL, AKBABA BÜLENT, 2006
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:

İlköğretim Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ders Kitabı.

KOLUKISA ENVER AYDIN, TOKCAN HALİL, AKBABA BÜLENT, 2006
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:

Yapılandırmacı Yaklas¸ıma Bir Örnek: Osmanlı Dönemi Coğrafya ve Coğrafya Öğretimi (Kişiler, Eserler, Kitaplar, Makaleler, Ders Örnekleri).

ORUÇ ŞAHİN, TOKCAN HALİL, DEMRİKAYA HİLMİ, 2006
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:

 • image
  BAP 2008 - 2010

  Proje Konumu:Araştırmacı

  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Teknolojisi Konusunda Eğitimi

  Proje Konusu:Sosyal Bilgiler de CBS


 • image
  Yüksek Lisans 2015   SIDIKA YİTER   Devam Ediyor

  6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DOĞAL AFETLERE YÖNELİK BİLİŞSEL YAPILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ(KİT) YOLUYLA İNCELENMESİ

  Niğde Üniversitesi

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Diğer


 • image
  Yüksek Lisans 2015   HACER OĞUZ   Devam Ediyor

  Alternatif Ölçme Değerlendirme Etkinliklerinin Sosyal Bilgiler Yeryüzünde Yaşam Ünitesindeki Öğrenci Başarısı ve Kalıcılığına Etkisi

  Niğde Üniversitesi

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2015   YASEMİN KESMECİ   Devam Ediyor

  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Ders Programındaki Kavramların Yer Alma Durumu

  Niğde Üniversitesi

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2015   HAYRİYE YILMAZ   Devam Ediyor

  5.Sınıf Öğrencilerinin Türkiye'nin Bölgelerine Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi ( Kit) Yoluyla İncelenmesi

  Niğde Üniversitesi

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  İlköğretim Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   ALPASLAN CAN   Devam Ediyor

  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine Yönelik Görüşleri – Niğde Üniversitesi Örneği

  Niğde Üniversitesi

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2012   HACI MURAT DEMİRBAŞ   Tamamlandı

  Aksaray ili Güzelyurt (Gelveri) ilçesinin sosyo?kültürel ve ekonomik yapısı

  Niğde Üniversitesi

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  İlköğretim Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2010   GÖZDE ALKAN   Tamamlandı

  Sosyal bilgiler öğretiminde kavram karikatürlerinin öğrenci başarısına etkisi

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İlköğretim Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2010   CEM KAYHAN   Tamamlandı

  İlköğretim sosyal bilgiler 4. ve 5. sınıf ünite kazanımları ile ders kitapları hazırlık ve değerlendirme sorularının bilişsel, duyuşsal ve psikomotor hedefler açısından karşılaştırılması

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İlköğretim Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2009   ERHAN ÇEVİK   Tamamlandı

  İlköğretim II. kademe sosyal bilgiler dersi öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile seviye belirleme sınavı sorularının programa uygunluğunun incelenmesi

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İlköğretim Anabilim Dalı • Adres:
 • Tel:0 388 225 4362
 • Email: