ADL2036 / SİYASİ TARİH

Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler

Kazandırılacak Bilgi Ve BecerilerSeviyesi
1Tarihsel olayları sebep ve sonuçlarıyla analiz edebilme 3
2Siyasi tarih olayları arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilme. 3
3Günümüz siyasal gelişmelerini analiz edebilme. 3