BAN1006 / MAKRO EKONOMİ

Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler

Kazandırılacak Bilgi Ve BecerilerSeviyesi
1Ekonomik kavramların ve konuların teorik biçimde özümsetmek3
2Teorik konularla güncel sorunlar arasında muhakeme yapabilme becerisini kazandırmak3
3İş süreci için gerekli sınavlara hazırlamak3