ENG3021 / SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler

Kazandırılacak Bilgi Ve BecerilerSeviyesi
1Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları bilir.3
2Ölçme sonuçlarına karışabilecek hata kaynakları ve türlerini bilir.3
3Ölçme araçlarında bulunması gereken özellikleri ayırt eder.3
4Sonuç odaklı ölçme araçları geliştirir.3
5Süreç odaklı ölçme araçları geliştirir.3