OPT1006 / GÖRME OPTİĞİ VE REFRAKSİYON

Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler

Kazandırılacak Bilgi Ve BecerilerSeviyesi
11. Görme kusurlarını tanıma anlama becerisini kazanacak3
22. Refraktif kusurların gözlükle nasıl düzeltileceğini öğrenecek3
33. Refraktif kusurların düzeltme yöntemlerini tanıyacak2
44. Gözün optik sistemini tanıyacak3
5Işığın gözdeki reaksiyonu renkli görme gibi gözde meydana gelen temel olayları açıklayabilecek3