RSE1009 / FİZİK

Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler

Kazandırılacak Bilgi Ve BecerilerSeviyesi
1Skaler ve vektörel büyüklükleri ve ikisi arasındaki farkı bilir. Bu tür büyüklüklere ilişkin örnekler verir. Aynı düzlemde ikiden fazla vektörel büyüklüğün bileşkesini çizer ve hesaplar.1
2Basit bir levhanın ağırlık merkezini deney ve hesap yoluyla bulur.1
3Nokta yükler taşıyan basit mesnetli bir kiriş için mesnetlerdeki tepki kuvvetlerini bulur.1
4Yol ve zaman verilerine bağlı olarak ortalama sürati hesaplar. Bir deneyde elde edilen yol-zaman grafiğini yorumlar.1
5Sürtünmeyi tanımlar ve sürtünme kuvvetinin, iki yüzey arasında, hareket doğrultusuna zıt yönde oluştuğunu bilir.1
6F=ma formülünü kullanarak basit problemleri çözer. Statik ve dinamik sürtünmenin farkını bilir.1