RTT2013 / MESLEKİ YABANCI DİL I

Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler

Kazandırılacak Bilgi Ve BecerilerSeviyesi
1Rica ve istelerde bulunma3
2Önerilerde bulunma ve önerilere cevap verebilme3
3Mesleki yabancı dilde öğretilen yapıları ve kelimeleri kullanarak doğru cümleler yazabilme3
4Kişi zamirlerini ve cümlenin diğer öğelerini doğru bir şekilde kullanabilme3
5Öğretilen mesleki yabancı dile uygun olarak okuma, yazma, ve konuşma becerilerine sahip olma3