TAP2028 / STRATEJİK YÖNETİM

Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler

Kazandırılacak Bilgi Ve BecerilerSeviyesi
1Strateji kavramı, amaçlar, hedefler, misyon, vizyon, politika ve taktik hakkındaki bilgilerini kullanabilme3
2Öğrencilere üst yönetim kademesinde kullanabilecekleri bilgiler vermek3
3Stratejik analizlerin yapılabilmesi için analitik ve stratejik düşünme becerisi kazandırmak 3
4İşletme politikasının temel prensiplerinin ve teorilerinin anlaşılması ve stratejik yönetim tekniklerinin stratejik bakış açısıyla analiz edilmesi3