YDL1014 / YABANCI DİL 2

Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler

Kazandırılacak Bilgi Ve BecerilerSeviyesi
1Kendini kısaca ifade edebilecek bir düzeye ulaşma,3
2Yakın çevre ve konularla ilgili temel cümle ve terimler kullanarak iletişimi gerçekleştirme,3
3Günlük yaşamda gerekli olan dil işlevlerini kullanma,3
4Çok karmaşık olmayan basit konularda okuduğunu anlama ve istemlerini yazılı olarak ifade etme,3
5Basit ama birbirleriyle bağlantılı cümleler kurma,3
6Dinlenen ve izlenenleri A1/A2 seviyesinde anlama ve çözümleme,3
7A1/A2 seviyesinde bir metni düzgün bir telaffuzla sesli okuma3
8A1/A2 seviyesinde bir metni okuyup anlayarak çözümleme,3
9İngilizceyi A1/A2 seviyesinde sözlü ve yazılı anlatımlarda kurallarına uygun bir biçimde kullanma,3
10Anlamları bilinmeyen kelimeleri araştırarak kelime bilgisini artırma.3